Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 24.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6001
Το εθνικό περίπτερο δώργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρέία Επενδύσεων
Ε ατό ελληνι ά 0ινοποιεία σε διεθνή έ θεση ποτών στη Γερμανία
ΘεωQεί ότι είναι δύσ ολη η δημιουQγία στην Ελλάδα μιας bad bank
BofA: «Υπό χατασκευήνοι ελληνικές τράπεζες
Σημαντικό ρίσχο για αυξήσεις κεφαλαίου βλέπει ο | Συμβολαιογράφοίκος, που παραμένει «αρκούδα» για τον κλάδο με οι: ολοκληρώθητιμές-στόχους κάτω από τις τρέχουσες στο Χρηματιστήριο. Θεωρεί ότι είναι δύσκολη η δημιουργία στην
Ελλάδα μιας bad bank.
αν 185 από τους
318 πλειστηουαΟ κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν αν 5ηση
Χεφαλαιου εξακολουθεί να υπάρχει, όμως δεν είναι σαφές
αν είναι άμεσος, γ0xqEl σε νέα έκθεσή της η Bank of
America Merrill Lynch, η οποία δίνει σύσταση "underperform" και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
Από τους 318 αναρτηθέντες
έως χθες-πλειστηριασμούς, 185
ολοκληρώθηκαν, 37 ανεστάλησαν και σε 96 δεν υπήρξε
συμμετοχή υποψήφιων πλειοΠανγαία: Στα 83,7 ε ατ.
ενοω τα ερόη
του 2017
συμ ονα τον
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου
Για την Alpha Bank ΑΛΦΑ-1,11% δίνει τιμή-στόχο 1,36
ευρώ ανά μετοχή, για τη Eurobank 0,65 ευρώ, για την Εθνιχη Teάπεζα 0,25 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς 3,26
ευρω. Σημειώνεται πως οι τιμές στοχοι είναι ατο από τις
τρέχουσες με εξαίρεση την Πειραιώς.
χαι Δωδεκανήσου
Ειδικότεοα, συμφ)να με ανα
χοίνωση του Συλλόγου, από
τους αναρτηθέντες-έως και την
21/03/2018. πλειστηριασμούς
στην ηλεκτρονικη πΛατφορμα
ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ, δηλαδή από
11βάνονται οι αρχικές εγγρα4ές των πολλαπλούν
αλλά οι μοναδικοί πλειστηριασαν και θα
επαναληφθούν εν ευθέτω
χρόνο, ενώ κανένας δεν
συμπεοι
OAEA:Ποοπληρώνονται τα
επ100ματα ανεργιας και το
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑ!Α
Ακόμη, από τους υπόλοιπους
281, οι 185 ολοκληρύθηκαν μ
Τα κέρδη της εισηγμένης από αναπροσαρμογή των επεν
δύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €17,2 εκατ. το 2017 έναν
τι ζημίας € 18,2 για το 2016, Στα τέλη Δεκεμβρίου το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 338 εμπορικά
ακίνητα,Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι
Ο Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
ματα ανεργίας των αυτοτελώς
και ανεξαρτήτως απασχολου,με
λονταν από 29.03.2018 μέχρι χαι
15.04.2018.
χαταχυοωση
UTO:οθεματιστή, ενώ σε 96 δεν
του κανονικά θα καταβάλανακοινωνει οτι:
υπήρξε συμμετοχή υποψήφιων
πλειοδοτών (άγονοι)
Από την Πέμπτη 29.03.2018 θα
καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα
στους τακτικά επιδοτούμενους
άνεργους και στις δικαιούχους
της ειδικής παροχής προστασίας
μητροτητας.
εργασιών
, για τη χρήση 2017
Τέλος, αναφ
αυξήθηκε κατά 2,2% και ανήλθε σε €117,9 εκατ. εναντι
€ 115,4 εκατ. το 2016. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ
τόκων, φόρων, αποσβέσεων χαι αναπροσαρμογής αξίας
τον αχινήτον (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν ατό €99,4
εκατ. το 2016 σε € 100,5 εκατ. το 2017 (αύξιση 1,1%)
Επισημαίνεται ότι η προπληρωμή τον παραπάνω επιδομάτων
στους δικαιούχους που στο διά
εσα εν
ν πλήρη
εουνται σε αυτ
29.03.2018 θα
προπληρωθούν τα επιδόματα
πρόσωτη παρουσία γίνεται εφσον παρουσιαστούν στα ΚΠΑ ως
σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική
οχοονίως ανέργων και τα βοηθή