Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι αλλάζει στην εποπτεία των Α.Ε.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ POWER
Security Services Power Hellas Α.Ε.
Tel.: +30 210 6728890
e-mail: [email protected]
www.power-hellas gr
www.naftemporiki.gr
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 /Τιμή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 940 . Αριθμός φύλλου: 26.602
Εθνική Τράπεζα
Ενίσχυση οργανικής
κερδοφορίας κατά 5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τράπεζα Πειραιώς
Περιορισμός των κόκκινων
δανείων το 2017
ΣΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ
HeN-Παρουσιάζει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για την πλήρη αναθεώρηση του νόμου 21901920
Τι αλλάζει στην εποπτεία των Α.Ε.
Σε τέσσερις αρχές θα εδράζεται το νέο μοντέλο-Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου
Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς εποπτείας των Ανανύμων Εταιρειών, καθώς και μείωση του αριθμού των
εταιρικών πράξεων που θα υπά
τέρων έλεγχο από δημόσια αρχη πριν λάβουν δη
μοσιότητα, θα Προβλέπει, μεταξύ άλλων, η Πλήρης
αναθεώρηση του νόμου 2190/1 920, mv οΠοία δρομολογεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το νέο μοντέλο εποπτείας θα εδράζεται σε τέσσερις
αρχές: . Στον Προσδιορισμό των εποπτευόμενων
εταιρειών βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφης, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς. . Στη μετάβαση από ένα κα
τασταλτικό σε ένα προληπτικό και αΠοτελεσματι
κότερο μοντέλο εποπτείας, ώστε να Προλαμβάνον.
ται παραβατικές συμπεριφορές . Στη διασφάλιση
της ορθης ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου, όπως
πιστωτή, Προμηθευτή και εργαζόμενου, για την
γονται σε εκ των ΠροA320neo & A321 neo. Με την
Εντείνεται η «ναυμαχία
για τους αέριους ρύπους
ΚΟΝό μέτωπο χτίζει η Παγκόσμια ναυτ λία κατά των
προσπαθειών να «περάσουν» μη ρεαλιστικά μέτρα
μείωσης των εκΠΟμηών αερίων ρυπων του θερμοΚΛΠίου αΠΟ τα Πλοία, ΟΠως είναι η Πρόταση της Ε.Ε.
για μείωση των εκηομηών CO2 ano 70%-100%
μέχρι το 2050, στην επικείμενη σύνοδο του ΙΜΟ,
Πραγματική οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας
Προκειμένου να διασφαλίζεται-οτο μέτρο του δυνατού, ομαλό κλίμα στις συναλλαγές. . Στην Πληρέστερη αξιοποίηση των ελέγχων Που πραγματοποιούνται από ορκωτούς λογιστές στις ανώνυμες
Facebook
2012-2013
«ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΜΑ
Προς ταυτόχρονη ανακοίνωση με τους νέους συντελεστές ΕΝΦΙΑ
Αλλαγές κατόπιν εορτής
Υπό το βάρος των πιέσεων από τους χρήστες nou
Σενάριο αναβολης τώννεών
Analytic ο το Facebook npo κρε σε ανα ride
των εργαλε ωλιοσωπικων δεδομένων,
θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς την τύχη των δεδομένων τους, ειδικά μετά το σκάνδαλο
Analytica, το Facebook προχωρεί σε αναδιοργάΣΤΕΡΗΣΕ
ΦΟΡΟΕΣΟΔΑ
αντικειμενικών έως τον Ιούνιο
ώστε να παρέχει μεγαλύτερη προστασία και να
διευκολύνει τη διαδικασία εντοπισμού και επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που έχει
στην κατοχη του.>25
[1ο Συνέδριο της «Ν» για την ΕΚΕ
Τι γυρεύει ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα;
TANEO]
Στο επίκεντρο
υΠευθυνο ητα
Αυξημένο 43% το μέσο
οικογενειακό επίδομα
το μέσο μηνο Το ονενειακόνη δομα γιατοτε υπο
για επενδύσεις
δίμηνο του 2018 με βάση τη νέα, ενιαία αρχιτεκτονική που θεσπίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο από
Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι κατά 43% υψηλότερο του μέσου μηνιαίου επιδόματος που
εισέπραξαν οι δικαιούχοι την αντίστοιχη περίοδο
του 2017, σύμφωνα με τα συγκρτικά στοιχεία του
Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτών και Κοινωνκής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ >6
Στη δημιουργία επενδυτικής
Η υπευθυνότητα και η διαφάνεια μπαίνουν ψηλά
στην επιχειρηματική at έντα, με τις συνεργασίες να
ανάγονται σε κλειδί για τις οικονομικές ano oed
και για mv προτεραιοποίηση των στόχων στρατηγι
κής ώστε να συντονίζονται με τους 1 7 Π
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, Που θα κατατεθούν
στο Φόρουμ Υψηλού ΕΠΙΠέδου τον Ηνωμένων Εθνών
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τα ΠαραπανώαΠοτελούν
συγκλίνουσες εκτιμήσειςτον συμμετεχόντων στο 1ο
Συνέδριο της «ΝΟ για την ΕΚΕ. >10-11
λαιο 400 εκατ. ευρώ Προχωρούν
το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οκονομίας (ΤΑΝΕΟ) και το κρα
τικό επενδυτικό fund των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ)
ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑ ΝΕΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
Για anonuonviKonoinση και συνάντηση με τους Αμερικανούς αζιωματούχους
δεσμεύτηκε, μέου, Κίνας, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. >26
σει σχετικής συμφωνίας Που
υπεγράφη χθες στο Αμπού
Ντάμπι. >12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα