Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιστολή Στασινού σε ΕΦΚΑ για άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου Πετρόπουλου
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5194 Πέμπτη 29.03.2018
[email protected]
ή Email:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΥΠΟΙΚ:
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Γοάπεζε
Έτοιμο έως τον Ιούνιο το νέο
νομοθετικό πλαίσιο για τις
Έρχεται «τσεκάρισμα» για τις προβλέψεις
ανατοΛισμος η
συμφωνια στις
21 Ιουνίου
Σκληρές μάχες
όλων είναι η 21η Ιουνίου γ
ηση, χρέος, μέθοδο εξόδου
και ολιστικό σχέδιο αναΑυτό ανέφεραν πηγές του
υπουργείου Οικονομικών με
αφοΟμή δημοσιεύματα, που
ε πιχα
Ευρωπαίου
ρεαλιστικό να υπάρξει συμφωνία-πακέτο στο Eurogroup
Εγκρίθηκε από τον
ESM η εκταμίευση
Enterprise Greece:
l«Παρών» σε συνάντησ ομάδας
της Κομισόν για επενδύσεις
της6,de
Ο Οργανισμός Enterprise προτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Greece (Ελληνική Εταιρεία Επιτροπής και του ΟΟΣΑ και
Επενδύσεων και Εξίοτερικού στόχο éχει να ενισχύσει την ποιELLT00ίου Α.Ε.) συμμετείχε στη
ότητα και
συνάντηση της Συμβουλευτικής επενδύσεων στην περιοχή της
Ομάδας (Advisory Group meet- Μεσογείου και τις χώρες της
Μεσης Ανατολής και της Βορ
Οι θυγατρικες τον δυο μεγαλων διυλιστηρων διευρυναν
πέρυσι τα μερίδιά τους σε μια πτα)τική αγορά. Σκληρές
μάχες στα πρατήρια, με επιθετικό marketing και διεύρυνση
προσ pe Q0μενων προιοντα)ν
Εγκρίθηκε από το συμβούλιο ng) του Πρσουμματος για την
του ESM η εκταμίευση των | TQ00θηση των επενδύσεων στη
ειου Αφρικης (MENA).
llegua!βάνει, σε συνεργασία
Μεσόγειο
(EU-OECD
κυβερνήσεις και θεσμικά όργα
αυτυν, τα
on " Promoting
Programme
Investment
5,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν
σύντομα, ενώ το υπόλοιπο
ποσό συνδέεται με την πορεία εξόφλησης τον ληξιπρόθεσμων, υποχρε(')σεων του
e νο, σειρά περιφερειακών και της γκάμας των
Mediterranean), η οποία
ματοποιήθηκε στα lea4 εία του
ΟΟΣΑ στο Παρίσι στις 20
Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο ατολογισμού του Προγράμματος για
το ποοηγούμενο έτος και προγοαμματισμού δράσεων για το επόων που στοχεύουν
στη δημιουΟΥία ισχυοων συνεχτικων επενδυτικων πολιτιχων και
στρατηγικών, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των επενδυτιηύν
Αυτο δηλωνει στο
Euro2day.gr γνωστος παρα
, ερμ
ηνευοντας με αυτο τον τροπο
την πορεία του κλάδου το
2017, που βρηκε τις θυγατο«Οσο τα μεγαλα δυλιστηρια εντεινουν την εμφαση
τους στον τομέα της εμπο- γοντας του κλάδου
οτανάλαση
κινησης δεν λεει να ανακάμη εγχωρια
αυσίμων
πολιτιχών στην
περιοχή, την ριας και όσο
ετική ανα: υνωση που
εξεδωσε το Ταμείο Ι
υιοθέτηση σύγχρονων εργα
λείαν, την προηθηση της δικτύοη αποφαστ
ακολουθεί την εκπλήρωση
Στη συνάντηση αυτη, μετειχαν σης μετα ύ τον ευρω μεσογει- ψει, τοσο θα oE6νεται ο κες της Motor Oil MOH
εκπροσωποι της Ευωπαικης ακωνΟογανισμων προωθησης ανταγωνισμος στο χωοο των 0,00% και τον Ελληνικων
Επιτροπής, του ΟΟΣΑ, των των επενδύσε(ον,
χορών εταίρων του Προγράμμα- βελτιοτικών μεταρρυθμίσεων
τος (Αίγυπτος, Αλγερία, Αρανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαι- και ιδιο°τικού τομέα για την
στινη, Τυνησία και του Business
France, σύμαοονα με ανακοίνοση
όλον τον προαπαιτούμενων |
την ενίσχυση πρατηρίων βενζίνης, με τις Πετρελαίων να διευρύνουν
Ελλαδα και την
ριση που συμπλήρωματιμικροτερες εταιρειες του περαιτερω τα μεριοια αγοκαι συνεργειων μετα
ύ δημοσιου,
για την π^ηρω
τερω»
T ο ωθηση των επενδύσεων στην
περιοχή αυτή.
Πρόγραμμα αυτό αποτελεί