Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυ όλαος Kopa λάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Εκδότρ α Σταυρίδου L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ap φύλλου 6880-11598
MeyékeS δυοολίες για τους πατατο παροΑμαζόνες Δράμας
απο την J1αλιά Δράμα".
«καυκαλήθρες με πατάτες
Παπαδοπούλου
Καραπέτσα
Του λεκανοπεδίου
K. Νευροκοπίου
σχέσεων, αγάπης και μίσους
Με τον Δραμινό η0on0ό Σπύρο Σιδέρη os
ακηνοθεσία Μπάση Χατζηδάκη
Σήμερα το βράδυ στην Πλατεία Ελου θερίας
Συναυλία διαμαρτυρίας
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Αν και μοιάζει με προεκλογική εξαγγελία
Οι εισακτέοι στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
στα Τμήματα ΤΕΙ Δράμας και
|τηΕνμιουργίαΣχολής
κινηματογραφίας (;)
Συνεργασία του Δ Δράμα με το ΕΑΠ
σήμερα το Apάδυ στις
po url στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης::μα σ
1930, στη πλατεία
e μαδι ρισμός α
από τον Σύλλογο Βατοδευτικάν Πρωτονεργασία με τον Σύλλογο Καθηνητών
εως τόπου για τη δημ up
Αυξήσεις εισακτέων σε ΤΕΙ κοι ΑΕΙ όλης της χώρας κατά 3.966 θέσεις
να υπ ν ισ ρός
ο é ς
INA eniono ma, αν και θυμα
pouva με αναοίνωση τουΥπουρ
γείου Παιδείας, αυξάνοντα κατ 3966
να συνδεθεί άρρηκτα με τον τάτο. Αλλωστε, ποιος άλλος τόπος, πέραν της Δρό_
μας, eivai ιδαιότερος για τη λ
των τμημάτων Ονολογίας. ΑρχτεκτονΤΕΙ και ΑΒ της Χώρας, από την ερχό
μενη ΑκαδημαϊΟ χρονιά 2018-2019
χα μουσική συναυλίες καιεικαστικός πακούς. Η διαμαρτυρία Υνετα στο πλοίο
γωγή για φέτος τουλάχιστον θα ενα
Συγκοουμένο, αύξηση καταγράφετα
Χώρος Στην Αανα οι eaσακτέοι aépΞεκίνησαν ο προεΤΟιμασίες χο του σε 435 από 410 πέρυσ, στη
για Την 2η Ολυμπιακή Γιορτή | ee0σαλονί η σε 371 από 350 και στο
rewaia αύξηση καταγράφετα και σε ακονομικά αλλά
Δημοκρίτειο σε 477 από 450 répua
Περισσότερες léce ς θα βρουν α υποψήφια και σε Πολυτεχνκά τμήματα τα οποία ουλέγοντα κάθε χρόνο στο
μης του ουονομκού Πα Επιστημίου ΑΟΝών δίο τα 217
έναντι 205 θέσεις σε σοόση με πέρυσι ενω στο αντίσταχο
τμήμα του ΕΚΠΑ 318 amo 300. Αύ κατά 1206σεις σε
ο ση με το 2017, au av του οι e a t ου στο π οσοτερα Ποδο Yuyua Τμήματα της χώρος Η vea ou ση των
εοακτέω, αΈβά α τις συ ολικ ς léc εις στη Χώρα στς
Η καπναποθήκη
της οδού Πφδία
ΠΛΗΣΙΑΖΕ ο καρός na και 4χετα
δο τερη Ο υ Λακ Γ ρτή Στ ου στο
Δρόμα και στο Me OD Ορι του Δι μου Πο
ρα Εστίου. Η 2η Ολυμιυακή γιορτή θα
πραγματ°moreei amo τς 11 εις ης 14
Απριλίου 2018, μου με την 18η Γιορτή
υποψήρου.
μηχανογραφικό από χιλιάδες
τμήμα Ηλεκτρολ Yu Mrp u ών και Μ κών το ογιστών) θα ε σα ούν 299 άταμα έ ο τι 230 puo Στο
Αρχτη νυν Mrpa uow 101 από 95 και στο ίημα Αγρονόμων κα Τοπογράφων 124 από 1 10.
Στο ΕΜΠ
για δεκαετίες τώρα τους
κινηματογραφιστές στη χαρα μας, με το
στη σκέψη γιατη
Kn ημα
δημουργία μας Σχολής
εολλακτ η και ο
τατου
Σήμερα η πανελλαδική απεργία των ερ
γαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο ΣπιΤΡ
γραφίας στην Ελλάδα
Στο μετα50, την Κυρική 1η Απριλίου,
το Πελίτι, δ1opyovvel συνάντηση
ρογραμμα μετ η το n x a oue ap αςμε
«Βοηθεια σ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»: <<Ειμαστε δημου Σολής Κηατογραφί στη
Me Οχώρι του Δ μου η κάσ ου, στη
εα 15.00 το μεσημές λ με στό του
yn του Πολίτ, ατό τις 10.00το πρωί μέχρι
κα 15.00 το μεσημέρ, με στόχο την προετοιμασία της 2ης Ολυμπακής Γιορτής
Σπόρων και της 18ης Γιορτής Σπόρων
του Πελίτι που opYavivei το Πελίτι από
απλήρωτοι 3 μήνες
Οι πρωτες συναντήσεις μεταξύ Δήμου
κα ΕΑΠ ήδη έχουν Yhet, evi
Η 18η Πορτή Στ ο το
του Πελίτι στο
κάθε χρόνο η ίδια ιστορία-Ο Επ Τροπος δεν υπογράφει τα εντάλματα για πληρωμές
την πογραφή της
στη γη
Μεσοχώρι Παρανεστίου
θα ylvu το Σάββατο 14 Απριλίου 2018.
συνεργασία μεοΕΟ ΕΑΠ καιΔήμου Δρα
μας, κάτι που θα ανακονωθεί στη Δραμα
Αυτή eva η χαρακτηριτου Πελη για τς παραδοοοκές που
λίο τα οκο ο ία και έτος γιατα 23 λώνα όμενοι στο πρόγραμμα
χρόνο ren (1995-2018).
ΒΟΗΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
θα αΕυθύνεται σε προπτυ (ακούς, μεταΗγιορτήτου Πελίτι γιατο 201 8wro
παράλληλα με την 2η ή Πορτή
Σήμερα Πέμπτη 29 Μαρτίου, οι
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
τές, ενώ θα είνα δαλωσσο, προκειμένου
one a rob th Πρόγραμμα
Οπως μας λένε, αυτή τη στμή
Adκή Συνέλευση σ m 418 Παγκόσμα
Από&quoprupaTEw εργαζομένυν στο
"[email protected]» mpivarropip.τές
ωτοι ατό την
Ως σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Emrp0πος δεν υπογράφει τα εντάλ«Εμαστε απλήρωτοι εδώ και
Γουατεμάλα,Beelouéla, Nona Appen,
Μοτουρκάα Φάσο, νδία, Γαλλία, κ.α.
τέταρτο. Αυτό Μετα κάθε
χρόνο, επε ή ασυμβάσες
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
μακή του edonou,Ποην
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 2521 0-20806
λοί από εμάς εδώ στη
Αγγειοχειρουρ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
χρόνο έχουμε την ίδια ιστοΔέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
του«Bopea στο Σrtn» της
bpduας, οι ατοίοι σήμερα
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός αηόγευμα Τετάρτης
Παραοοση
"Καλαμιά"
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα