Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
24-25 Μαρτίου 2018
[email protected] inoslogos gr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
17.233
Τιμή 0,60 €
Σάββατο-Κυριακή
Γραφεί
Φ. ΤΖ έλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax: 265 10 30.350
http://www.proinoslogos.gr . e
Αποφασισμένοι να ζήσουν ελεύθεροι
ή να πεθάνουν οι Αγωνιστές του '21.
γίλον ξύλινον σταυρον. Εκεί έΤΡΕΧαν όλου, άπλωναν το
βαρυ σημαντων εθνικών ή διεθνών αποφάσειον.
>paou ο ΑΘΑΝΑΣΊΟΣΔΕΜΟΣ
φλόλογος.rp.Λυκειάρχης
λη,Τον Πατραν ρκετοί οπλαρχηγοί
Γεωργίου, όπου ο r4μανός έστησε με
Ετα, οι προν«Ελε
ή θάνατο. Αμέσως ασπάζονταν ο ένας τον
τον appopo 821όόταδου είαςτηναπόοση θνήνα πεν
βάνουν, η πρώτη τους ενέργεια ήταν να καταστήσουν γνωστή
τους αυτή σε εχθρούς και φίλους Στην qum
ΤΕυθύνθηκαν προς την πλατεία
Στις 24 Μαρτίου 1821 ήρθαν από Την Ανα Λαύρα στην ποΝα μπει τέλος στο «θεσμό του ενός»
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μονοιασμένοι οι Έλληνες λένε ΟΧΙ
: στις νέες τουρκικές προκλήσεις!
Οι εχλεγμένοι 110g Egelaezeς θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητές
τον ετσι ωστε-Χαι με το ελεγχο της αντιπολίτευσης. να λαμβάνονται δημ
χουτιχα οι αποφασεις
Μεαγωνιστικοφρονιμα γιορτά ει αυριο και η
Ήπειρος Την Εθνική Παλιγγενεσία, έχοντας ως
ράροτα μηνύματα Τυναγωνιστώντου '21
Αφιέρωμα
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
Η Μεγάλη Εθνεγερσία
κάνα πίσω η συγκυβέρνηση
στις πιεσεις που ασκουνται απο
υπάλληλους, αλλά και διότι 0
λει με δικούς της διορισμένους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
συντονιστές να ελέΥχε σημαν.
Το θΕματων αδειών για Τις
βιοαερο
τη ΒΙΝΕ ανέδειξε
Πρόκειτα για την κα ά ηση
«μόρφωμα» onou επικρατεί η ΤΟ Ε Την υπογ apr ων αδειών :
. Επίκαιρα
περισσότερο
σην Ε
Π Ε α ακ
Ανεκδοτη ε ιστο n
υπαγετα σε κανενός είδους δημοκραικό έλεγχο. Ειδικά μάλιστα
επί ημΕρων Του σημερνού Συντοvom της Αποκεντρωμένης Δι,
κησης Ηπ Μιχελάκη Μακεδ
να αρκετές δι μαρτυρίες Ευαρ
ΠΕ κο τρα σΤη λογική και σης θέ
σας φορέων, επιχορηματιϊ και
καιοίκυον. Η περίπιση Μιχελάκη.
δεν πρεπει αείαι ομως μονα
Διοικήσεων, ο οποίος έχει μετα
-τα της αυριανής δπλης γιορτής
γιατην mra mS25KMa
> Του ΜΙΧ. ΠΑΝΤΟΥ
(«Ε νική
Παλιγγενεσία»
: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου)
Ma Ετο 105%n&
τιςΝ.Α ano τονΣΥΖΑ
y καθώς η τη ν TOEp
yol μένω νστο op yomu ηερών
αναφέρθηΚΕ σε «au--,tqan
: για Τον απανταχου Ελληνισμό
και κυρ ως για τους εντός συν
να ευαγισουν ουταλπο ουν
ς ναδίνορς
ης και το21
μένους Ελληνες
μένων, πολΙΤών, αλλά και φορέΡΕΠΟΡΤΑΖ
από πιο σταθερές βάσες. Ας δυΣης δύσκολες σημερινές συνη χώρα. Τόσο σε
επίπεδο οκονομιο απότην παραEK
ουν οι φιλ
ληνες του σήμερα να ξαναπίστέφουν στον εαυτό
Με το νέο Νομοσχέδιο θα
Τλημμυρίσει» η χώρα με αδέσποτα
ασμένοινα,προωρήσουν μπpoης
Χθες η ηλεκτρονική πρόγραμμα
:ρίως προκλήσεις mo oupe κές κυ:διάστημα έχουν ενταθεί επικίνδυπρόγραμμα | : ρίως προκλήσεις που ΤΟ Τελευταίο
υπαγωγής
Εδικον μηση κατ oo oll» για
δεν πρόλαβαν νο ολοκληρο:
αμπρές εκδηλώσεις
Μαμπρές εκδηλ σεις έχουν
ης25 ς
Mia ωρα μπροστά τα
μερα της Eeva ής-,hotL
Αύριο Κυριακή ea tesi σε
: στις 3 onnue up a pasi τες : Πώς επηρεάζονται φόροι και τέλη
μεπς νέες αντικειμενικές αξίες
απησης, όπως αναφέρει το
Υενθυμίζεται ότι προχθές! : | tuv polonweanpénEI να yupi-l : φέρουν ο" αλλαγές
δηλίνονται για Το Νομοσχ διο πει ασμενα, οι κοοοοιων ωανν. : και αφου οριστικ omor r αν : σου,μα ομποοτάκοιναδεί- : στις αντικ μενικ
ΦΟΡΟΙ
οποίο αφορά τα ζώα συντροφιάς
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
καίει» σχεδόν όλους τους Δήμους της χώρας.
nkll : Σερβιανά και Αγρ0TIKOS
Αστέρας
γείου
Οικονομικών,
αντιμέτωποι στον τελικό κυπέλλου
>Στο Εθνικό Στάδιο «Ζωσιμάδες», ωρα 4 μ. η αναμέτρηση
τών,καθήκοντα αναλαμβάνει ηΔευ-117
Διαπιστώσεις
ΑΓΝΩΜΟδοτήσεις
«Ομηρ0b μιας ανίκανης κυβέρνησης"
Όταν η Ισότητα τείνει
να εξισωθεί με την ισοπέδωση!
Πριν από μερικές μέρες, δυο στρατυηκοί μας,
από Τουρκικές δυνάμεις, ενώ
λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε προηγηθεί η από.
πειρα Τουρκικού σκάφους να εμβολίσει το Ermiδος». Η πρώτη μου σ Expr1, ΕΧοντας υπηρετήσει ως
αλεξιπτωτιστής σις Ειδικές δυνάμεις, ήταν η έν.
τονη ανησυχία μου, για την τύχη Τυν δυο Ελλήνων.
διασταυρ ώσουν υ τέλουερους
2-2 x8ς
ναι η πιο δύσκολη και η
ποκο κονο αμνηστητας
διαρτίου v16:00) στο ΕσιμοΣ
ΠΑΣκαιΚέρκυ
mplo νωμι
της μετα50 Της Τιτότητας (αριθμητικής
νόμοι είναι νόμοι ίδιοι για όλους, αλλά η ισότητα στη φορολογία
είναι αναλογικού τύπου (αν οι πολίτες πλήρωναν τον
λύτερη όμωςαπό την ανησυχία au
Πέραν όμως από την ανησυχία aum, υποβόσκει μια σαφώς μεγαλύτερη και αυτή έχε να κάνει με την καταλληλότητα και φυσικά τη
φωςμε
υε στόχο την κατάκτηση του τροπαίου με όποια ομάδα και αν To
κατακτήσει να Το κάνει για προτη φορά στην ιστο-_1man
. Ούτε στα φιλικά δεν απο-I :
|χωρίζεται ΠΑΣ Γιάνννα Το
αναπημένο του αποτέλεσμα Την
| οταλία Η ομάδα -1tqouL
Επί σειράν μηνων, η κυβέρνηση ΣΥΡΖΑΝΕΛ και πρυ--4pEL

Τελευταία νέα από την εφημερίδα