Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 -ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27011 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
N. Κοτζιάς:
«Οικονομικά και
κοινωνικα ο(ρεηη
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Υψηλά Ποσοστά
ανερΥιας σε νέους και νυναικες
από τη λύση του
ονοματος της
ΠΓΔΜ»
11ανω αΠο το
% του συνο nou οι μακροχρονια ανερΥοι
Ψηλότερο χατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (27,5%) σε σχέση με το επίσημο εμφανίζεται το ποσοστό ανεργίας στην Ετήσια Εχθεση
στη λύση του ονοματολογιχού «που θα α
(2018) για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
λή ειδίκευση-καθώς και στις Περιφέρειες
της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας
νώ οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνούν το
και πΓΔΜ, Νίκος Κοτζιάς χαι Νικόλα
που που παραχω!ησαν μετα την χατ
ταβολές στην απα
Qυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσω
πειών, η διάρκεια των οποίων ξεπέρασαν
σχοληση, το ποσοστο των απασχο
νων στο σύνολο του πληθυσμού εργάσιμης
ια τιμία, δικαιη και
σχέση με τις χειρότερες στιγμές του πρό
σφατου παρελθόντος, αλλά σημαντικά χα
σωστη Λυση που να παιρνει υποψη της τα
μηλότερο από τα προ
ας (ΣΣΕ),στην Εκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ α
ς κλαδι
κές ΣΣΕ εξακολουθούν να είναι εξαιρετ
χρονιά ο
ισχυρο μηνυμα yia
τις συνεχιζομενες
αριθμες, ενώ για όγδοη
ν συντρι
«Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου
ενεργειες της
Τουρκιας στη
Μεσονειο απο
τους αρχηΥους
κρατων της ΕΕ
ργασίας, το 201
κλαδικές/ομοιο-επαγγε
που σημα
Όπως αναφέρεται
πιχειρησιακών ΣΣΕ α
έρχεται σε 244, αντιπροσωπεύοντας τ
92% του συνόλου των ΣΣΕ. Την ίδια στιγ
μή οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση
οχωρουν σταθερά, αφου μειώνεται η
χαμηλά. «Ondeεισοδήματα
Εκθεση, με βάση τα τελευταία στοιχει
της ΕΛΣΤΑΤ το 2017 υπάρχει μια τάση α
ποκ ιμακωσης της ανεργιας, ωστοσο, ο
ικός ΔιευθυINE/ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης
δου από την κρίση αν άλλαζαν προς τ
ποιοτικότερο μια σειρά από μεγέθη της
ελληνικής αγοράς εργασίας με δημιουργί.
πως υποστήριξε ο Επιστημον
ν πλήρους
ς απασχόλησης
χαρακτηριστικα.
ποσοστιαια αναΛΟγια τους α
που παρουσίασε την
Ειδικότερα, στην Εκθεση σημειώνεται
ότι το ποσοστό ανεργί
2009 σε 45% το 2017, ενώ η ποσοστιαία α
ναλογία των νέων ποσλήψεων με ευέλι
φει/εται στην επιτυχία των
μπτη στην Του0%ία, καταδικάζοντας τις
«συνεχιζόμενες παράνομες ενέQγειές
προγραμμάτων προσαρμογής, αλλά στο
γεγονός ότι μεγάλο μέρος των νέων θέσεμαντικά υψηλότερο στις γυναίκες και
στους νέους-ακόμα και σ' αυτούς με υψη
χτες μορφές απασχόλησης
πουν απο μια XQ1σιμη συναντηση με τον
γίπ ΕΟντογάν, με στόχο να BY3
Δράσεις νια αξιοΠοίηση του ΑΗΣ Αμυνταίου ανακοίνωσε
Γ. Σταθάκης
διευθυντή της Αναπτυξιακής Δυτικής
Μαχεδονίας Α.Ε. . ANKO, Γιώ07ο Αμα
νατίδη χαι εκπροσώπους των κατοίκων
Συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλτου οιχισμού Μαυροπηγής, στο επίκε
λ0v του λιγνιτιχού σταθμού Άμυ
θέματα που απασχολούν TNAJ
yivei In
εςοικονομηση
ενεργειας
κα ημερινη
συνη εια
της ΔΕΗ εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλ
Νεα εΠΟχη Υια την οικονομια της
ροΚαρυπίδη,τικής βουλευτές τοθε μον
Βόρειας Ελλάδας με την μεταβίβαση
Κοζάνης, Δημήτρη Δημητριάδη, Γιάννη
του 67% του ΟΛΘ
Πραγματοποιήθηκε η χρηματιστ ηQ1α
κή μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσο
στού 67% των μετοχών του ΟΛΘ στην
κοινοπραξία South Europe Gateway
νο Σέλτσα τον Δημαρχο Εο δαιας, Σάβ
πε!ιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και
Κωνσταντινο Θεοδωρίδη τον προεδρο
χαι τον διευθυντή της Δημοτικής Επιχεί
ησης Τηλεθέρμανσης ευρώτέρης περιοχής Αμυνταίου (ΑΕΤΕΙΆ
εν ω την επόμενη επταετια χαθώς και
τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου α
πό τη σύμβαση πα!αχώ!ησης (αντάλ
τό το Εμπάι Στέιτ Μπίλντινγκ έ
ως τις πυραμίδες της Αιγύπτου, εμβλη
μημα των 231 ,926 εκατ. ευρώ να έχει ήδη
χαταβληθεί. Η συνολική αξία της συμστούν στο σκοτάδι το Σάβ-ΣΕΝΑ
ν γενιχο
λαγμα παραχώ!ησης σε >EVA 2
οσοστό 3,5% του κύκλου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα