Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τον κ. Βενιζέλου
Στα παλαιότεου τών υποδημάτων
τού 'Εοντογάν ή ΕΕ
paittapp ourit mm verm ΝΔ mppa
χλεύασε Γιουνκε0-Tovon μέ την συνεχιση της προ4υλακισεως τών αΕυουατιχών
τής on oupu ς.xmpcriou1E Monov Triv ar oou.
taytsamtkimtestinin, m, ΕΕ. άλλα
Μέ αποχή απειλούν
0mmy om tev Mwa po Manu enn p 01 Καθηγητες της Νομικης
Κατάσταοιςβαρειάς παοανομίας έντός το0'Ιδρύματος
om man on
νη [email protected] [email protected] (apo Klimrw é«Αογι'n Tou5 συΣήμερα
nema pen]
Όταν το λέει ή περδικούλα, παρά την ήλικία
a manos me mati One
την Κ
οπως καί τώρα