Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27014 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Αντίλογος ΕΚΤ
στην. Πρόταση
Brexit: Τα μαζεύουν και φεύγουν
απο το Λονοινο
χρηματο! ! στωτικές εταιρειες
στα εροι ο 1 ησης
στην Ευρωζώνη
προσέγγιση από αυτή του ΔΝΤ, προτ
σμος για τις νεες
εις εργασιας
Κάποιες τράπεζες αναθεώρησαν
λίδα της Ευρωπαϊκής Κεντ!ικής Τράπε
ζας (ΕΚΤ). Η μελέτη των Roel Bee tsma,
Simone Cima και Jacopo Cimandono, με
προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τις θέ
εις που θα χρειαστεί να μεταφέρουν
καθώς εξετάζουν πιο προσεκτικά τώρα
ποιες ακριβώς δραστηριότητες θα
τλο: «Ενα κεντρικό σταθεροποιητικό
χρειαστουν στην Ευρο
στην ενιαία αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρε
το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικο κε
εργασίες του ΤΑΡ
σε εηηηνικο
ντρο της Ευρώπης, τουλάχιστον βραχυ
οντας τις θέσε
ιχτων του δια
θα χαθούν από μια εκ των μεγαλύτερων
βιομηχανιών της Βρετανίας.
5.000 θέσεις, όπως δήλωσαν στο Reuters
εταιρίες που απασχολούν το μεγαλύτερο
μέρος των εργαζομένων στον βρετανικό
χηματοπιστωτικό κλάδο.
ρωθεί η Χατασκευή του ελληνιχού τμήμα
ος του αγωγού φυσικού αερίου TAP, μή
nous 550 χιλιομέτQων, από τους Κήπους
του Εβρου έως τα ελληνοαλβανικά σύνορά, στην Κρισταλλοπηγή της Καστο
ριάς. Θα ακολουθήσουν δοκιμές μέχρι τα
θέσεων ε!γασίας που θα μεταφέρθούν εΧτός της Βοετανίας ή θα δημιουργηθού
εκτός της χώρας έως τον Μάρτιο του
2019 λόγω του Brexit μειώθηκε στο ήμισυ
προέβλεψαν μαζική έξοδο των χρηματοπι
στωτικών θέσεων εργασίας από το Λονδί
νο προς τα ανταγωνιστικα
ριών, σε συνέχεια αυτής που δημοσιεύθη
κε τον Σεπτέμβριο του 2017, έδειξε επί
σε σχέση με πQ1v από έξι μηνες στις
κέντρα
ηπειρωτική
μεσα το 2ονανθράκωναρχιτο 1202 στο
Οα μειωθει το Πρόστιμο Υια την αδηλωτη εργασια
αν γίνει πρόσληψη
Τον Σεπτέμβριο του
201 τα κοκκινα
δανεια ανέρχονταν σε
να από τα ζητήματα που
νται διεξοδικά στο πλαισιο του διαλόγου
με τους χοινωνικούς εταιρους ειναι χαι
αυτό του προστίμου για την αδηλωτη εογασια, δηλωσε η Εφη Αχτσιόγλου μιλοτας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο ΚΟΧ
χινο» Θεσσαλονίκης 93,4. Η υπουΟγός
ΕΟγασίας επισήμανε ότι σχεδιάζεται μία
αλλαγή της α!χιτεκτονιχής του, δηλαδή
μία συνολική αλλαγή της λογικής του: απο την αμιγώς εισπράκτιχή σε μία
κή περισσότε!ης διχαιοσύνης προς τ
ο εναι η μειώση αυτή να είναι χλιμακωτ
και συγκεκριμένα θα προβλέπει ότι «αν
οεργοδότης κάνει στον εργαζόμενο μία
τριμηνιαία σύμβαση το προστιμο θα είναι
πης, το πρόστιμο θα διπλασιαζεται χωρις
δυνατότητα έκπτωσης απο
πουργός Εργασίας, προσθέτοντας οτι υ
πάρχει λογικη ισορροπίας, αλλά όχι λογι
κή συγχώρεσης παραβατικών συμπεριφο
100,4 δισ. ευρώ
ειναι εξαμηνιαιΔείτε τις προτάσεις ΟΕΕ
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ΤΕΕ νια την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιΥματων
α 5.000 ευρώ και, αν είναι ετήσια, θα ε
ναι 3.000 ευρώ περίπου». «Σε κάθε περί
πτώση, ο εργοδότης θα οφείλει να πληρώσει τα ένσημα τοών μηνών γι' αυτόν που
ναι να γίνονται συμ
Συγχε
ε, σε λίγες ημέρες, θα έρθει
η σχετική διάταξη στη Βουλή και το πρό
«Αορατο» ορΥανο στο αν ρωπινο σωμα
εΠηρεαζει τον καρκινο
ς για την Qu0μιση
ουσιαστική επίλυση του θέματος
πό την
χωρίς να προκληθούν αναταQάξεις στον
πιαστεί με αδήλωτο εργαζόμενο, θα μειώ
νεται σημαντικά, εφόσον λάβει χώρα πρό
ανθρώπινο σώμα συνεχίζει να μας εκπλήσσει. Επιστήμονες στις ΗΠΑ-μεταξυ
1ου Ελλάδος, x.
Οϊκονομιχού Επιμελητήρ
Κωνσταντίνος Κόλλιας, του Τεχνικο
πιμελητήριου Ελλάδος, Χ. Γιώργος Στα
διάστημα της συμβασης εργασίας που υπο
γράφεται, θα μειώνεται και το πρόστιμο.
είωσε ότι
των οποίων ένας ελληνικής καταγωγής γαστρεντερολόγος-αναχοίνωσαν ότι ανακάλυ
ψαν ένα νέο 00 ανο, άγνωστο έως τώρα, που μάλιστα φαίνεται να παίζει ρόλο σε διά
φοΟες χοινές παθήσεις όπως ο καρίνος
δεν έχει ,εταίρους,
Το όργανο απαρτίζεται από ένα δίκτυο καναλιών μεταφοράς υγρών μέσα στο σώμα
οποίο, μεταξύ άλλων, πιθανώς χρησιμο
κηγ0Q1κών Συλλόγων Ελλά
δος, x. Δημήτρης Βερβεσός
εξάπλωσή τους. Για «μια λεωφόρο μετακινούμενου υγρού» έκαναν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα