Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φάμελλος: Στόχος η μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία χαμηλάν ρύπων
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0.50 Ε Α.Φ. 5196 Σάββατο 31.03.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Υπερκάλυψη
πάνω από 2
φορές για το
>>> Τελ.
Υπεγράφη η σύμβαση για τη δημιουργία
του Βάθρου Εξισορρόπησης
Προχωρά άμεσα η τακτοποίηση
των οφειλών των ΦΔΠΠ
ομολογιακο της
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0%άλυψη του ομολογιακού
δανείου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ,
σι,μφωνα με την ανα κυνωση
Οι εγγουφες για το ομολοτα 249,2 εκατ.
επιτόκιο διαμοορώθηχε στο
η έκδοση υπερηαλύπτεται
δηλαδή
τοχή του «retail»,
ιδιωτών επενδυταν
αντληθούν από το ομολογιο00
δάνειο, σύμα ωνα με το ενημερonxo δελτίο, θα διατεθούν "για
δυτικού πο°γράμματος του
ομίλου ΙΕΚ ΤΕΡΝΑ και την
ματοδότηση δ
ΑποζημίωσηΤυ | Ανναμικός και αποφασιστιχος αγωνας εναντια
από Exin ετοιμάξεται
παραίτησης της διοίκησης της
ΔΕΗ ΔΕΗ-0,92%
«Η ΓΕΝΟΙ Ι/ΔΕΗ χαι τα
σωματεία-μέλη της, προετοιμα,ονται να ο(!)σουν με 000UC
nou ονίας, έναν δυναμικό χαι
ατοορασιστιχο αγωνα γιατην
ακύροση αυτόν τον εξαιρετιχα Λαττιχων επι ο ων για
το δημόσιο συμφέρον»
Σε σχεση μ
ε τις αντιδράσεις. Με «μαξιλάρι» 1,6 δισ. θα επιδιώξουν οι τράπεζες να
πετυχουν τους φι ο οΕους στιχους μειοσης τον «χοκκινων»
διετία 2018-19, καθώς πέρσι έριξαν τα μη
οπως εγινε γνοοτο απο τη
ΓΕΝΟΠ, «προκρίθηκε η
ενημερση της χοινωνιας για
τις επιπτώσεις απο την
πιοληση των μοναοοον χαι
οανειονκατα τη
ε υπηρετουμε α ανοίγματα κατα 1,6 δισ ευρω χαμηλοτερα
Το ενδεχόμενο να κινηθεί
νομικα εναντιον της
Partners, εξαιτίας της ζημίας
που υπέστη το brand της
Εθνικής Ασφαλιστικής, εξε,
τάξει,η διοίκηση της Εθνιχης
Τράπεζας ΕΤΕ-0,31%
Οι τούποι αντίδρασης στην συζητήθηχανη οργάνωση χαι
πώληση λιγνιτικών μονάδων
της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,92% στη
Μεγαλο το ηχαι τη φλιονα,
συζητήθηχανσημερα στη
η χλιμάχυση του αγώνα τον
εο α ουενων, των κοινονικων οργανωσεων και τον
τοπιχώνχοινονιών». ΤονίζεΣυγκεκριμένα, σύμφωνα με Ο δείκτης κάλυψης από
τα στοιχεία του Δεκεμβρίου συσσοευμένες προβλέψεις
του 2017, τα εντός ισολογι- υποχώρησε στο 47,4% από
σμού μη εξυπηρετούμενα 48% τον Σεπτέμβριο και
ανοίγματα αγγίζουν τα 94,45 49,7% τον Δεκέμβριο του
δισ. ευρω η 1,6 δισ. ευρω 2016, ως αποτέλεσμα των
χαμηλοτερα απο το ποσο- υ ηΜον διαγράφων και των
στο ο Γο συνο ο τον NPEs πωλήσεων χαρτοφυλακιων
ρχεται 1
είχε χανει την συμΒου/ 1ου
-0,92%
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
χαι τα σωματε ιαμελη
σφορά που
Ανοιξητου 2017 για την Εξα
ΓΕΝΟΠ/AEH ΔΕΗ-0,92%
ποαγματοποιησε ποοετοιμα ονται να δωσουν
της Εθνιχ
Πηγές με νο ση του θέματος
ανα4έρου r ότι η πολύμηνη
παρέμβαση χαι στη συνε- με ορους χοινωνιας, έναν
δρίαση του Διοιχητιχου δυναμιχο και απο ασιστιχο αντι στοιχούσ
Συμβουλίου της επιχείρησης.
εξασφαλίσμεναν
δανειον με ιδιαίτερα υ ηλες
31.12.2017 στο 48,6% των
συνολικών ανοιγματα)ν
αγώνα για την ακύρωση
αυτόν τον εξαιρετικά βλαπτυχών επιλογών για το δημόσιο συμφέοον»
κοινοπραξίας να αντεπε
ξέλθει στη συ!
Εθνική έχουν προκαλέσει με
έμμεσο τρόπο ζημία στο
brand της μεγαλυτερις
| Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η
ΓΕΝΟΙ Ιχάνει λόγο για χατααλιστικής, εταιρείας υτης
στροφική επιλογή με ολέθο
ιες συνέπειες και έθεσε