Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3719o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Μ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ AΛΣΟΣ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΙχΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ςε εκλογικούς ρυθμούς
το δημοτικό συμβούλιο
Μεταμόρφωσης
>> ΣΕΛ.9

ΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣχΕΣΗ ΤΟΥ
Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ςτο Ευρωκοινοβούλιο οι
τέσσερις ηρακλειώτες
αριστούχοι φοιτητές
>> ΣΕΛ. 6

33οι ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
«ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ»

«Με αγώνες αθλητικούς
τιμάμε αυτούς που
εκτελέστηκαν...»

Δ

εύτερο έγγραφο
υπενθύμισης, απέστειλε ο Δήμος Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας στην Διεύθυνση Δασών Αθηνών σε
σχέση με την πρωτοφανή και
αδικαιολόγητη καθυστέρηση
απάντησης για τη μελέτη κατασκευής του νέου αναψυκτηρίου στο Άλσος της Νέας
Φιλαδέλφειας.
Στο έγγραφο αναφέρονται
αναλυτικά όλες οι ενέργειες
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αναφορικά με την εκπλήρωση από την πλευρά του
Δήμου σε όσα ζητήθηκαν
από την Διεύθυνση Δασών
αλλά και υποθέσεων που εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίες.
Ας σημειωθεί ότι το νέο αναψυκτήριο προβλέπεται από
τον νόμο όσο και την εγκεκριμένη από τη Διεύθυνση Δασών διαχειριστική μελέτη. Η
προμελέτη για το νέο αναψυκτήριο κατατέθηκε επίσημα
τον Ιανουάριο του 2017.
Ακολούθησαν πολλές συζη-

>> ΣΕΛ. 5

ΝΕΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΠ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΙΛΟΤΙΚo ΠΡoΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟ ΔhΜΟ ΓΑΛΑΤΣiΟΥ

Μπροστάρηδες
οι μαθητές
>> ΣΕΛ. 3

οι πρώτες αιτήσεις
για προνοιακά
επιδόματα
>> ΣΕΛ.15
69η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
«ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»

η γιορτή αγάπης και
εθελοντισμού της
Μεταμόρφωσης
>> ΣΕΛ.8

ΠρωτοφανHς
καθυςτEρηςη
τήσεις και διορθώσεις ώστε
να ικανοποιηθούν απόλυτα οι
απαιτήσεις του Δασάρχη κ. Σίμνου. Η οριστική μελέτη κατατέθηκε στις 3 Αυγούστου
του 2017, μαζί με την αδειοδότηση από το Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Και ο δήμος τονίζει σχετικά:
«Μέχρι σήμερα δεν έχει
υπάρξει απάντηση με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η
λειτουργία του Άλσους και
η προσέλκυση επισκεπτών
αλλά και να στερούνται έσοδα για τη συνέχιση της αναβάθμισης και της προστασίας του.»

>>ΣΕΛIΔΑ 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα