Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3721o •ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΣΤΟ 6TH SMART CITIES
CONFERENCE

Με διαβατήριο το
«χρυσό» στον Τομέα
της Υγείας
>> ΣΕΛ. 13

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σημαντική διάκριση
του δήμου
Πετρούπολης
>> ΣΕΛ. 13

Προκρίθηκαν
32 επιχειρηματικές
προτάσεις
Πρόγραμμα Νεανικής
Επιχειρηματικότητας του Δήμου
Κηφισιάς

Μ

ετά από πρόταση του Δημάρχου, κ. Νίκου Σαράντη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων
Αναργύρων – Καματερού έλαβε ψήφισμα
για το Πάρκο Τρίτση,
στο οποίο αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι με
την διαβούλευση του
Φορέα με τον Δήμο Ιλίου ήρθε η ώρα για κρίσιμες αποφάσεις.
Συγκεκριμένα, ο δήμος ζητά από τον Φορέα Διαχείρισης:
1. Να μην προβεί σε
καμία νέα παραχώρηση
χρήσης γης.
2. Το γήπεδο ποδοσφαίρου που χρησιμοποιείται από τον Δήμο
Ιλίου να συνεχίσει να
εξυπηρετεί τους συλλόγους αλλά κατόπιν
συμφωνίας με τον Φορέα.
3. Η είσοδος από την
οδό Ελευσινίων Μυστηρίων αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή

καθώς δεν προβλέπεται από κανένα σχέδιο
και πρέπει άμεσα να
κλείσει.
4. Καμιά σκέψη για
δημιουργία Πράσινου
Σημείου εντός του
Πάρκου.
5. Να απομακρυνθούν
όσες εγκαταστάσεις
καταπατούν κοινόχρηστους χώρους του
Πάρκου (αμαξοστάσιο).
6. Καμιά εκδήλωση
δεν θα πρέπει να επιτραπεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο που
παράνομα διαμορφώθηκε από τον Δήμο Ιλίου και για τον οποίο το
Δασαρχείο Αιγάλεω
έχει υποβάλλει μήνυση στο Δήμο.
7. Ο χώρος φυτωρίου
στο Πάρκο που σήμερα
έχει παραχωρηθεί στον
Δήμο Ιλίου να αποδοθεί για χρήση σε κάθε
ενδιαφερόμενο κάτοικο και στους όμορους
Δήμους.

Το Παρκο

ΤριΤση
διχαζει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

αποκαθίστανται αύλειοι
χώροι σχολείων του αιγάλεω

«Παιχνίδια στις
πλάτες των μαθητών
του 4ου Λυκείου»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, μετά από εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη ένα σημαντικά έργο για τη
Δυτική Αθήνα

>>ΣΕΛ. 15

η φιλοσοφία διοίκησης
του Γενικού Γραμματέα
του δήμου Μεταμόρφωσης
Ο κ. Μανώλης Γραφάκος περιγράφει τις θέσεις του για την δημόσια διοίκηση

>>ΣΕΛ. 3-8

>> ΣΕΛ. 2

>>ΣΕΛIΔΑ 12

>>ΣΕΛ. 13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα