Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
01 qxp_Layou 1 27 3 18 23 23 Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

71ο, Αρ. Φύλλου 21336

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΣΗ

“Νίκη στην
Πάτρα για
άνοδο ο ΟΦΗ”

Ξεκίνησε η
προεκλογική
περίοδος

www.patris.gr - Τιμή Φύλλου 1€
Υπομονή για μία μέρα ακόμα συνιστούν οι
επιστήμονες στους Κρητικούς, αφού η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει σήμερα στο
νησί και θα πει το «αντίο» αύριο, Πέμπτη.
«Το φαινόμενο έχει αρχίσει να φθίνει, είναι
στην πτώση του, σήμερα θα είναι η ουρά
και από αύριο, Πέμπτη, σβήνει» λέει στην
«Π» ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος.
Σελίδα 5

Η πολυπόθητη
βροχή σώζει
από τη σκόνη

Σελίδες 17-18

Περίοδος Β’ Ετος

Οι πρώτες τιμές για το αεροδρόμιο
Ο ΑΣΚ Κρήτης πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ κωφών

ΤΑ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ρχίζουν οι διαδικασίες των
αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων, που ανάβουν το “πράσινο φως” προκειμένου να εκκινήσουν εργασίες για τη
δημιουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου
στο Καστέλλι. Τα τρία πρώτα ΦΕΚ των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, προσδιορίζοντας αρχικές τιμές για έδαφος, κτίσματα, γεωτρήσεις και
δέντρα.
Οι απαλλοτριώσεις προχωρούν με βάση την
παράγραφο 3 του άρθρου 7Α του κώδικα
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. Τα
συγκεκριμένα ΦΕΚ ουσιαστικά έρχονται να διευκολύνουν ανάδοχο και Δημόσιο, αφού επιτρέπουν να αρχίσουν οι εργασίες, χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί μια μακρά δικαστική διαδικασία που θα καθορίσει τελικές τιμές απαλλοτριώσεων, μόλις κυρωθεί η απόφαση από τη
Βουλή.
Η δικάσιμος για τις πρώτες αναγκαστικές

απαλλοτριώσεις έχει οριστεί για τις 17 Απριλίου από το Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι μετά τη δικαστική
απόφαση το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να
καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αξίας απαλλοτριώσεων, όπως αυτή προκύπτει από την
εκτίμηση της ανεξάρτητης πιστοποιημένης
ορκωτής εκτιμήτριας.
Τονίζεται ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες τιμές
που θα δοθούν για απαλλοτριώσεις είναι προσωρινές, αφού οι τελικές τιμές απαλλοτριώσεων αναμένονται το επόμενο εξάμηνο, όταν
και θα ανακοινωθεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Δικαιούχοι και Δήμος γνωρίζουν
τη διαδικασία κι εκτιμούν πως η τελική απόφαση για το ύψος των απαλλοτριώσεων θα
δώσει υψηλότερες τιμές από τις σημερινές, οι
οποίες φαίνονται αρκετά χαμηλές, με δεδομένο ότι αφορούν εκτάσεις γης που δίνουν
σημαντικά ετήσια εισοδήματα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Σελίδες 13, 14 και 15

Α

27/3/18 21:48 Page 7

14

15

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

τητης πιστοποιηµένης ορκωτής εκτιµήτριας, Σταυρούλας Γαρδουπάρη, και
συγκεκριµένα η αποζηµίωση αυτή ορίζεται ως εξής:
Α. Για το έδαφος:
Α/Α
ΑΚΠ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ (ευρώ/τ.µ.)
001
060001
1,91 ευρώ
002
060002
1,81 ευρώ
003
060003
1,81 ευρώ
004
060004
1,81 ευρώ
005
060005
1,81 ευρώ
006
060006
1,81 ευρώ
007
060007
1,81 ευρώ
008
060008
1,81 ευρώ
009
060009
1,91 ευρώ
010
060010
1,81 ευρώ
011
060011
1,81 ευρώ
012
060012
1,81 ευρώ
013
060013
1,91 ευρώ
014
060014
1,91 ευρώ
015
060015
1,72 ευρώ
016
060016
1,81 ευρώ
017
060017
1,91 ευρώ
018
060018
1,63 ευρώ
019
060019
1,91 ευρώ
020
060020
1,81 ευρώ
021
060021
1,81 ευρώ
022
060022
1,81 ευρώ
023
060023
1,81 ευρώ
024
060024
1,81 ευρώ
025
060025
1,81 ευρώ
026
060026
1,81 ευρώ
027
060027
1,81 ευρώ
028
060028
1,81 ευρώ
029
060029
1,81 ευρώ
030
060030
1,81 ευρώ
031
060031
1,81 ευρώ
032
060032
1,81 ευρώ
033
060033
1,81 ευρώ
034
060034
1,81 ευρώ
035
060035
1,81 ευρώ
036
060036
1,81 ευρώ
037
060037
1,81 ευρώ
038
060038
1,81 ευρώ
039
060039
1,81 ευρώ
040
060040
1,81 ευρώ
041
060041
2,26 ευρώ
042
060042
1,81 ευρώ
043
060043
1,81 ευρώ
044
060044
1,81 ευρώ
045
060045
1,81 ευρώ
046
060046
1,81 ευρώ
047
060047
1,81 ευρώ
048
060048
1,81 ευρώ
049
060049
1,81 ευρώ
050
060050
1,81 ευρώ
051
060051
1,81 ευρώ
052
060052
1,81 ευρώ
053
060053
1,81 ευρώ
054
060054
1,81 ευρώ
055
060055
1,81 ευρώ
056
060056
1,81 ευρώ
057
060057
1,81 ευρώ
058
060058
1,81 ευρώ
059
060059
1,81 ευρώ
060
060060
1,81 ευρώ
061
060061
2,26 ευρώ
062
060062
1,91 ευρώ
063
060063
1,81 ευρώ
064
060064
1,81 ευρώ
065
060065
1,81 ευρώ
066
060066
1,91 ευρώ
067
060067
1,81 ευρώ
068
060068
1,91 ευρώ
069
060069
1,81 ευρώ
070
060070
1,72 ευρώ
071
060071
1,91 ευρώ
072
060072
1,91 ευρώ
073
060073
1,91 ευρώ
074
060074
1,81 ευρώ
075
060075
1,72 ευρώ
076
060076
1,81 ευρώ
077
060077
1,81 ευρώ
078
060078
1,81 ευρώ
079
060079
1,81 ευρώ
080
060080
1,81 ευρώ
081
060081
1,81 ευρώ
082
060082
1,81 ευρώ
083
060083
1,81 ευρώ
084
060084
1,81 ευρώ
085
060085
1,91 ευρώ
086
060086
1,81 ευρώ
087
060087
1,81 ευρώ
088
060088
1,81 ευρώ
089
060089
1,81 ευρώ
090
060090
1,81 ευρώ
091
060091
1,81 ευρώ
092
060092
1,81 ευρώ
093
060093
1,81 ευρώ
094
060094
1,81 ευρώ
095
060095
1,81 ευρώ
096
060096
1,81 ευρώ
097
060097
1,81 ευρώ
098
060098
1,81 ευρώ
099
060099
1,81 ευρώ
100
060100
1,63 ευρώ
101
060101
1,81 ευρώ
102
060102
2,26 ευρώ
103
060103
1,91 ευρώ
104
060104
1,81 ευρώ
105
060105
1,81 ευρώ
106
060106
1,91 ευρώ
107
060107
1,91 ευρώ
108
060108
1,91 ευρώ
109
060109
1,91 ευρώ
110
060110
1,91 ευρώ
111
060111
1,81 ευρώ
112
060112
1,81 ευρώ
113
060113
1,81 ευρώ
114
060114
1,81 ευρώ
115
060115
1,81 ευρώ
116
060116
1,81 ευρώ
117
060117
1,81 ευρώ
118
060118
1,91 ευρώ
119
060119
1,91 ευρώ
120
060120
2,38 ευρώ
121
060121
1,81 ευρώ
122
060122
1,91 ευρώ
123
060123
2,26 ευρώ
124
060124
1,81 ευρώ
125
060125
2,38 ευρώ
126
060126
1,91 ευρώ
127
060127
1,81 ευρώ
128
060128
1,81 ευρώ
129
060129
1,81 ευρώ
130
060130
1,91 ευρώ
131
060131
1,72 ευρώ
132
060132
1,81 ευρώ
133
060133
1,81 ευρώ
134
060134
1,81 ευρώ
135
060135
1,81 ευρώ
136
060136
1,81 ευρώ
137
060137
1,81 ευρώ
138
060138
1,81 ευρώ
139
060139
1,81 ευρώ
140
060140
1,81 ευρώ
141
060141
1,91 ευρώ
142
060142
1,91 ευρώ
143
060143
1,91 ευρώ
144
060144
1,91 ευρώ
145
060145
1,91 ευρώ
146
060146
1,91 ευρώ
147
060147
1,91 ευρώ
148
060148
1,91 ευρώ
149
060149
1,81 ευρώ
150
060150
1,81 ευρώ
151
060151
1,81 ευρώ
152
060152
1,81 ευρώ
153
060153
1,81 ευρώ
154
060154
1,81 ευρώ
155
060155
1,81 ευρώ
156
060156
1,81 ευρώ
157
060157
1,81 ευρώ
158
060158
1,81 ευρώ
159
060159
1,81 ευρώ
160
060160
1,81 ευρώ
161
060161
1,81 ευρώ
162
060162
1,81 ευρώ
163
060163
1,81 ευρώ
164
060164
1,63 ευρώ
165
060165
1,81 ευρώ
166
060166
1,81 ευρώ
167
060167
2,01 ευρώ
168
060168
1,81 ευρώ
169
060169
2,01 ευρώ
170
060170
2,01 ευρώ
171
060171
2,01 ευρώ
172
060172
1,81 ευρώ
173
060173
1,81 ευρώ
174
060174
1,81 ευρώ
175
060175
1,81 ευρώ
176
060176
1,81 ευρώ
177
060177
2,01 ευρώ
178
060178
2,01 ευρώ
179
060179
2,01 ευρώ
180
060180
1,81 ευρώ
181
060181
1,81 ευρώ
182
060182
1,81 ευρώ
183
060183
1,81 ευρώ
184
060184
2,01 ευρώ
185
060185
2,01 ευρώ
186
060186
1,81 ευρώ
187
060187
1,81 ευρώ
188
060188
1,81 ευρώ
189
060189
2,01 ευρώ
190
060190
1,92 ευρώ
191
060191
2,01 ευρώ
192
060192
2,01 ευρώ
193
060193
2,01 ευρώ
194
060194
1,81 ευρώ
195
060195
1,81 ευρώ
196
060196
2,01 ευρώ
197
060197
2,01 ευρώ
198
060198
2,01 ευρώ
199
060199
2,26 ευρώ
200
060200
1,81 ευρώ
201
060201
1,81 ευρώ
202
060202
1,81 ευρώ
203
060203
2,38 ευρώ
204
060204
1,91 ευρώ
205
060205
1,91 ευρώ
206
060206
1,81 ευρώ
207
060207
1,81 ευρώ
208
060208
1,81 ευρώ
209
060209
1,81 ευρώ
210
060210
2,26 ευρώ
211
060211
1,81 ευρώ
212
060212
1,81 ευρώ
213
060213
2,26 ευρώ
214
060214
1,81 ευρώ
215
060215
1,63 ευρώ
216
060216
1,81 ευρώ
217
060217
1,81 ευρώ
218
060218
1,63 ευρώ
219
060219
2,26 ευρώ
220
060220
2,26 ευρώ
221
060221
2,26 ευρώ

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

060222
060223
060224
060225
060226
060227
060228
060229
060230
060231
060232
060233
060234
060235
060236
060237
060238
060239
060240
060241
060242
060243
060244
060245
060246
060247
060248
060249
060250
060251
060252
060253
060254
060255
060256
060257
060258
060259
060260
060261
060262
060263
060264
060265
060266
060267
060268
060269
060270
060271
060272
060273
060274
060275
060276
060277
060278
060279
060280
060281
060282
060283
060284
060285
060286
060287
060288
060289
060290
060291
060292
060293
060294
060295
060296
060297
060298
060299
060300
060301
060302
060303
060304
060305
060306
060307
060308
060309
060310
060311
060312
060313
060314
060315
060316
060317
060318
060319
060320
060321
060322
060323
060324
060325
060326
060327
060328
060329
060330
060331
060332
060333
060334
060335
060336
060337
060338
060339
060340
060341
060342
060343
060344
060345
060346
060347
060348
060349
060350
060351
060352
060353
060354
060355
060356
060357
060358
060359
060360
060361
060362
060363
060364
060365
060366
060367
060368
060369
060370
060371
060372
060373
060374
060375
060376
060377
060378
060379
060380
060381
060382
060383
060384
060385
060386
060387
060388
060389
060390
060391
060392
060393
060394
060395
060396
060397
060398
060399
060400
060401
060402
060403
060404
060405
060406
060407
060408
060409
060410
060411
060412
060413
060414
060415
060416
060417
060418
060419
060420
060421
060422
060423
060424
060425
060426
060427
060428
060429
060430
060431
060432
060433
060434
060435
060436
060437
060438
060439
060440
060441
060442
060443
060444
060445
060446
060447

1,63
1,81
1,81
1,91
2,38
1,72
1,91
2,01
2,01
2,01
2,01
2,26
1,81
1,81
1,81
1,81
2,01
2,01
1,81
1,91
1,81
1,91
1,91
1,81
1,81
1,81
2,01
2,01
2,51
2,01
1,81
2,26
2,26
1,81
2,01
2,01
2,26
2,26
2,01
2,01
2,01
2,01
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,63
1,63
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,63
1,81
1,81
1,81
1,81
2,26
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
2,26
1,81
1,81
1,63
1,81
2,01
2,01
1,63
1,81
2,01
2,01
2,51
1,81
2,01
2,01
2,01
2,01
2,26
1,91
2,38
2,01
2,01
2,01
2,51
2,51
2,01
2,51
2,01
2,51
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,51
1,92
1,92
1,92
1,92
2,39
2,51
2,26
2,26
2,26
1,81
2,51
2,51
2,01
1,81
1,81
2,51
1,81
2,01
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,39
2,01
2,01
2,01
1,81
1,81
2,26
1,81
2,01
1,81
1,81
1,81
1,81
2,01
2,01
2,01
2,01
1,81
1,81
1,81
1,81
2,01
2,01
2,01
2,01
2,51
1,81
1,81
1,81
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
1,81
1,81
2,01
1,81
2,51
2,01
2,01
2,01
2,01
1,81
2,01
2,01
1,81
1,63
1,81
2,51
1,81
1,81
2,01
2,01
2,01
2,51
2,01
1,81
1,81
2,51
2,01
1,81
1,81
1,81
2,51
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
1,81
2,01
1,81
1,81
1,81
2,01
1,81
1,92
2,01
2,01
2,01

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

448
060448
1,81
449
060449
1,81
450
060450
1,81
451
060451
2,01
452
060452
2,01
453
060453
2,01
454
060454
1,81
455
060455
1,81
456
060456
1,81
457
060457
1,81
458
060458
2,51
459
060459
2,01
460
060460
2,51
461
060461
1,81
462
060462
1,63
463
060463
1,81
464
060464
1,81
465
060465
1,81
466
060466
2,51
467
060467
2,51
468
060468
2,01
469
060469
2,01
470
060470
2,01
471
060471
2,01
472
060472
2,51
473
060473
2,01
474
060474
2,51
475
060475
2,51
476
060476
2,01
477
060477
2,01
478
060478
2,01
479
060479
2,01
480
060480
2,51
481
060481
2,01
482
060482
1,92
483
060483
2,51
484
060484
2,01
485
060485
2,01
486
060486
2,51
487
060487
2,51
488
060488
2,01
489
060489
2,01
490
060490
2,01
491
060491
2,01
492
060492
2,01
493
060493
2,51
494
060494
2,01
495
060495
2,51
496
060496
2,01
497
060497
2,01
498
060498
2,01
499
060499
2,51
500
060500
2,01
501
060501
2,01
502
060502
2,01
503
060503
2,01
504
060504
1,81
505
060505
2,26
506
060506
2,01
507
060507
2,51
508
060508
2,01
509
060509
2,01
510
060510
1,63
511
060511
1,81
512
060512
1,81
513
060513
1,92
514
060514
2,01
515
060515
1,81
516
060516
2,01
517
060517
2,01
518
060518
2,01
519
060519
2,01
520
060520
1,81
521
060521
2,01
522
060522
2,01
523
060523
2,01
524
060524
2,01
525
060525
1,92
526
060526
1,81
527
060527
1,81
528
060528
2,01
529
060529
2,01
530
060530
2,51
531
060531
1,81
532
060532
1,63
533
060533
2,26
534
060534
1,81
535
060535
2,01
536
060536
1,81
537
060537
1,81
538
060538
1,81
539
060539
1,81
540
060540
1,81
Β. Για τα επικείµενα:
α. Για τα κτίσµατα-κατασκευές:
ΚΑ
ΚΤΙΣΜΑ ΕΙ∆ΟΣ
ΚΤΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
060218
Βοηθητικό κτίσµα
12,77τµ.
(αντλιοστάσιο)
ισόγειο πλακοσκεπές
πλινθόκτιστο ερείπιο
σε µ2
060506
Βοηθητικό κτίσµα
13,08τ.µ.
(αντλιοστάσιο)
ισόγειο λαµαρινοσκεπές
πλινθόκτιστο
καλή σε µ2
β. Για τα λοιπά επικείµενα:
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆εξαµενή ανοιχτή από οπλισµένο
σκυρόδεµα (2,35Χ1,60Χ0,70) σε µ3
Ξυλοπάσσαλοι Η=1,6µ. σε τεµ.
Σιδηροπάσσαλοι Η=1,0µ σε τεµ.
Σιδηροπάσσαλλοι Η=1.5µ σε τεµ.
Σιδηροπάσσαλοι Η=2,4µ σε τεµ.
Συρµατόπλεγµα Η=1,6µ. σε µ.µ.
Συρµατόπλεγµα Η=2,0µ. σε µ.µ.
Τσιµεντοπάσσαλοι Η=1,3µ σε τεµ.
Τσιµεντοπάσσαλοι Η=1,5µ σε τεµ.
Τσιµεντοπάσσαλοι Η=1,6µ σε τεµ.
Τσιµεντοπάσσαλοι Η=1,8µ.
Τσιµεντοπάσσαλοι Η=2,0µ σε τεµ.
Τσιµεντοπάσσαλοι(Η=2,20µ) σε τεµ.
γ. Για τα δένδρα-φυτά:
Περιγραφή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ
µέτρια
καλή
καλή
καλή
καλή
καλό
καλό
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Του Ελληνικού
∆ηµοσίου,ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ
Οικονοµικών,
που εκπροσωπείται
ο οποίος κατοικοεδρεύει
νόµιµα από
στην Αθήνα,
τον Υπουργό
Των φερόµενων,
οδός Νίκης
ΚΑΤΑ
στον οικείο
ακινήτων
αριθµός 5.
Την αγαπημένη
μας κτηµατολογικό
σύζυγο,
μητέρα,
που
Φ301009/οικ./402
απαλλοτριώνοντα
πίνακα, ως
3/29.07.2015
δικαιούχων
αδελφή,
γιαγιά
και θείααπόφασηι
Οικονοµίας,
µε
των
Υποδοµών,
τη
µε
του Αναπληρωτή
Ναυτιλίας
αριθµό
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ
και Τουρισµού
1. Ρουµπάκη
Υπουργού
(Α∆Α: 6ΓΦΖ465ΦΘΘ-ΗΒ
µός 8, ∆ήµος Γεωργίας του
73) που
Εµµανουήλ,
Λ):
Ηρακλείου,(Ετών
060011).
κατοικεί στην
οδό Φιλίππων
Κηδεύουμε τηνΠεριφερειακή
Τετάρτη 28Ενότητα
Μαρτίου
2. Κορνηλάκη
Ηρακλείου (αρ.
αριθΜερόπης του
αριθµός 6, από
ιδ. 060001,
την
οικία μας
στην
ΧερΙωάννη,
πουΆνω
Ηρακλείου,
060002).2018∆ήµος
κατοικεί στην
Περιφερειακή
οδό Μιχ. Ψελλού
3. Κανιαδάκη
σόνησο. Η νεκρώσιμος
ακολουθία
θα Ηρακλείου
Ενότητα
αριθµός 29, Ειρήνης του Μιχαήλ,
(αρ. ιδ.
∆ήµος
στιςΗρακλείου,
3 μ.μ. στον Ιερό
Αγίου
πουΝαό
060003, ψαλεί
κατοικεί
060099, 060134,
στην οδό Μ.
Περιφερειακή
4. Κόκκινου
Γεωργιάδη
Ενότητα Ηρακλείου
Δημητρίου (Χερσονήσου.
Μανούσου 060276, 060278).
Μινώα Πεδιάδας,
του Γεώργιου,
(αρ. ιδ.
που κατοικεί
Περιφερειακή
Η αγαπημένη μας
θα βρίσκεται
σήμερα
το πρωί.
060109,
060126). στην οικία μας
στον Ευαγγελισµό,
Ενότητα Ηρακλείου
5. Κόκκινου
(αρ. ιδ. 060004, ∆ήµος
Ο σύζυγος: Ευστάθιος
Τσαντηράκης.
Αικατερίνης
∆ήµος Μινώα
060100,
του ∆ηµήτριου,
Πεδιάδας,
060100,
Περιφερειακή
Τα παιδιά: Σοφία
Τσαντηράκη
και Μηνάς
Δατσέρης.που κατοικεί στον
060109, 060126).
Ενότητα Ηρακλείου Ευαγγελισµό,
6. Ψυράκη
Καλλιόπης
Τα αδέλφια: Αναστάσιος
και Μαρίατου
Ανθυμόσογλου.
(αρ. ιδ. 060004,
Ροδίου αριθµός
Αριστείδη,
62, ∆ήµος Ηρακλείου, που κατοικεί
ιδ. 060005,
Το εγγόνι: Μαρία-Άννα.
060169, 060179,
Περιφερειακή στην οδό Απολλωνείου
7. Ανδρουλάκη
060396).
Ενότητα Ηρακλείου
Ευφροσύνης,
Πεδιάδας,
Τα ανίψια, οι λοιποί
συγγενείς.
(αρ.
Περιφερειακή
που κατοικεί
8. Ανδρουλάκη
Ενότητα Ηρακλείου
στο Καστέλλι,
∆ήµος Μινώα Γεώργιου του Εµµανουήλ,
(αρ. ιδ. 060006). ∆ήµος Μινώα
Πεδιάδας, Περιφερειακή
060046, 060054,
που κατοικεί
στον
060170,
Ενότητα
9. Μαραγκάκη
060268).
Ηρακλείου Ευαγγελισµό,
(αρ. ιδ. 060007,
Μινώα Πεδιάδας,Ιωάννη του Ιωάννη,
που κατοικεί
060147, 060372, Περιφερειακή Ενότητα
στον
Ευαγγελισµό,
Τελούμε
το Σάββατο 31 Ηρακλείου
Μαρτίου
2018
060374).
10. Κωνσταντάκη
∆ήµος
(αρ. ιδ.
Άννας
αριθµός 95, και ώρα
8.30τουπ.μ.
40ήμεροπου
μνημόσυνο 060008, 060043,
Βασίλειου,
∆ήµος Ηρακλείου,
060009, 060497).
κατοικεί στην
Περιφερειακή
11. Κωνσταντάκη
οδό
στον Ιερό Ναό Αφέντη
ΧριστούΕνότητα
(ΠατέλΗρακλείου Μουσών
Γεώργιου του
αριθµός 95,
(αρ. ιδ.
Βασίλειου,
∆ήµοςυπέρ
λες)
αναπαύσεως
τηςπου
ψυχής
του
Ηρακλείου,
060009, 060497).
κατοικεί στην
Περιφερειακή
12. Ασκιανάκη
οδό
Ενότητα
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
αδελΗρακλείου Μουσών
∆ηµακοπούλου, Ευτυχίας του
(αρ. ιδ.
∆ηµήτριου,
∆ήµος
φού,
παππού
θείου
(αρ. ιδ. 060010).
Μινώακαι
που κατοικεί
Πεδιάδας, Περιφερειακή
13. Σταυρουλάκη
στην οδό
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
Ενότητα Ηρακλείου
Χρυσής του
∆ήµος Μινώα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εµµανουήλ,
Πεδιάδας,
060282).
που κατοικεί
(ΧΕΙΡ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)
Περιφερειακή
στο Σκλαβεροχώρι,
Ενότητα Ηρακλείου
14. Φραγκιαδουλάκη
και παρακαλούμε
τους τιμώντεςΑικατερίνης
τη μνήμη του συγγενείς
και φί-(αρ. ιδ. 060012,
Ευαγγελισµό,
∆ήµος Μινώα
ιδ.
Εµµανουήλ,
060013, 060122,
Πεδιάδας, του
λους όπως15.
παραστούν.
που κατοικεί
Περιφερειακή
060208,
Κοζυράκη
Ενότητα Ηρακλείουστον
Αναστασίας 060496).
∆ήµος
Η σύζυγος:
Μαρία
Σαλούστρου.
Μινώα
του Μιχαήλ,
(αρ.
Πεδιάδας, Περιφερειακή
060020).
που κατοικεί
Τα παιδιά:16.
Άννα
Σαλούστρου και
Φανούρης Ενότητα
Παπαδογιαννάκης,
στον
Ανδρουλάκη
Ηρακλείου Ευαγγελισµό,
Αντώνιου
(αρ.
Αντιγόνη∆ήµος
Σαλούστρου
Γιώργος
τουΠαπαδάκης,
Μινώα και
Ελευθέριου, Νικόλαος Σα- ιδ. 060014,
17. ΡοκαδάκηΠεδιάδας, Περιφερειακή
που κατοικεί
Ιωάννη του
στον Ευαγγελισµό,
Ενότητα Ηρακλείου
λούστροςαριθµός
και Φανή
Μυτάρα.
Γεώργιου, που
6, ∆ήµος
(αρ. ιδ. 060015).
Ηρακλείου,
060016).
κατοικεί
στην
Οι γονείς:18.Μιχαήλ
και Άννα Καρλπουτζάκη.
Περιφερειακή
οδό Γ. Κουτσοχέρα
Ροκαδάκη
Ενότητα Ηρακλείου
Εµµανουήλ
∆ήµοςΓιώργος
Τα αδέλφια:
και Σωσώ Σαλούστρου,
(αρ. ιδ.
του Γεώργιου, Μανόλης ΣαλούΜινώα Πεδιάδας,
060257, 060331,
που κατοικεί
Περιφερειακή
στον Ευαγγελισµό,
στρος, Λευτέρης-Παναγιώτα
Καρλπουτζάκη.
Ενότητα Ηρακλείου
19. Παπαδάκη 060341).
∆έσποινας
(αρ. ιδ. 060017,
αριθµός
τουσυγγενείς.
Τα εγγόνια,
τα ανίψια,
λοιποί
3, ∆ήµοςοιΗρακλείου,
Ιωάννη, που
060018, 060405).
κατοικεί στην
Περιφερειακή
οδό Εµµ. Καστρινάκη
20. Ροκαδάκη
Σημ.: Καφές
θα προσφερθεί στα καφενεία Παγωμένου
ΕνότηταΜανόλη
Ηρακλείου
∆ήµος Μινώα Ευαγγελίας του
(αρ. ιδ.
Γεώργιου, που
Πεδιάδας, Περιφερειακή
και Καλογιαννάκη.
060189, 060192,
κατοικεί στον
Ενότητα Ηρακλείου
Ευαγγελισµό,
21. Φερετζάκη 060310, 060470,
060535).
∆ηµήτριου
(αρ. ιδ. 060019,
Νεαπόλεως
αριθµός 1, ∆ήµος του Κωνσταντίνου,
(αρ. ιδ. 060021,
που
Ηρακλείου,
060132,
22. Φλιάκου
Περιφερειακή κατοικεί στην οδό
Καλλιόπης 060248, 060433).
Ενότητα Ηρακλείου
Σοφίας αριθµός
του Κωνσταντίνου,
Τοµέα Αθηνών 42, ∆ήµος Νέας
που κατοικεί
Το060022,
Σάββατο Σµύρνης,
31 Μαρτίου
2018 & στην
ώραοδό Αγίας
23. Ροκαδάκη (αρ. ιδ.
Περιφερειακή
Μαρίας του 060418).
Ενότητα Νότιου
Ηρακλείου,
Νικόλαου,
Περιφερειακή
8.00 Ενότητα
π.μ.
στον Ιερό
που Ναό Αναστάσεως
24. Κοζυράκη
στις Πατσίδες,
Ηρακλείουκατοικεί
αριθµός 29, Ευαγγελίας
Του Κυρίου
στο νέο (αρ.
κοιμητήριο
Ηρα- ∆ήµος
του Εµµανουήλ,
ιδ.
∆ήµος Ηρακλείου,
060024, 060453).
που κατοικεί060023).
Περιφερειακή
στην οδόγια
κλείου τελούμε
40ήμερο
μνημόσυνο
25. Μιζεράκη
Ηρακλείτου
Ενότητα
Ιερονίκης του
Ηρακλείου
Μινώα Πεδιάδας,
Γεώργιου, που
την ανάπαυση
τηςκατοικεί
ψυχής της αγαπημέ- (αρ. ιδ.
Περιφερειακή
060215).
Ευαγγελισµό,
26. Ντανώλα
νης μας Ενότητα Ηρακλείουστον
(αρ. ιδ. 060025, ∆ήµος
13, ∆ήµος Ιωάννη του Εµµανουήλ,
060195,
Ηρακλείου,
ΜΑΡΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
που
κατοικεί
060286, 060306).
Περιφερειακή
στην οδό
Ενότητα
27. Πετρουγάκη
Ηρακλείου Σπ. Λούη αριθµός
ΧΗΜΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(αρ. ιδ. 060026,
Εµµανουήλ,
Πεδιάδας, Περιφερειακή
που κατοικεί
Τα 28.
αδέλφια:
Κατερίνα Μετοχιανάκη
& Γιάννης
Πετρουγάκη
Ενότητα
στο Καζαλάκης.
Αργυρώ-ΜαρίαςΗρακλείου (αρ. ιδ.Καστέλλι, ∆ήµος Μινώα
Ελλησπόντου
Τα(αρ.
ανίψια
& οιαριθµός
λοιποί 3,
συγγενείς.
του Εµµανουήλ, 060027).
∆ήµος Ηρακλείου,
ιδ. 060028,
που κατοικεί
29. Πετρουγάκη 060261, 060307).
Περιφερειακή
στην οδό
Σημ:
Καφές θα προσφερθεί
Ενότητα Ηρακλείου
Ειρήνης του στην αίθουσα του κοιμητηρίου.
αριθµός
Εµµανουήλ,
3, ∆ήµος Ηρακλείου,
που
060028, 060261,
Περιφερειακήκατοικεί στην οδό Ελλησπόντου
30. Πετρουγάκη060307).
Ενότητα Ηρακλείου
Γεώργιου
Ελλησπόντου
(αρ. ιδ.
αριθµός 3, ∆ήµος του Εµµανουήλ,
(αρ. ιδ. 060028,
που
Ηρακλείου,
31. ∆ηλαβεράκη060261, 060307).
Περιφερειακήκατοικεί στην οδό
Ενότητα Ηρακλείου
Ευαγγελίας
Γεννηµατά
του Κωνσταντίνου,
αριθµός 2,
(αρ. ιδ. 060029,
Συμπληρώθηκαν
40 ημέρες
∆ήµος
που από τον θάΗρακλείου,
32. Φερετζάκη 060048, 060051).
Περιφερειακήκατοικεί στην οδό
νατο της λατρευτής
μας συζύγου,
μητέ- Γ.
Ενότητα Ηρακλείου
Αικατερίνης,
Πεδιάδας, Περιφερειακή
που κατοικεί
33. Πλουµάκη
Ενότητα
στο Καστέλλι,
ρας, αδελφής,
γιαγιάς
και θείας
Ηρακλείου
Ιωάννη του
Μινώα Πεδιάδας,
(αρ. ιδ. 060030). ∆ήµος Μινώα
Εµµανουήλ,
που κατοικεί
060219, 060233). ΠεριφερειακήΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
Ενότητα Ηρακλείου
στο Θραψανό,
34. Κανιαδάκη
∆ήµος
(αρ. ιδ.
060031,
31 Μαρτίου
2018
και ώρα
αριθµός 24, ΕλευθερίαςΤο
060123,
τουΣάββατο
Ιωάννη, που
∆ήµος Ηρακλείου,
060032).
κατοικεί
Περιφερειακή
8.00 π.μ.
στον Ιερό
Ναόστην
Αγίου
οδό ΚωνστανΚωνσταντινίδη
35. Σκούφου
Ενότητα Ηρακλείου
90, ∆ήµος Μαρίας του Θεόδωρου,
τίνου (Α’ Κοιμητήριο Ηρακλείου)
τε- ιδ.
(αρ.
Ηρακλείου,
060064, 060115).
Περιφερειακή που κατοικεί στην οδό
λούμε μνημόσυνο
στη μνήμη
τηςαριθµός
και
Ενότητα Ηρακλείου
Ηρακλή
36. Ανδρουλάκη
Μαρίας του
αριθµός
10,τους
καλούμε
συγγενείς
και
φίλους που
να παραστούν. (αρ. ιδ. 060033,
Γεώργιου,
∆ήµος
060034).
Λαµιέων, Περιφερειακή
κατοικεί στην
οδό Χακούτας
37.
ΟΧαριτάκη
σύζυγος:Ειρήνης
Εμμανουήλ Σακελλάρης.
Ενότητα Φθιώτιδας
αριθµός 4, ∆ήµος
του Εµµανουήλ,
(αρ. ιδ.
Τα παιδιά: Ελένη
Μαζαράκης,
πουΚωνσταντίνος
Πειρ Σακελλάρη και
κατοικεί στην
οδό Κουντουριώτου

ΚΗΔΕΙΑ

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28

ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΤΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΤΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ)

217,09 ευρώ 217,00 ευρώ

601,68 ευρώ

602,00 ευρώ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(ευρώ/Μ3 Ή Μ.Μ. ΤΕΜ)
100,00 ευρώ/µ3
10,00 ευρώ/τεµ.
10,00 ευρώ/τεµ.
10,00 ευρώ/τεµ.
15,00 ευρώ/τεµ.
16,00 ευρώ/µ.µ.
20,00 ευρώ/µ.µ.
10,00 ευρώ/τεµ.
10,00 ευρώ/τεµ.
10,00 ευρώ/τεµ.
10,00 ευρώ/τεµ.
12,00 ευρώ/τεµ.
12,00 ευρώ/τεµ.

Κατηγορία ή ποιότητα
Τιµή µονάδας
(ανά τ.µ. ή τεµάχιο)
Αµπέλι αρδευόµενο
πολύ καλό
14,00 ευρώ/τ.µ.
Αµπέλι αρδευόµενο
καλό
12,00 ευρώ/τ.µ.
Αµπέλι
µέτριο
10,00 ευρώ/τ.µ.
Αµπέλι
εγκαταλελειµµένο
2,00 ευρώ/τ.µ.
Αµπέλι
πολύ καλό
14,00 ευρώ/τ.µ.
Αµυγδαλιές
µεγάλες
100,00 ευρώ/τεµ.
Αµυγδαλιές
µεσαίες
70,00 ευρώ/τεµ.
Αµυγδαλιές αρδευόµενες
µεσαίες
70,00 ευρώ/τεµ.
Αχλαδιές
µεγάλες
100,00 ευρώ/τεµ.
Αχλαδιές αρδευόµενες
µεσαίες
70,00 ευρώ/τεµ.
Αχλαδιές
µικρές
50,00 ευρώ/τεµ.
Βερυκοκιές
µεγάλες
110,00 ευρώ/τεµ.
Βερυκοκιές αρδευόµενες
µεσαίες
80,00 ευρώ/τεµ.
Ελιές
µεγάλες
190,00 ευρώ/τεµ.
Ελιές
µεσαίες
150,00 ευρώ/τεµ.
Ελιές
µικρές
100,00 ευρώ/τεµ.
Ελιές
νεοφυτεµένες
25,00 ευρώ/τεµ.
Καρυδιές
µεγάλες
200,00 ευρώ/τεµ.
Καρυδιές
µικρές
80,00 ευρώ/τεµ.
Καρυδιές αρδευόµενες
µεγάλες
200,00 ευρώ/τεµ.
Κοροµηλιές
µεγάλες
120,00 ευρώ/τεµ.
Κυδωνιές
µεγάλες
90,00 ευρώ/τεµ.
Κυδωνιές αρδευόµενες
µεσαίες
60,00 ευρώ/τεµ.
Λεµονιές
µεγάλες
130,00 ευρώ/τεµ.
Μανταρινιές
µεγάλες
130,00 ευρώ/τεµ.
Μηλιές αρδευόµενες
µεσαίες
70,00 ευρώ/τεµ.
Νεραντζιές
µεγάλες
130,00 ευρώ/τεµ.
Πορτοκαλιές
µεγάλες
130,00 ευρώ/τεµ.
Πορτοκαλιές αρδευόµενες
µεγάλες
130,00 ευρώ/τεµ.
Ροδιές
µεγάλες
110,00 ευρώ/τεµ.
Ροδιές αρδευόµενες
µεσαίες
60,00 ευρώ/τεµ.
Συκιές
µεγάλες
100,00 ευρώ/τεµ.
Συκιές
µικρές
40,00 ευρώ/τεµ.
Συκιές αρδευόµενες
µεγάλες
100,00 ευρώ/τεµ.
Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νοµέων, κατόχων
ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώµατα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η
άµεση παράδοση αυτών στα αρµόδια όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, υπό
τους προβλεπόµενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον
όρο κατάθεσης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τµήµατος της αποζηµίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιµώµενης αποζηµίωσης
(για τα ακίνητα και τα επικείµενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη µε ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 2017 έκθεση εκτίµησης της ανεξάρτητης πιστοποιηµένης ορκωτής εκτιµήτριας, Σταυρούλας Γαρδουπάρη.
Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιµος η 17η Απριλίου 2018, ηµέρα Τρίτη,
τόπος το ∆ικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. ∆ικαιοσύνης
(αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου-1ος
όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.µ.- αρ. πιν. 77), ενώ
αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισµού
δικασίµου αναρτήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα στον πίνακα ανακοινώσεων του
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή
του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούµενα.
Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης
τού Ελληνικού ∆ηµοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήµην τους.
Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2018
Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Στέφανος Πετροπουλάκος
∆ικαστικός Πληρεξούσιος Α’ Ν.Σ.Κ
2810 28 92 28

Κωνσταντίνος Σακελλάρης και Ειρήνη Μαστοράκη.
Τα εγγόνια: Κρυστάλλη - Εμμανουήλ, Εμμμανουήλ- Κλεοπάτρα
- Ιωάννης.
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.
Σημ.: Θα προσφερθεί καφές στην αίθουσα Καμπαράκη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον
θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΥ
Τελούμε το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Καλλιθέας μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής της μαζί με
όλους εσάς τους συγγενείς και φίλους που την αγαπήσατε και τη
θυμάστε.
Ο σύζυγος: Δημήτριος Κεφαλούκος.
Τα παιδιά: Αντώνιος Κεφαλούκος και Ελένη Παπαδάκη, Νικόλαος Κεφαλούκος, Κωνσταντίνα Κεφαλούκου και Γεώργιος Ανδρεαδάκης.
Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα χα Μπινιχάκη, Χρήστος και Ευαγγελία
Κεφαλούκου, Αρτεμώ χα Κωνσταντίνου Κεφαλούκου, Φωτεινή
χα Μιχαήλ Κεφαλούκου.
Τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.
Σημ.: Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4575
ΓΑΖΙ 26-03-2018
∆/νση: Γάζι, 714 14 – Πλατεία Κατσαµάνη
Τηλεφ.: (2813) 400-659
Fax: (2810) 822 123/ (2810) 371-870
Πληροφ: Τεχνική Υπηρεσία –
Κοτσιφάκη Αφροδίτη
Ε-mail: [email protected]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Μαλεβιζίου, θα γίνει ανάρτηση σηµειακής εναρµόνισης (και όχι τροποποίησης) του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης Γαζίου Π.Ε
22((ΦΕΚ743/∆/15-07-2003) στο Ο.Τ 218, µε το ΓΠΣ του οικισµού Ηρακλείου,
Ν.Αλικαρνασσού και Γαζίου και Αγ.Μαρίνας (Ν.Ηρακλείου) (ΦΕΚ
818/∆΄/12.8.1992) λόγω αλλαγής των χρήσεων, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθµόν 45/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μαλεβιζίου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός δεκαπέντε ηµερών ήτοι από 29/03/18 έως 12/04/18.
Ο Αντιδήµαρχος Μαλεβιζίου
Σαλούστρος Αριστοµένης

ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
∆’ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.
Χανιά, 26 Μαρ. 18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΒΚ/∆΄ΚΟΥ/∆νση Προµηθειών & Συµβάσεων, προκηρύσσει µειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό
φάκελο), που αφορά στην προµήθεια πυροσβεστικών υλικών. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, προϋπολογισµού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ
(3.890,00 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/procurement-announcements και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ.
Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η
Πέµπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/∆΄ΚΟΥ/∆νσης
Προµηθειών & Συµβάσεων.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών της διαδικασίας ορίζεται η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση του
Πεδίου Βολής Κρήτης.
Ταξίαρχος Κλεάνθης Καρατσίν
Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
Μ.Υ. Λαντζάκης Αντώνιος
Τµηµατάρχης Προµηθειών

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

“Έφυγαν” μαζί
οι δύο αδελφές
Δεν γίνεται αυτό! Είναι μια μεγάλη
τραγωδία. Δύο αδελφές “έφυγαν”
μαζί, με διαφορά μιας εβδομάδας,
για το μεγάλο ταξίδι.
Σελίδα 5

ΔΙΚΗ

Τρέχουν τώρα στον Δήμο

Και σημειωτόν στην εθνική οδό Στο εδώλιο τέσσερις
για τη δολοφονία
Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου στέλνει τέσσερις στο
εδώλιο για την άγρια δολοφονία του 39χρονου Ιάκωβου
Εμμανουήλ, πατέρα δύο παιδιών, το πτώμα του οποίου
βρέθηκε πεταμένο σε ρέμα στη Ροδιά, πέντε ημέρες μετά
την εξαφάνισή του. Πρόκειται για τρεις νεαρούς και μία κοπέλα. Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο 34χρονος συνέταιρος του θύματος, ο οποίος έπαιζε ...θέατρο σε συγγενείς
και αστυνομικούς τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης.
Σελίδα 3

Παραδοσιακό Πάσχα
στο PILOT BEACH RESORT
Με τα πόδια στην πλάτη τρέχει τώρα ο Δήμος Ηρακλείου για να πέσει το μπετόν στην Ίδης
και να σκυροδετηθεί όλο το κλειστό τμήμα του εργοταξίου, με σκοπό να παραδοθεί τις επόμενες μέρες στην κυκλοφορία.
Σελίδα 7

Η λύση για το νερό είναι μία, η κουκούλα
Της Κατερίνας Μυλωνά

Ουρές χιλιομέτρων χθες και για πολλές ώρες στην εθνική οδό λόγω της ασφαλτόστρωσης στο
νέο οδικό δίκτυο. Χρειάζεται πλέον και υπομονή.
Σελίδα 3

ΤΟΜΥ

ΝΕΡΟ

Χωρίς πυξίδα
στην ομίχλη!

Εφιαλτικές ώρες
ζει το Ηράκλειο

Ακόμα οι ζέστες δεν έσφιξαν, όμως το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Η σκόνη σίγουρα δεν βοηθάει, τουναντίον, μας
τα… μουσκεύει. Ξημέρωσε Παρασκευή και το χώμα ήταν παντού,
ή μήπως όχι; Ποιος είχε καθαρό αυτοκίνητο; Καθαρή αυλή; Καθαρό πεζοδρόμιο;
Σελίδα 2

Γιορτάστε µαζί µας τις Άγιες µέρες του Πάσχα, στη Γεωργιούπολη Χανίων, µε ένα πλούσιο πρόγραµµα που περιλαµβάνει:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Απολαύστε τους πλούσιους παραδοσιακούς νηστήσιµους µπουφέδες. Οι πελάτες µας που θέλουν να παρακολουθήσουν
τον επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή µπορούν να επισκεφθούν τη Γεωργιούπολη (µεταφορά µε το τρενάκι του Ξενοδοχείου).
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Η οµάδα ψυχαγωγίας µας θα διοργανώσει διάφορες δραστηριότητες για τους µεγάλους και φυσικά για τους µικρούς µας φίλους. Επιπλέον του δείπνου και µετά την Ανάσταση (µεταφορά µε το τρενάκι
του ξενοδοχείου) ελάτε όλοι µαζί να τσουγκρίσουµε τα πασχαλινά αυγά και
να απολαύσουµε την παραδοσιακή µαγειρίτσα και το αναστάσιµο µενού.
KΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Παραδοσιακό σούβλισµα του οβελία δίπλα στην
κεντρική πισίνα, συνοδεία άφθονου ούζου, ρακής και τοπικών εδεσµάτων. Θα
ακολουθήσει το πασχαλινό γεύµα µε πλούσιους παραδοσιακούς µπουφέδες
και συνοδεία ζωντανής µουσικής.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ:
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ: Τη µαγευτική λίµνη Κουρνά και τα παραδοσιακά χωριά
της Γεωργιούπολης, τις Βρύσσες και τον Βάµο.
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ: Στο πολυτελές OLIVE SPA CENTER µε τη θερµαινόµενη εσωτερική πισίνα (δωρεάν χρήση) κι επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές στα πακέτα οµορφιάς µας.
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: Ελληνίδα παιδαγωγός θα απασχολήσει
τα παιδιά µε δηµιουργικές δραστηριότητες (Mini Club)
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ: Την ηµέρα της αναχώρησης ως τις
17.00 κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα κρατήσεων.
Ελάχιστες 2 διανυκτερεύσεις

Τιµές: από 115€ το δίκλινο δωµάτιο ανά διανυκτέρευση

“Πολλές είναι οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και σήμερα οι ΤΟΜΥ άρχισαν
χωρίς πυξίδα ένα ταξίδι στην ομίχλη. Είναι κρίμα να χαθεί η
ευκαιρία για τη σωστή ανάπτυξή της” τονίζει ο καθηγητής
Γενικής Ιατρικής Χρήστος Λιονής.
Σελίδα 5

Εφιαλτικές ώρες ζει η πόλη, με την αφρικανική σκόνη από τη
μια και τη λειψυδρία από την άλλη, που πυροδοτεί οργισμένες αντιδράσεις, καθώς γιγαντώνονται οι διαστάσεις του
χρόνιου προβλήματος του Ηρακλείου, που είναι η έλλειψη
νερού.
Σελίδα 7

(περιλαµβάνεται πρωινό-βραδινό) • Το πρώτο παιδί µέχρι 13 ετών δωρεάν.
Εορταστικά γεύµατα: Μ. Σάββατο - Μεταµεσονύχτιο βραδινό
µε µαγειρίτσα 15€ ανά ενήλικα και 10€ ανά παιδί.
Κυριακή του Πάσχα - Μεσηµεριανό πλούσιο γεύµα και οβελίας:
20€ ανά ενήλικα και 10€ ανά παιδί

Για κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήσετε:
τηλέφωνο: 28250 61002
e-mail: [email protected]