Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οχι ώτικη
Διαφανεια
ns Noatpiau
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ . ΕΝΕΧΥΡΑ
outio 13mpithan M22806w.chioeemebiro2
105.0
Kopic
o n u
Me n χωρίς ρουκετοπόλεμο το Πάσχα του 2018,
καθαριότητας το Πάσχα
αναστατώσαν το νησί
vaicas Eoueousna ordr
βκονε K
EX0000 μέχ010 2016.
noseito ahu0DDU Neyai ου Σαββάτου DE onnt riv xaroa [email protected] oouKEteurv
με τα πο°nyoupzva xoou 2. ΟΙ
Τελος στους συκοφάντες και στα ρεστάλπαραληραφόρησης
του Παντελίκυδώνη
Καλό Πόσχα
TEL 30 2271042158
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ