Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

9oC, 12.00

111oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

9oC - Υγρασία 68%-87% - Άνεμοι: NΔ 2 - 1μπ. Ανατολή ηλίου: 6:21 - Δύση ηλίου: 18:40

Ôï Ýèíïò ðñÝðåé íá èåùñåß
Åèíéêüí ü, ôé åßíáé ÁëçèÝò >>
6

Ðëçñïöïñéïäüôçò Â: ëÜôñçò
ôïõ party & ôçò ðÜñôçò >>
7

Σαββατοκύριακο 24-25 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4615

ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ Ο ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΕΣΕ

Óå äéáâïýëåõóç ôï êáèåóôþò
ôùí ðåñéçãçôéêþí ëåùöïñåßùí


Óôïõò ÄÞìïò
ï ëüãïò ãéá ü, ôé
êéíåßôáé óôçí
åðéêñÜôåéÜ ôïõò

Ç íáõôéêÞ ðáñïõóßá ôùí Ç.Ð.Á.
óôï Áéãáßï óôá ÷ñüíéá ôïõ Áãþíá

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την ΚΕΔΕ
θα αποσαφηνιστούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις κυκλοφορίας και χορήγησης αδειών στα λεωφορεία αστικής περιήγησης ανοικτού τύπου, στα
τουριστικά τρενάκια και στα τετράτροχα οχήματα («γουρούνες»). Όπως
δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, κατά τη
συζήτηση του νέου νομοσχεδίου μεταφορών στην ολομέλεια της βουλής
«Δίνουμε μεταβατική περίοδο ενός μήνα
για να προετοιμάσουμε από κοινού με το
Υπουργείο Τουρισμού και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ορθολογικό πλαίσιο, για να έχει επιτέλους η τοπική αυτοδιοίκηση λόγο για το πού θα κυκλοφορούν και ποιος θα είναι ο επιτρεπόμενος φόρτος σε κάθε δρόμο».
Σελίδα 9>>

«Δεν έχουμε αναμειχθεί στις αποικίες και τις εξαρτημένες περιοχές καμιάς ευρωπαϊκής δύναμης και δε σκοπεύουμε να αναμειχθούμε» (ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζέιμς Μονρόε σε ομιλία του στο Κογκρέσσο στις 2 Δεκέμβρη 1823). Σελίδες 2&3>>

¸êèåóç ðïëéôéêÞò
ãåëïéïãñáößáò ôïõ Êïõñóü
óôç ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç,
ÁíÜèåìá ôá ôÜëáñá! >>
11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα