Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

11oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

11oC - Υγρασία 65%-93% - Άνεμοι: Δ 3 - ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:17 - Δύση ηλίου: 19:43

€0.80

ÖåóôéâÜë ÊåñêõñáúêÞò Ãáóôñïíïìßáò

Στα καλά νέα συγκαταλέγεται η οργάνωση Φεστιβάλ Κερκυραϊκής Γαστρονομίας, εδώ σε μερικές εβδομάδες. Οι άνθρωποι και οι Φορείς που πήραν την πρωτοβουλία να συνεργαστούν, εκτός της προφανούς επιδίωξης προβολής που βαθαίνει
το κερκυραϊκό, τουριστικό «προϊόν», αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία κι έτσι βελτιώνοντας τη θέση του στην αγορά, αποπειρώνται κι ένα ακόμα ποιοτικό άλμα. Να προικίσουν τις κερκυραϊκές υπηρεσίες με στοιχεία από την κλασική φιλοξενία, που αναδύεται από τους ομηρικούς στίχους! Πληροφορία που αποκαθιστά την συνέχεια. Αφήγηση που διεγείρει. Απόλαυση αυθεντική και γνήσια. 3 >>

Pacific Princess: 07:00 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 608

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4616

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

Áðü ÄåõôÝñáò Ýñ÷ïíôáé
ïé ìüíéìïé óôçí Êáèáñéüôçôá


ÓõíÝíôåõîç ÓêïõñëÝôç
«Óôï Êüêêéíï»

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Η εγκατάσταση μονίμων
υπαλλήλων στην Υπηρεσία Καθαριότητας και μάλιστα όσων ακριβώς ζητήθηκαν από τη δημοτική Αρχή, μπορεί να σημάνει και το τέλος των προβλημάτων όσον αφορά τουλάχιστον
στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Το
γεγονός μάλιστα ότι η μισθολογική
δαπάνη υποχρεωτικά αναφέρεται
στον ανταποδοτικό χαρακτήρα τη
δραστηριότητας, αποδίδει εξ ολοκλήρου της ευθύνη στην τοπική Διοίκηση. Αυτά επισήμανε ο υπΕσ., Π.
Σκουρλέτης, μιλώντας χθες το πρωί
στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο».
Σελίδα 6>>

Ç êáôÜóôáóç ôùí
êåñêõñáúêþí äñüìùí
áíôéêåßìåíï
åéäéêÞò óýóêåøçò
óôï õðïõñãåßï
Ìåôáöïñþí 4 >>

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

Åðßôéìïò äéäÜêôïñáò ôïõ Éïíßïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ ï ÉùóÞö ÓçöÜêçò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα