Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
KOPOIBOE
NAI ΠΑΤΡΙ
ΠΑΤΙΝΑΣΕΑΓΕΊΑ
ΣΥΤΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ nOY BA APOONonea ΣΤΗΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νέα παράταξη ΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στον Ανακριτή
γιο τον Πύργο 'donad με ano Ο αμ σίες
ΜΕΣΑ ΟΛΟΙ
οι νέοι αγρότες
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
M. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
TO . , ΑΜΑΠΑΝΤΕΧΟ-ΔΟΡΟ" ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΜΕΤΑΛΗ ΤΟΜΗ
Το εξώδικο
στα "ΝΕΑ"
για το δημοσίευμα
ΔΙΚΑΌΚΟΝΤΑΙ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
THE OIKON ENIDXYEHE
ΚΑΙ ΟΙ ΠΊΜΑΧΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ηΕΡΙΟΕΡΕΙΑΣ
AHAD NEI OK. ΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ
TAE!ΑΡΧΕΣ
tiibe 5
Αυτοψία
ΒΡΑΒΕΊΑ ΠΑ33nuAIATYMNATION-AYKE ON ΠΑΡΟΥΣΙΑ AT. ANTKODOYADY
Πόνος και ΠΑ
ΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΟΔΟΣ άνοιξη
Προτάσ
γευσεις
ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ
Tu καλύτερα προϊόντα-ng χαμηλότερες
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΡΑΜΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
bmina
-Ο ΑΝΘΡ ΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ.
ΑΠΡΙΑΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ vana
ανοιχτά
A1όλου 13, Πύργος
τηλ.: 26210 32038
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ