Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
TAP: Τελειώνει η κατασκευή τον Νοέμβριο Παρά τις αντιδράσεις στην Καβάλα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugote net gr Βορείου Ελλάδος ΟΕΣΙΑΛΟΝ" Η n.
Email:[email protected]
Πέμπτη 29/03/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Εξελίσσεται ταχύτητα στο ετήσιο ραντεβού
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τονέρ Τραπεζικό Οικοσύστημα στο 5th Digital Banking Forum
http://digitalbanking.ethosevents.eu
Να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς άριστες πρακτικές
Μείωση εισφορών κατά 30%
θα ανατάξει Την οικονομία!
Προσφυγή Πολυτέκνων
στο ΣΤΕγιαταμειωμένα
τιμολογια ρευματος της
Πώς ένα σύστημα μείωσης φόρων, εισφορών και Πλεονάσματος μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη, απασχόληση
και βιώσιμο χρέος. Τι υποστηρίζουν οι κ.κ. M. Νεκτάριος
και Π. Τήνιος. Να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς άριστες
Πρακτικές στην υγεία προτείνει ο κ. Μ. Φραγκόπουλος.
«Το ασφαλιστικό είναι ο κύριος
λόγος που οδηγηθήκαμε στη
χρεοκοπία» δήλωσε χθες σε
εκδήλωση της Ελληνοαμερικανικής Ενυσης ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς κ
ΜΑΤιάδης Νεκτάριος αναφερό
μενοςσε μερικες αποης ασικες
αδυναμίες του, ΟΠως η αποκλε
στικότητα του διανεμητικού
ΕΑΕΕ: Αυξηθηκε 3,8% η παραγωγή
ασφαλιστρων
Αυξηση 3,8% κατέγραψε η Παραγωγή εγγεγραμμέΑπό τις ανωτέρω επιχειρήσεις, ο' 19 δραστηριοποι
ωνα ασφαλιστρων της Ενωσης Ασφαλιστικων υμα
αλη ενκστα ημων Συμφωνα με ταστοιχεια αυτα
ρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ)
Συνολικά ανταποκρίθηκαν στην έρευνα της ΕΑΕΕ
(κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων Του Προη
γούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες anavΤηςεγγεγραμμένων κρισ a Tu ν δηλωσε
49 ασφ αλιστικες επιχειρησεις ο
χρηματο ο
σφες συγκεντρως
ανοσαν το 93,3% της Παραγωγής ασφαλίστρων στις
ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία Του έτους
γής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του μηνός Ιανουαρίου Του 2018 Των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις
αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2017 των
ιδίων επιχειρήσεων
ευτερο
Πιο εςαγωνικος κλα.
αςτηςχώρας
Τη νέα Εθνική κλαδι- λμάτων (ΠΟΕΕ-YTE), 1/1/2018 και την γούμενων Συμβα- Πρόεδρος της ΠΟΞ
Κή Συλλογική Σύμβο- μετά την αποδοχή επιπλέον αύξηση σεων και για την κ. Γρηγόρης Τάσιος
ση Εργασίας Που διέ- σχετικής πρότασης κατά 1,5% από Τρίτη, κατά σειρά, έκανε την ακόλουθη
πει τις εργασιακές μεσολάβησης στο 1/1/2019Σύμφωνα που Προβλέπει δήλωση: «Χαιρεπζοσχέσεις στον ξενο- πλαίσιο του ΟΜΕΔ. με τον ΠΟΕ, είναι η αύξηση των ano- υμεΤηνυπογραφή
δοχειακό κλάδο Η συμφωνία είναι τέταρτη κλαδική δοχών των εργαζο- της νέας Εθνικής
συνυπέγραψαν δΕΤους 'αχύος ava- Συλλογική Σύμβαση μένων. Επιπλέον, κλαδικής Συλλογικής
από Εργασίας Που uno- είναι η Πρώτη φορά Σύμβασης Εργασίας
καθώς αποδεικνύεται
Νέο διοικητικό συμβούλιο
στον Σύνδεσμο εταιριών
Facility Management
σήμερα η Πανελλή- δρομικά
nou συμφωνειτα
αύξηση ΤΟυκατώτα01
Ξενοδόχων
(ΠΟΕ)
31/12/2019.
Προβυρές, απότο 2012, η
στην Πράξη Πως
και η Πανελλήνια λέπει, μεταξύ άλλων, onoia διατηρεί το του μισθού και σης διάλογος και η
Πονδία Την αύξηση κατά σύνολο των επιδο- δύο χρονιές ισχύος συνεννόηση μηορούν να δινουν λύσε
μισθού στα θεσμικών διασφ- Μετάτηνυπογραφή με θετικό Πρόσημο
Εργατών ΕπισιΤΙσμο
596 Του κατώτα- μάτων και των Της Σύμβασης.
παλλήλων
και υπαλληλων
Τουριστικών Επαγγεξενοδοχεί
αλίσεων των Προη- της σύμβασης