Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

29

ΜΑΡΤΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4800/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

3 µ.µ. Η ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 13 ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

«Πόλεµος»
στα κουνούπια
µε 3,5 εκατ. €

«Kλείνουν»
το λιµάνι

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 11

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

«Κάτοικοι» Πατρών
άλλοι ...429
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 9

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Οµόφωνο «όχι»
στο λουκέτο της Γ’ ∆.Ο.Υ.
n Στο επίκεντρο το ζήτηµα

Πριγκιπική
επίσκεψη
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 5

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ
ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ΑΠΟ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥ

µε την ευκαιρία της αυριανής
επίσκεψης του Γ.Γ. της ΑΑ∆Ε,
Γ. Πιτσιλή, ο οποίος
θα εγκαινιάσει την Α’ ∆ΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
ΣΤΗ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ: Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Αυτοκίνητο
χωρίς λάστιχα!
ΣΕΛ. 7

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ

Καταγγελίες για
εµπορία ανθρώπων
ΣΕΛ. 7

Ενστάσεις για
τις δεξιώσεις

Συµµαχίες κατά της αντιδρόµησης

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 4

ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

∆ιπλό χτύπηµα
στην Ακρωτηρίου
«ΜΠΟΥΚΑΡΑΝ» ΜΕ Ι.Χ.
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΣΕΛ. 7

Υπεραστικό ΚΤΕΛ: Κανονικά τα δροµολόγια
ΣΕΛ. 5

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Εκτός από τα χρώµατα και αρώµατα
∆υτικής Ελλάδας, που «πληµµύρισαν» το Παρίσι, στο πλαίσιο της
συµµετοχής σε διεθνές συµπόσιο,
ήρθαν και τα ενθαρρυντικά µηνύµατα για την αύξηση του τουρισµού στην περιοχή.
Οι εκπρόσωποι µεγάλων τουριστικών πρακτορείων της Γαλλίας διαβεβαίωσαν για το ενδιαφέρον επίσκεψης στη χώρα µας, µέσω του
αεροδροµίου Αράξου, γεγονός
ασφαλώς σηµαντικό, που δείχνει
ότι η δύναµη των συνεργασιών,
µπορεί να αποδώσει καρπούς.
Κι όταν ένας προορισµός είναι πλέον
αναγνωρίσιµος, δηµιουργεί ελπίδες και αισιοδοξία για το µέλλον
τόσο στους επαγγελµατίες του τουρισµού όσο και στους φορείς της
περιοχής που στέκονται δίπλα τους
όλο αυτό το διάστηµα.