Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

11oC, 12.00

16oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 56%-80% - Άνεμοι: ΒΔ 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:15 - Δύση ηλίου: 19:44

€0.80

(Ó)ôï ðåéñáôéêü ôïõ êÜðôåí Ôæßìç!

Είμαστε Κράτος δικαίου με τη Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, απάντησε η Αθήνα στην Άγκυρα όταν η δεύτερη ζητούσε την
έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών για να δικαστούν εκεί. Αναλόγως απαντάει τώρα η γείτων, παρατείνοντας με διαδικαστικούς όρους την κράτηση
των δυο δικών μας στρατιωτικών. Πλείστοι όσοι Έλληνες σχολιαστές αμφισβητούν καθημερινώς στο τηλεοπτικό εκράν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Τουρκία, επικαλούμενοι τον διοικητικό συγκεντρωτισμό που επέβαλε ο Ερντογάν. Οι μισοί εξ’ αυτών, με αφορμή την υπόθεση της γνωστής
φαρμακοβιομηχανίας αλλά και ‘κείνη με το... ναρκωφόρο πλοίο, αμφισβητούν παρομοίως, μετά πάθους, ότι (και) η ελληνική Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη (σ.σ. ο λόγος γίνεται για πολιτικό-δικαστικές σκευωρίες), και μ’ αυτόν τον τρόπο συστοιχίζονται αντικειμενικά με τις τουρκικές προφάσεις! 3 >>

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4617

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΛΛΙΝΑ

ÁõôÞ ôç öïñÜ áò åßíáé áëÞèåéá


ÐÜíù áðü 15 åê. ôï
ýøïò ôùí ðéóôþóåùí
ðïõ áíáêïßíùóå
ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò

Ìáæß ïé ôñåéò ÖéëáñìïíéêÝò ôùí ÂáÀùí

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ελπίζεται αυτή τη φορά
να έχει πράγματι βρεθεί ο τρόπος ώστε να χρηματοδοτηθεί η αποκατάστασή τους και να ολοκληρωθούν οι
πολιτιστικές υποδομές, χαίνουσες
πληγές στο σώμα της Κέρκυρας.
Έργα πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 15.327.180,30 € εντάχθηκαν στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014
-2020 (Άξονας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη).
Σελίδα 9>>

Åêôüò ðëÜíïõ
äéáíïìÞò öõóéêïý
áåñßïõ ç ÊÝñêõñá
5 >>
& ôá Éüíéá
Äéáöùíïýí ãéá ôç
ìåôåãêáôÜóôáóç
8 >>
ôïõ ÏÊÁÍÁ

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το μήνυμα «η μουσική ενώνει» κάνουν
πράξη οι μπάντες των τριών Φιλαρμονικών της πόλης
της Κέρκυρας την Κυριακή των Βαΐων, 1 Απριλίου
2018. Μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της πασχαλινής περιόδου
οι τρεις μπάντες των Φιλαρμονικών θα παρελάσουν ε-

νωμένες σε ενιαίο μουσικό σώμα.
ΤΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
«ΠΑΛΙΑΣ» ΚΑΙ «ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ», ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ 1994. ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΤΑΠΟΔΗ.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα