Πρωτοσέλιδο Μπαμ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Μανιακός με τσεκούρι,
σκορπαέιΤον,τρόμο
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
24-25.03.2018 150
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 005
οχρήστης
που σκοτωσε
9 772623 309105
τον εμπορο
celiba 17
ΑΠΟΚΑΛυΗ
ΕΛΑΣ.
το μεγαλείο
YEAPK
I livouv σαμπαν!EC και καπνίζουν πού.
ρα στα μαγει-ιά που ελέΥΧουν. Ezqxxνα νλέντια μέχρι το πρεί
www.empom.gr
[email protected]
σελιδα 8-9
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Νέος έρωτας
για τον
Μανώλη
Kauun dis
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
16 χρόνια
κάθειρξη
για επιχειρηματία
Η σύλληψη
του εστιάτορα
προκάλεσε σοκ!
σκάνδαλο
Καρούζου
TITAOL Τέλους Υια τον αλ.
οτε κραταιο επιχειρημα.
ία του real estate στα vor
Δεν φαντάζονταν οι άνδρεο
me ομαδας ΔΙΑΣ στη rau
φίδα ότι ο 0onyoc που στο. αλλά ταυτόχρονα και quyo- 1 Ευρώ στο Δημόσιο.
μάτησαν για έλεγχο είναι 1 ποιν0c με συνολική ποινή
πασίγνωστος Επιχειρηματί. | φυλάκισnc 5,5 χρόνων για
ac στον Νωρο της εστίαση
ΚΟΥΠΟΝΙ
ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ
ο Χρηστάρα
χρέη Εκατοντά&
ιλιάδ w
σελίδα 5
ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΜΠΑΜ» 15e rIA TO KAAYTEPO ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ