Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27010 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Μέση αν ηση 2 %
αφές μηνυμα προς ΑΥκυρα
σε μισθους το
της KPMG
να στειηει η ΕΕ
ερευνα
ργκέι Σ
κοιπάλ κ
2% σε μισθούς για το 2018, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της έρευνας αποδοχών
οαι παροχών για το 2017 της KPMG
γός απάντησ
εταξύ άλλων
μένο Βασίλειο και στον βρετα
και παροχών για το 2017 της KPMG έδει
να είμαστε πάρα πολύ
10% υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι
υπεύθυνοι ως προ
ση αυτου του ζητηματο
ο μέσος ρυθμός οικειοθελών αποχωρήσ
διαμορφώθηκε
στο 5,5%
γοράς. Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται
στον κλάδοι
για το συνΟΛΟ
λων απέναντι σε καταστοατη
ΕΧνολο
μαστε
ατην Ευ
Το ΤΕΕ
αναλαμβάνει την
και χρειάζονται κοινές αποφά
μισμένη ευρωζώνη», δήλωσε ο
Ελληνας πρωθυπουργός προ
προσδιορίσει τη σχέση της με τη
0EuQe)παϊκό Συμβούλιο πρέπει να
Τσίπρας, απάντησε: «Νομιζω,πρέ
σερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.
ωπαιχο
Χρειαζόμαστε μια έγκυρη τρα
ένωση να μας προστατέψει όλους και φυ
σικά ιδιαιτέρως σημερα με αυτές τις πο
λύ δύσκολες γεωπολιτικές εξελίξεις,
χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ε
νωση που να είναι ένας ισχυρότατος περι
φερειακός και διεθνής παίκτης. Και αυτό
συνεπάγεται τη στήριξη όλων των κρατών
μελών ενάντια σε παραβιάσεις από του
ες χώρες. Νομίζω σήμερα θα συ ητήσουμε
ηηεκτρονικης
τοποθετηθεί με ευθύ και σαφή τρόπο απέναντι στην Τουρκία σχετικά με τις υποχρεώσεις της χαι xuQ1ως ως προς τον
υ Διεθνούς Δικαίου, ενώ ταυ
τόχρονα πρέπει να διατηρησει ανοιχτές
τις πώρτες του διαλόγου με την Αγκυ!α,
δήλωσε ο πρωθυπου07ός, Αλέξης Τσί
πQας, προσε!χόμενος στη Σύνοδο Κοουφης των ηγετών τον XQατων-μελων της
πει να προβληματιζόμαστε από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη
περιοχή. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να
είμαστε πολύ ευθείς και σαφείς ως προς
την τουρκική πλευρά, ως προς τις υποχρε
ώσεις τους και κυρίως ως προς το σεβασμό
του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ταυτόχρονα
πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές τις πόρ
Περ 1
anno ντι κης
αιγίδα χαι παρουσία του 1100έδρου της
Δημοχράτίας, 1100κόπη Παυλόπουλου, το
Τεχνικό Επιμελητή!1ο Ελλάδος παρουσι
ασε την αναπτυξιακή του πQωτοβουλία
για τη δημιουργία ενιαίου ψηφιαχού χάρ
Σε ερωτηση για την υπόθεση με τη δη
λητηρίαση του πρώην διπλού πράκτορα
Σε ερώτηση αν πρέπει η ΕΕ να επανασης υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς
anaσσιες Υεωτρησεις
κυρος Ελλάδα μπορεί να φέρουν περισσότερες εκπλήξεις
και ο α0%ηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Ψηφιακ
ΤΕΕ και ονομάζεται «ONEclickLIS», θα
κηση αλλά και για
Η αρχή του τέηον
α όλη την δη
μέα της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ, Αούχα
ΜπεQτέλι, δήλωσε ότι «οι υποθαλάσσιες
γεωτQήσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα,
μπορει τελικά να φέρουν περισσότερές
εκπλήξεις
κΜπερτέλ εξετάζει την ύπαρξη περαι
τέρω προοπτικών στα τεμάχια 6 χαι
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
ΑΟΖ της Κύπρουκάθωςοαι tig teoo
ια των ευρηματων των ονο γεωτρησεων
της κοινοπραξίας Tota Eni στου ς στόχους
«Ονησίφορος» και «Καλυυρώ» της κυπρια
κής ΑΟΖ, οι οποίες κατέδειξαν ότι το μο
ντελο του ttutto eou ootdo Ottog Zor
πριακή ΑΟΖ. Το
κομματικη
στεηεχωση των
Ανεςαρτητων
Μιλώντας στο συνέδριο Eastern
Καλυψώ
Ο κ. Μπερτέλι υπογράμμισε τη σημα
στον στόχο «Καλυψώ» είναι
ται σημείωσε ότι «η ενέργεια θα μπορού
σε να φέρει κοντά και να δημιουργήσει
ρήνη για όλες της χώρες της Ανατολικής
εΜηνικος
εΥινε
τουρισμος
στο Διάστημα
Υνωστος
ι μεγάλε
αγορες στην περιοχη που πρεπει να Λη
φθούν υπόψη, είναι η Ελλάδα και η Τουρ
α της ΕΕΤΤ
τές που εισάγει η Χυβέρνηση με την τρο
πολογία που χατέθεσε στη Βουλή, όπως
ανεφέρε μιλωντας σημερα σ σ εμπτη
στην Ολομέλεια ο υπουογος Ψηφιακής
ύμφωνα με τον κ. Μπερτέλ, η κα
σκευή νέων αγωγών ει ικά ποος την Ευ
οπή, απαιτεί μαζικές επενδύσεις πολι
ικη αποδοχη από διάφορες χώρες και με
γαλύτερες ποσότητες αερίου για τη δια
σφάλιση της μακρόχρονης κάλ ης των α
Την Ελλάδα ως τουΟιστιχό προουσμό εξυμνεί σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του α
πό το Αιάστημα όπου βουσ εται ο χοσμοναύτης της Ρωσικής Αιαστημικής Υπηρε
ας διοικητης της 55ης αποστολης στον Διεθνη Διαστημικό Σταθμό ISS), Αντόν Σκα
πλέ οφ. Το μηνυμα του Χοσμοναύτη που έχει λάβει τον ανώτατο τιτλο τιμης του Ηρωα
της Ρωσίας, συνιστά τεράστια προβολή και διαφήμιση της Ελλάδας στη Ρωσία και έρ
χεται λιγες μέρες μετα την επισημη εναρξη στη Μόσχα του Etoug lou
0ισμού Ελλάδας-Ρωσίας 2017-2018
Νίκος Παππάς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα