Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 23.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6000
Ινστιτούτο Ε παίδευσης αι Επιμόαφωσης Μελών του ΤΕΕ
«Κανόνι» σχεδόν ένα ε ατομμυριο ευρώ μετά το λουκέτο
Απο αλυπτι
στοιχεία για την εξέλιξη των συναλλαγών
Αύξηση 40% στις αγορές μέσω καρτών
Αποκαλυπτικά στοιχεία για την εξέλιξη των συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών χαρτών. Οι
άσεις από το 2015 μέχρι σήμερα
εντονότερη χριήση το
Αναλυτικοί πίνακες από την Cardlink.
Αυξάνονται 20%
οι ποροι του
και η ολοένα και
για μικρα ποσα.
«Εξοι ονομά
ατ Οίκον»
υς ακόμη και
Ομαλά συνεχίστηκε και σήμερα
Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η διείσδυση χρεοστιχων και πιστοτιχων χαρτων στις συνα
νων, με τους κατανα/οοτες να τις χρησιμοποιουν οΛΟενα και
περισσοτερο για μικροτερα ποσα αγορων
ονόμηση art' οίκον 11) στις
πέντε
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας,
Ανατολικής Μακεδονίας
Δύο στα δέκα ευρώ φ00WV
Αυτή είναι η βασική διαπίσταση των όσων ανέφερε ο εμπο- ονίας, όπως αναφέρει σε ανα
ρικός διευθυντής της Cardlink Αντίγονος Παπαδόπουλος, Ικοίνωσή του το υπουργείο
στα πλαίσια του 5ου Digital Banking Forum (περισσότερα
στοιχεία στο συνοδευτικό υλικό)
Ενέργειας.
στην ώρα τους
Σύμφωνα με το υπουργείο
ΤΟεις τούτες ημέρες εγγρίφη
καν για να υποβάλλουν αίτηση
πάνω από 21.000 νοικοκυοιά,
υπέρβαίνοντας χα
δοκία. Για το λόγο αυτό ενερδυνατότητα
ων κατά 20%
Οουστικοποιήθηχαν ήδη 11.181
αιτήσεις, που αφοούν χρημα
τοδότηση 143,46 εχατ. ευρώ
από το Ταμείο Άμεσης
στο Πληρόφ00ιακό της
Nissos για K000€
.νι Χ σης και το ιαμει
Αν τα λεφτά είναι μετο!μένα και οι υποχρεώσεις αμετοη
υμενοι πληρώνουν πουτα ΦΠΑ και
4ηνουν στο τελος
Το Διοικητικό Συμβούλιο έως 120.000 χιλιάδων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγο- κοινών, ανώνυμων ομολοUTLY
δας καλύφθηκε το σύνολο του
Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία εισπραξιμότητας των
Τοοολογικών βαρών, από τα οποία Τοοκύπτει ότι δύο
στα δέκα ευρώ φορών που
στα τεφτέρια της εφορίας, θρέφοντας τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές και τοοΤΟδο τώντας τις κατασχέσεις,
κατά την 811η/21.3.2018
γιών της, συνου
é'ς € 120.000.000.
συνεδρίασή του απο4άσισε:
βεβαιώνονται, μένουν τελικά
την αύξησή του κατά 20%,
μένου του ενημερωτικού της μένου του πληροφοριακού
δελτίου της εταιρίας «ΙΕΚ
TEPNA
E T A I P E I A οίας «NISSOS HOLDINGS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (CY) LTD» ,τρος τους
Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν μετόχους της εταιρίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τη «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
δημόσια προσφορά με κατα- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
βολή μετρητών και την εισα- ΠΡΟΙΟΝΤΑ».
δελτίου για την υποχρεωτική
δημόσια ΤΙΟ ταση της εταιδυνατότητα νεων εγγραφών
στην ηλεκτρονική πλατ400μα.
ΑΝΩΝΥΜΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αοχής
Δημοσίων Εσόδων, η εισπραξιμότητα ΦΠΑ 4τάνει το
84% και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
τος μπορούν να ολοκληρ
τη διαδικασία υποβολής της
αιτησης τους και να ενταχθουν
στην κατηγορία των επιλαχόν
ΦΥΣΙΚΑ