Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Μαρτίου
Αριθ. Φύλλου 5498
Τιμή φύλ.:0,15€ |
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOr
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα
γιορτάστηκε η επέτειος
της 25ης Μαρτίου 1821
Σελίδα 1
Αυ. Μακεδονία
Πρωτόκολλο συνεργασίας
του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ξεκίνησαν
Σελίδα 11
οι αιτήσεις του «Εξοικονομώ κατ' οίκον 11»
Ενμέοω διαμαρτυριών του
Τεχνικού En,μελητηρίου
Ελλάδα$ για τεχν1es oounquies
του συστήματ°s nou άφησαν
ΕΚός δικαιού>ous napa το
γεγονός ότι πληρούσαν
τα κριτήρια ανοξε χθε$ n norφορμα για υποβολή atn0εων
σε άλλες έξηεριφέρειε
Φυσικό αέριο σε 43 πόλεις
σε όλη την Ελλάδα
μέχρι το 2021
31 450
Σελίδα 16
Γ Εθνική: Με νίκη Συγκροτήθηκε
ειπε αντίο στη Γ' Εθνική σε σώμα το νέο
Σελίδα 24 |«ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ»
Σε ποιες περιοχές στην Δ. Μακεδονία
Σελίδα 21
Α.Ε. του
η Α.Ε.Π.
Με την ενίσχυση που
προσδίδουν οι απόλυτες πλειοψηφίες, συγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Διοικητικού Συμ
βουλίου του Σωματείου
ΠΑΡΤΑΚΟΣ, το οποίο
ανανεωμένη την εντολή από τους συναδέλφους καλείται το
επόμενο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει
τα φλέγοντα ζητήματα
που αφορούν τους ερ.
γαζόμενους, την επιχεί
καταναλωτές και τα
Σπασμωδικές κινήσεις
πριν το τέλος
Ηκυβέρνηση κινείται οπορτουνιστικά, σπασμαδικά και χωρίς καμιά στρατηγική πέραν της
νομής των προνομίων της εξουσίας μέσω της
παραμονής όσο το δυνατόν περισσότερο σε
αυτήν
της επεβλήθη λόγω συγκυρίας έξωθεν να
λύσει το "Μακεδονικό" προκειμένου το γειτονικό
κρατίδιο να ενταχθεί σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. ούτως
ώστε να ανακοπεί η επιρροή της Ρωσίας και της
Τουρκίας στο μαλακό υπογ στριο των Βαλκα
ίων, αλλά μοιάζει απίθανο να τα καταφέρει
ενεργειακά θέματα.
συνέχεια στη σελίδα g/
Σελίδα 5