Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μπράχος: Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια βασικοί μοχλοι ανάπτυξης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugote net gr Βορείου Ελλάδος,ΕΠΑΛΟΝ KH T
Email:[email protected]
Τρίτη 24/03/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Ο Πρόεδρος Του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
χρονια
Τουρ οπερέΤΟρ Πυροδοτούν έκρηξη της ζήτησης για Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδο
Η σχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη και οι υψηλές προσδοκίες
κίνδυνο να αποκλειστούν από κοινωνικοασφαλιστικές παροχές
Προωθούνται «κοινές»
01r1ροτεραιστηεςτου
αλλαγες στα ασφαλιστικα συστηματα
νεου αναπτυοακου
κινδυνο να αποκλειστούν από κοινωνικοασφαλιστι
κές παροχές όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας και
ηςκυ ερνησης
μακροχρόνιας φροντίδας αντιμετωπίζουν χιλιάδες
Ευρωπαιοι Πολίτες Που μετακινούνται στο εσωτερ.
ΙΚΟ Της ΕΕ.
συντελούνται αυτό το διάστημα
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ,
συν αράλληλες ρε βασεις μα
ο συντονισμός Ευρ συστ υλίου,
Μυτιληναιος: Πωληση τεσσάρων φωτο
βολταϊκων στη Βρετανία από Μέτκα
συντονισμος των συστηματων
ΚΟΝωνικης ασφαλισης στα κρατη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
και η προώθηση ενός Πανευρωπακού ατομικού συντα,οδοτικού Προγράμματος αναμένεται να διαμορ.
φωσουν ενα σημαντικα οιαφορ0noi.
ημένο περιβάλλον στο ήδη ευάλωτο
ελληνικό συντα,οδοπκό σύστημα
H Mytilineos συνεχίζει να αναζητά και να Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην
δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να Lightsource BP, κορυφαία εταιρεία στον
διευρύνει τις δραστηριότητές της στον ελη- Τομέα της ηλιακής ενέργειας. Τα τέσσερα
δοφόρο και γεμάτο προοπτικές τομέα των
έργων ηλιακής ενέργειας. Σε αυτότο πλαίσιο,
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
ότι η θυγατρική της ΜΕΤΚΑ EGN Προχώρησε
με επΙΤυχα στην πώληση Τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο
αυτά φωτοβολταϊκά έργα αναπτύχθηκαν και
κατασκευάστηκαν από τη ΜΕΤΚΑ EGN εντός
της ορισμένης για Την 31 Μαρτιου 2017
προθεσμίας, και στη συνέχεια έλαβαν πιστοΠΟίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 1.2
Renewable Obligation Certificate (ROC)
ΕΠΟΠΤεία
για Πολλα χρονια
στην Ελλάδα
Πληροφορι
ούτε άλλο Προσωπ
εος για Την υποβολή
Της Δημόσιας Πρότασης,
XPκαι
δελΤΙΟ Της υποχρεωτικής δημόσιας Προαναφέρεται η Δημοσια Πρόταση αφορά
στην απόκτηση του
Ενεργεί Συντονισμένα με Τον Προκατειχε,
Ημερομ
Δημόσιας
Holings προς Τους συνόλου
μετοχους
Κορρές ΚΟΡΡΕΣ δεν κατείχε, άμεσα οσώπευαν Ποσοστό δικ
0,00% δημοσιο
Ποίησε η δεύτερη. Τείνων ή/και οποιο- κού καταβεβλημ
Υπενθυμίζεται πως δήποτε Πρόσω
Των 1.748.436 Μετοχές, αμεσα ή έμμεσα, κατείχε 11.838.064
της Μετοχών. Τις οηοίες οι οποίες αντιπρ- άλλες Μετοχές ή Μετοχές nou avTr
σε ΠοσοaTa
στοιχο
ΔΕΣΦΑ
Εντός της εβδομάδας
Το ανοιγμα
Των Προσφορών
έμμεσα, ο Προ- 12,87% του συνολι- της Εταιρείας κατά στο 87,13%
την ανωτέρω ημερσυνολικού καταβεβνου μετοχικου κεφδικαιωμάτων Ψήφου
18, ημέρα ούτε ο Προτείνων
Πληροφορι
εί Συντο- αλαίο
και Των ρομηνία της Δημο- κεφαλα
νισμένα με τον Προσας Πρότασης.
στις 21 Μαρτίου από τείνοντα κατά την της Εταιρείας ενώ Σημειώνεται ΟΤΙ, Της Εταιρείας
την ΕΠΙΤροπή ΚεφαΟικαιωματων Ψηφου