Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ
ΠΡΩΙΝΗ
11αοασκευη
Μαρτίου
Αριθ. Φύλλου 5501
Τιμή φύλ. : 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
Ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή Ν. Ι. Νικολόπουλου
Στην Πτολεμαΐδα και δη
στην υπερσύγχρονη μονάδα
5 παραγωγής λιγνίτη, οι πιο πολλοί
εργαζόμενοι είναι αλλοδαποί;
Ηλεκτρονικά βιβλία
θα τηρούν όλοι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες από το 2019
eusa 13/)| 15%-18% σε 1.200.000 συντάξεις
Το τοπίο που έχει ξεκαθαρίσει
καθ is ο επανυπολογισμός
2 εκατομμυρίων συντάξεων
σχεδόν ολοκληρώθηκε, δείχνει
ότι nepinou 1.200.000 συντάξει
θα υποστούν μειωσε!s ano 15%
eos 18%. Από τη βάσανο του
επανυηολογισμού népaoav και
oi avannpiKés ouvtáfeis.
Ερευνα: Αυτά τα κινητά
έχουν την «πρωτιά»
στην ακτινοβολία
Σελίδα 11
Ποδόσφαιρο:
Το αγωνιστικό
προγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Σελίδα 21
χρεών
για 47.000
δανειολήΣελίδα 24
Καλύτερα να αλλάξετε
πεζοδρόμιο
Παραλλαγή του γνωστού θέματος «Η Αλίκη στο Ναυτικό".
σύμφωνα με τα συριζαϊκά γούστα
Πώς το είπε, να δείτε:Το συΥκράτησα, γιατί σόκαρε ακόμη
και εμένα :-Πρέπει να γίνουν προσηθειες», είπε ο Γιούνκερ
στον Ερντογάν, αναφερόμενος στο ζήτημα των δύο στρα
αφορούν 82.000 περί
λάμε Του έκανε τη μούρη κρέας! και να πεις ότι
σταμάτησε εκεί ο Γιούνκερ: Καλά θα ήταν. Προτού προλά
βει να συνέλθει ο Τούρκος, ο δικός μας από το Λουξεμ
βούργο του καταφέρνει αστρα" αία και δεύτερο χτύπημα
ακόμη δεινότερο: «Εμητιστευόμαστε τις τουρκικές αρχές"
του λέει,-6τι θα το λύοουν με δίκαιο τρόο». Η ειρωνεία
npére, να τον τοάκισε! Ο Ερντογάν θα ήθελε να ανοίξει η
που δανειολήπτες το
YY του υπουργείου Ε
θέμα «Ρυθμίσεις δα
γασίας Μάριος Μο
σε εκδήλωση με
αυτό, βγήκε από το δωμάτιο της συνάντησης δεν ξέρω. Yro
θέτω, τρικλίζοντας