Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μητέρα καταγγέλλει
8paoinom elonn μέρα-μεσημέρι
στον Παραευρωτειο παρκο»σελ 7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κατέκτησε
το Κύπελλο Λακωνίας
οολυμπιακό Γυθείου>σελ.15
«Φίλοι του Νέου Μουσείου Σπάρτης»
| Εξέλεξαν διοίκηση
&διεκδικούν έργο Πολιτισμού >σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 | Έτος 22° | Apeμός 5366] Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Η θέση τους για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και τη διαχείριση απορριμμάτων
Αλλάζει η ώρα
Ανησυχουν για τη ρυπανση
Κυριακής
ροστά οι
οι Λάκωνες οικολόγοι
Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Μαρτίου και συγκεκριμένα στις 03:00, θα γυρίσουμε
το ρολόι μας μία ώρα μπροστά δηλαδή η ώρα θα δείχνει
Προβληματισμός του Οικολογικού Συνδέσμου για τη μόλυνση υδάτινων Πόρων
04:00)
Η ώρα αλλάζει Πάντα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου
μία ώρα μπροστά) και την τε
λευταία Κυριακή του Οκτωβρίου tuia ώρα πίσω). Το
Βασικό πλεονέκτημα της xphσης του μέτρου της θερινής
ώρας είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας. Συνολικά κατά
ους επτά μήνες της θερινής
ώρας εξοικονομούμε 210
ώρες ηλεκτρικής ενέργειας
εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο.
Πάντως, ίσως αυτή να είναι
και η τελευταία φορά nou αλλάζει η ώρα,καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. έχει
ξεκινήσει η συζήτηση για την
κατάργηση του μέτρου της
Τους Προβληματισμούς του
αναφορικά με τη διαδικασία
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ,
αλλά και τη διαχείριση anoppwμάτων της ΠελοΠοννήσου, κα.
ταθέτει ο Ουκολογικός
Σύνδεσμος Λακωνίας.
ΟΠωςεπισημαίνουν οι Λάκανες οικολόγο,«ο Πρόσφατο
επεισόδιο με τη ρύπανση του
ρέματος του Σώρρόνη KLEnaκόλουθα της Κελεφίνας κα του
Ευρώτα με n°σότητα λυματολάσΠης και στραγγίσματα nou διέ.
puyavWanότον κλειστό με
δικαστική απόφαση ΧΑΔΑ του
Δήμου Σπαρτης στη θέση ΠροΒατόμανδρα, επαναφέρει όλους
έχουν εκφραστεί τα τελευταία
χρόνια για τη λεγόμενη ολοκληρωμένη διαχείριση τον anopριμμάτων, nou την ακούμε αλλά
δεν την Βλέπουμε. Λύθηκε και
n anopio όλων όσοι αναρωτιούνταν nou εναΠΟτίθετο n noραγόμενη λυματολάσηη του
Βιολογικού Καθαρισμού Σηάρ.
της, αφού αποκαλύφθηκε ότι
θαβόταν σε τεχνητές εκΒαθύνσεις της χωματερής, χωρίς
καμία πρόνοια για τις περιβαλλοντικές συνεπειες» τονίζει ο
σύνδεσμος.
Enuoniaivel δε ότι «n Περιφέρεια Πελοηοννήσου προκειμέ
νου να ανακόψει την εΠιβολή
ωρας.
προστίμων από την ΕΕ για τους | Οδηγία της ΕΕ, αναφέρει
ΧΑΔΑ, ανέθεσε την an°κατά. | Πως όλα τα κράτη μέλη είναι
σταση τους σε κάποιους εργο- υποχρεωμένα να τηρούν με
Περισσότερο | νόμο το μέτρο την
λάθους. ίσως
Βιαστικά αηό ότι έηρεπε. με
αποτέλεσμα, ως αηεδείχθη εκ
Προβληματισμούς
των υστέρων, να γίνουν λάθη 1 ημ ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
και η επιστροφή γίνεται την
και"Οστοχίες.nou κόστισαν με
υψηλό και μη αντιστρέψιμο οικολογικό τίμημα».
τελευταία Κυριακή του ΟκτωΒρίου του ίδιου έτους ηάλι
1 στη 1 n.μ. ώρα Γκρίνουίτς
συνέχεια σελ.9
Σε κάννες, Βελιγράδι, Αθήνα
«ταξίδεψε» η Πελοπόννησο
Ψήφισμα υπέρ της διερεύνησης των συνεπειών της αλλογής ώρας υιοθέτησε το
Ευρωηαϊκό Κοινοβούλιο στις
αρχές Μαρτίου ζητώντας από
1 σχέδιο
αναθεώρησης της Οδηγίας
για τη συγκεκριμένη προκτική. ΥΠέρ του ψηφίσματος
τάχθηκαν 384 ευρωΒουλευτές, ενώ 153 το καταψήφισαν.
Δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις
Η Πολιτική αυτή Πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη η. Τατούλη
στοχεύει στην μεση Προσέλκυση επενδυτών από όλο τον
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
για ηρώτη φορά Προβάλλει την
υ,μφωνα με το Reuters.
κών ευκαιριών nou υπαρχουν
στην Πελοπόννησο, μέσω της
συμμετοχής της στην MIPIM
2018 στις Κάννες της Γαλλίας, τη
δυτικές ευκαιρίες της Πελοηννήσου Μέσω του εμπλουτισμού
θα καταργήσει
η Τουρκία
της Πελοποννήσου με ακίνητα το Διεθνές Δίκαιο;
ιδιωτών, ενισχύεται το επενδυ- Γιατί δε npoopeyw
τικό ενδιαφέρον διατηρώντας | Κύπρος και Ελλάδα
και αυξάνοντας τις αξες των Ελλάδα
ακινήτων σε περίοδο κρίσης. Ιστο ΣΑ του ΟΗΕ;
βουλίας της για το Invest in Pelo.
την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πεσυνέχεια σελ 9
γράφει ο Νίκος Καρα αζάκης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα