Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σταθμός:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΤΟΣ 18ο
Aριθµός Φύλλου: 902
Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018
Τιµή Φύλλου: 1€

στην ενημέρωση

Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα της Κω

Ηλίας Καµατερός: «Υπογράφηκε η
χρηµατοδότηση της αποκατάστασης
του λιµανιού»

Τσουχτερά πρόστιµα

∆. Γερασκλής: «Τα πάντα είναι έτοιµα
για να εγκατασταθούν οι εργολάβοι
στα σχολεία»

στους «οµπρελάδες» Τιγκακίου

σελ. 13

σελ. 13

Κυβερνητικό κλιµάκιο στην Κω
Αίτηµα Ι. Ρούφα για συζήτηση
στέγασης του Λυκείου Ζηπαρίου»

σελ. 13

σελ. 18

Σε καταστήµατα που έχουν και αυθαίρετες κατασκευές,
τα πρόστιµα έφτασαν µέχρι και 50.000 ευρώ!!!
Το θέατρο του παραλόγου «παίζεται» στην
παραλιακή Τιγκακίου και όχι µόνο. Εκτός
των τσουχτερών προστίµων τα οποία καλούνται να καταβάλουν οι επιτηδευµατίες
για το 2017, (κάποιοι οφείλουν για αυθαίρετες κατασκευές από το 2012…), υπάρχει
πρόβληµα µε το τι ισχύει φέτος σε σχέση
µε την περσινή περίοδο. Ο Π. Τριανταφύλλλας, προϊστάµενος του Αυτοτελούς
Γραφείου ∆ωδεκανήσου, δήλωσε στον «Σ» πως, «φέτος, έχει αποσαφηνιστεί το
θέµα µε τη χρήση της παραλίας στο Τιγκάκι. Μπορεί να γίνει χρήση. Όµως, ο δήµος δεν µας έστειλε ούτε σχέδιο προκήρυξης ούτε πόστα να εγκρίνουµε». Άµεση
η απάντηση του αντιδηµάρχου Κω Μ. Χατζηκαλύµνιου ο οποίος κατηγορεί τον
προϊστάµενο ότι ψεύδεται ασύστολα. «Μας είπαν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε
σχέση µε πέρυσι και δεν θα εγκρίνουν καµιά παραχώρηση. Επίσης µας τόνισαν
να µην µπούµε στον κόπο να περιλάβουµε τα τµήµατα αυτά στην διακήρυξη και
τους χάρτες γιατί το µόνο που θα γίνει θα είναι να καθυστερήσει η διαδικασία,
αφού θα τα απορρίψουν» δηλώνει µεταξύ άλλων ο αντιδήµαρχος, δηµοσιεύοντας, για του λόγου το αληθές, σχετικά έγγραφα.
σελ. 3 & 17

Η ΕΙ∆ΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!!!

Ορκίστηκε
Παιδίατρος στο
Νοσοκοµείο Κω!!!!

Ο γιατρός ορκίστηκε πριν από
περίπου 15 ηµέρες, αµέσως µετά
αναχώρησε για την ιδιαιτέρα
πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη,
προκειµένου να φροντίσει τα της
µετακόµισής του και επιστρέφει
άµεσα στο νησί για να αναλάβει
υπηρεσία
σελ.7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα