Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Οι Προτάσεις του ΟΕΕ για εποπτεία Των ανωνύμων εταιριών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος ΟΕΠΑΛΟΝΚΗ napo Haun 23/03/2010
Email:[email protected]
ugotenet gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Eastern Mediterranean Gas
χρονια
ΠΑΝΕΛΑΙΝ
Οιυποθαλάσσιες γεωτρήσεις στην Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
μπορούν να κρύβουν μεγαλ Τερες εκπλήξεις
Η δύσκολη πολιτική συγκυρία
Γιατί οι αποφάσεις για Ελλάδα
δημόσια δο 0 ler
θα κριθούν στο
παρά πέντε
ση κατάρτιση καταλό
Κομισιόν. Η δύσκολη Πολτική συγκυρία και η «επίθεση» κατά του
ΔΝΤ. Ποια είναι τα «καυτά» σημεία που μπορεί να φέρουν καθυστερήσεις.Σε ένα Πολιτικά δύσκολο για Την Ευρωτη διάστημα, ανα.
μένεται να Παρθούν οι αποφάσεις για την Ελλάδα και τη μετά
μνημονιο εποχη
σημασιας
Κομόον σε δημοσ μα αφου
Αυτό ανέφερε αξιωματούχος
Κομισιόν σε δημοσιογράφους σης
Βρυξέλλες, παραδεχόμενος ΟΤΙ
Πλέον η συζήτηση θα «γυρίσει» όχι
στο εάν η χώρα μας υιοθετεί και
νομοθετεί τα απαραίτητα np0onar
τούμενα, αλλά εάν θα καταφέρει με
ένα μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιο
διαρθρωτικών και αναπτυξιακών
μέτρων να διατηρήσει υψηλή ανάπτυξη και μεγάλα πλεονάσματα
Πηνη Κομισιον: Δεν εχει Πλεον βετο
Το ΔΝΤ στην
ATTA el in t
Είπε ακόμα όΤΙΤο ΔΝΤ φαίνεται να θέλει να
Παραμείνει, καθώς χάνει την επιρροή του
τόσο στην ΕΕ όσο και με τους δύο άλλους
μεγάλους μετόχους. Τις ΗΠΑ και την Ασία
Από την άλλη, όμως, δεν φαίνεται να κάνει
πίσω στον Τρόπο υπολογισμού Των προβλέΨεών του και σης επιθυμίες του για το χρέος,
συνεπώς ΤΟ Πρόβλημα παραμένει
Εξακολουθούν να υπάρχουν οι διαφορές της
ΕΕ με το ΔΝΤ για το αν θα παραμείνει ή όχι,
ανέφερε αξιωματούχος της Κομισιόν σε
ενημέρωση δημοσιογράφων σης Βρυξέλλες,
Θέλουμε το Ταμείο να μείνει, αλλά θα πρέπει
να συμφωνήσει για το χρέος και ης προβλέΨεις, που τα Τελευταία Τέσσερα χρόνια έπε4ταν έξω συνεχώς, ανέφερε.
χρημα
γιατις ληγές
του «Εξοικονομώ
κατ οικον»
Σε σταθερά επίπεδα, 127849επιβάτες με 96.612 επιβάτες βάτες ήταν Το 2011, σημαντικός αριθμός
σε σχέση με το Τα Χανιά φαίνεται το 2014 napaT- όταν με 72 Kpouage- μεγαλύτερων κρουα2016, κυμάνθηκε το ότι καθιερώνονται ηρήθηκεπτώση της ρόπλοια είχαν αφιχθ- 9ερόπλοιων, με ano2017 η κρουαΟέρα ως προορισμός κρο- κρουαζιέρας με 31 ε. 158.118 επιβάτες. Τέλεσματη σημαντιμέσω του λιμανιού ua0έρας Την Τελευ- κρουαΟερόπλοια και Το 2010 είχαν αφιχθ- κή αφιξη επισκεπτών
της Σούδας όΠως ταία δεκαετία
προκύπτει απότα Με βάσητα επισημα αριθμός των κρουα- λοια και 11.509 επι- Σούδας και στα
στοιχεία που έδωσε στοιχεία Του Λιμεν- gep°πλοιων ήταν 47 βάτες,το 2009 20 Χανιά. Μετα μέχρι
στη δημοσιότητα το κού Ταμείου, το και ο' επιβάτες κρουαζιερόπλοια και τώρα στοιχεία έχουν
Λιμενικό Ταμείο
Σύμφωνα με αυτά, στη Σούδα 86 κρο- έιρτασαν στη Σούδα 2008 είχαν καταπ- αφίξεις Πλοίων» επΤο 2017 κατέπλευ- υαζιερόπλοι
σαν στη Σούδα 84
κρουαζιερόπλο
30.366. Το 2013 ο ει 21 κρουαερόη- στο λιμάνι της
καθιερώνεται
ΕΡΓΟΣΕ
Αντιδράσεις γιαπς αλλαγές
ΠροσώΠων σε θέσεις
ευθύνης
2016 είχαν αφιχθεί 124.205, ΤΟ 2012 7.720 επιβάτες και το αναγγελθεί
ως Προορισμος
54 κρουαζιερόπλοια λεύσει στη Σούδα 12 σημαίνεται στη
915 επιβάτες,το και 129.087 επιβά- κρουαζιερόπλοια
2015 είχαν αφιχθεί Τες.Η χρονιά με τους 5.159 επιβάτες
ανακοινωση Του
Λιμενικού Ταμείου
κρουαζιερόπλοια
ερισσοτερους επι
2018 αναμένεται