Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9480 . ΕΤΟΣ 340 . ΤΙΜΗ 1 € . ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 790,05 μονάδες
Ανοδο 0.55%
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Σελ. 5
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΤΟ ΝΕΦΟΣ
«Πνιγήκαμε»
στην αφρικανική
σκόνη Σελ.4
ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΡΙΠΑΛ
740 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΠΑΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Τσίπρας: Στόχος μας η βελτίωση
της Ποιότητας ζωής των Πολιτών
φτωχοί" τουρίστες
Αύξηση κατά 16% σημειώθηκε τον
Ιανουάριο στην ταξιδιωτική κίνηση
στην Ελλάδα αλλά οι αντίστοιχες εισπράξεις από τον τουρισμό μειώθηκαν
κατά 3% σύμφωνα με στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος. Υπολογίζεται
ότι τον πρώτο μήνα του 2018 επισκέ
φθηκαν τη χώρα μας περίπου
604.000 τουρίστες. Αναλυτικότερα, η
ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της
υρωζώνης διαμορφώθηκε στους
164.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 3,4%. Σημαντική αύξηση
42,5% καταγράφηκε στην ταξιδιωτικη
κίνηση από τις χώρες της Ευρώπης
που είναι εκτός του κοινού νομισματος, σύμφωνα με τον περσινό Ιανουαριο (207 χιλιάδες έναντι 145 χιλιάδων
πέρυσι). Αντίστροφη όμως είναι η ε1κόνα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις
αφού τον φετινό Ιανουάριο αυτές διαορφώθηκαν στα 153 εκατομμύρια
ευρώ, έναντι 158 εκατομμυρίων ευρώ
πέρνσι. Η μείωση των ταξιδιωτικών
ισπράξεων οφείλεται στη μείωση της
μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά
16,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από
την παροχη ταξιδιωτικών υπηρεσιών
αντιστάθμισαν κατά 0,7% το έλλειμμα
του ισοζυνίου αγαθών και συνέΒαλαν
κατά 4,7% στο σύνολο των καθαρών
«Ντόμινο»
απελάσεων ρώσων
διπλωματών
ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Σελ.8
χίζει
το πρωτάθλημα
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΧΙΖΕΙ
ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
Εντατικοί έλεΥχοι
στην αγορα
ενόψει Πάσχα
εισπράξεων από υπηρεσίες
Σελ.5
«Ο Λογικός