Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ερώτηση Παπαδημούλη σε Κομισιόν για ΣΔΙΤ και οδικά έργα στην Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ορειού
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 28/03/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Στο 1,4% εκτιμά την αύξηση του ΑΕΠ
25 χρόνια |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πλεόνασμα άνω του 3,5% το 2017
Βορείου Ελλάδος
βλέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ οι δαπάνες ένανΤΙ Του στόχου
Προυπολογισμός: Ποιοι
Ταρουός Αυξηση
φόροι δημιουργούν υπερηλεόνασμα
κινησης μειωση
εισηράξεων
στο διμηνο
Στα 2,75 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του
πρώτου διμήνου έναντι στόχου για μόλις 1,3 δισ. ευρώ.
οι φόροι που ξεπέρασαν ης προσδοκίες και το «δώρο»
της ΤτΕ. Μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ οι δαπάνες
έναντι του στόχου.
Ελάχιστες οριακές,αρρυθμίες χαμ.
ηλότερες των 100εκατ. ευρώ σης
εισπράξεις φόρων εισοδήματος
ειδικών κατηγοριών (31 εκατ
EVKUKAIOl 11ετροΠουλου yla TOUC ασφαoduvarIA nop Eva E " 14
λισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
εκατ. ευρώ) και ΕΟΚ ενεργειακών
Προϊόντων (58 εκατ. ευρώ) έδωσαν
το παρων κατα την εκτελεση του
πρυ ο λογισμου το Πρωτο διμηνο
Του ετ ς χωρις 0μως να διατ
Δύο εγκυκλίους που επιλύουν χρονίζοντα
Προβλήματα των ασφαλισμένων του Πρώην
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ υ εγρα ε ο υ ουργός
κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρο
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η
On ς αναφέρετα διευκρινίζει τ μετ την
Πρώτη εγκύκλιος διευκρινίζει ΟΤΙ μετά την
με0ην
κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης με το
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ δεν υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή εισφορών για Το διάστημα
a 1/7/2011 έως 31/12/2014.
Η δεύτερη εγκύκλιος διευκρινίζει ότ η αναδρ
ομική διαγραφή των ασφαλισμένων του
την εικόνα υπερη EO
σματικής διαχείρισης.
πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ανατρέχει στην ημερ
ρτήτως της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης
στη Νομαρχία.
ομηνία διαγραφής τους από Το ΤΕΕ, ανεξα
ομητος Της ημερομηνίας
N. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι Του Πρώην
στη Νομαρχία
TO 2018
Ανευθυνότητα
καταγγελλε
ITOUr. Εργασίας
γιαηςεισφορεςυπερ
ΑΚΑΓΕ
Ανευθυνότητα και
προχειρότητα χαρ. στοι αρθρογράφοι Το αντίθετο!
ακτηρίζει τη στάση ασκούν κριτική επί .ΣΤις 8/3/18, έπειτα ημάτων για τη συνταξιούχος
της ΝΔ και μερίδας μίας δήλωσης Που από συνάντηση Του βελτίωση
του Τύπου, αναφορι- ουδέποτε έγινε και κ. Πετρόπουλου με εξυπηρέτησης ασφα- που δίνει η κυβέρνκά με τα όσα υποΤ, μιας an0φασης ΠΟυ ε κ n ρ ο σ ώ ο υ ς λισμένων και συντα- ηση είναι λύση για
ετα οπ δήλωσε ο ουδέποτε ελήφθη. οργανώσεων συντα- ξούχων»
υφυπουργός Κοινυ- Είναι αΠΟλύτως Ψευ- ξούχων, Το Ynoup . Σε όλες ς δημό- την επιστροφή εσονικής Ασφάλισης δές ότι ο υφυπο- γείο Εργασίας με σιες παρεμβάσεις ορών ασθενείας Που
Αναστάσιος Πετρό- υργός Κοινωνικής ΔελΤΙο Τύπου ανα- Που ακολούθησαν, εσφαλμένα ΠαρακpΠΟυλος για ς εισφο- Ασφαλισης Αναστα- κοίνωσε ότι «στο στα ηλεκτρονικά και ατούσαν οι Προηρές υπέρ ΑΚΑΓΕ» σιος Πετρόπουλος Πλαίσιο
υποστηρίζει Το uno- κάλεσε Τους συντα- εκσυγχρονισμού της υφυπουργός Κοινω- σεις από ης συνταυργείο σε ανακοίνυ- Εούχους να unoBa- λειτουργίας Των νικής Ασφάλισης επι- ξεις>>
στροφη εισφορων
υργια εφαρμο
ηλεκΤρονικων aIT_ Ται να κανει κανεις
αίτηση. Διότι η λύση
όλους, όπως έγινε με
Μπόργιανς:
Περίμενα
περισσότερα από τη λίστα
στην Ελλάδα
στα έντυπα ΜΜΕ, ο
γούμενες κυβερνή.
λουν αιτήσεις στα Ταμείων,
anopσήμανε ότι ειδικά για
«Η αξιωματική αντι- Ταμεία για Την επι- ασίστηκε η δημιο- Τις εισφορές υπέρ