Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυκόλαος Kapaθάνος 1951-1974 ΊδιοκτήροαΕκδότρια Eraupion L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Apoiao
6880-11.593 0,50 €
Συνάντηση Δραμινών Φορέων
Από την Ένωση Κυριών Δράμας
Ηχηρό μήνυμα κατά
του ρατσισμού από φορείς
Την τελευταία
κρίνεται ο πρωταθλητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΠΟΣ
με τον υπουργό Υποδομών
| Την
Κυριακή 25η Μαρτίου
tπό τη ΔΡάμα που nciPl
στη Θεσσαλονίκη
και πολίτες της Δράμας
4 εκατομμύρια
Αναφορά Της βουλευτού Δραμας
Κεφαλίδου στη Βουλή
Από το παλαιό στο νέο
Σε αδιέξοδο οι πατατοπαραγωγοί
ληξιπρόθεσμες οφειλές
ΧΑιδες φορολο ο μν poomi TOU Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου Δράμας!
Φροντίδας Υγείας
σηκών μέτρων είσπραης, όπως τις κοτα.
Ευροκοίου, έκανε στη Βουλή η βου
EHE ΡΟΣΗ για τις αλλαγές που συμ
σεις eneδή άφησαν απλήρωτες
φορολογιας οφειλές τον Ιανουαρο.
λατής Δρόμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδον
σύμ ρωνα με τα οποία πά υ από 102 δω.
ταξης κα Χορά Kep αλίδου, ενώ
κατέαεσε και την em!στολή του δημάρχου κ.
τίδας Υγείας, πρό απαι να γίνει στη Δράμα
απότηΔακησης της 4ης ΥΥαονουκής Πουπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστό
χρέη προς την Εφορία στο τελος!
ρίου ενω τον πρώτο μήνα του 2018 οι
αουοσε
oe 766 εκατ, eupda. Απότο mob αυτό, τα
693 εκατ. eupoo eva οι φόροι mu δεν κομια από τις σημαντικές μεroppuGuou
της p0ης στη χώρα Ενα ατή που αφορά
στην Πρωτο άθμα Φοντίδα Υγείας ΠΟΥ)
ήδ Του 1.076857 φορολογούμενα ενω
Οι πατατοπαραγυνοί αναγκάστηκαν να πωλήσουν τα | ρους αταοχόλησης η rpoondeaaa ανέοrpo
κιλό) και να τα αποθηκεύσουν, ελπίζοντας ότι θα τα πωλήσουν σε καλύτερη όταν η ζήτηση αυξηθεί
οφαλέτες.0 [email protected]μός των φορολογούμεκαι η φοτου
erte δα και με
τα τους σε πολύ X4ηλές τιμές (0,9-Q12 Ευρώ το!σης
προς τη φορολογική δοίηση δαμορφώθημε τον ανουάριο στους 41073 15maρουσιάρ τας μέσα σε έναν μήνα αύξηση
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό δεν οδήησε στην
εξασφάλιση καλύτερης τιμή
1 στον ουτολπίν μας οτο σύστημα ιατροΣε αναμονή της οριστικής μελέτης | r,
και της ένταξης στο ΕΣΠΑ για το νέο
Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμπακίου
Στο μέτωπο των ελέγχων, τον
Για όλα aura, αλλάκαι για τα σημαντικά
δυσλε ομετες που ριο ςελένου και51pmp ex; e100μας
tento 478 ρους (μόνο 16
ελλοουμένων Μεγάλου Πλούτου, 14
ρίοδο, καθώς 8ησης και για το ρόλο
ται στην ΑΟμα Τοπκή Αυτοδιοίηση και τις
Ομο 4486 2017, θα γίνει συζήτηση με
τους Τολίτες της Δράμας
ς όσκων
όλους λας ενδιαφερομενους φορείς
Η φορολογική δοίηση aepiga auve.
Δαλακάκης: Είχαμε μεγάλη βοήθεια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο
-Πώς το παλιό κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο και έγινε η μετεγκατάσταση του σχολείου
Έκτακτη αλλαγή
για τις καταληκτικές
εισφορές ΕΦΚΑ
ev om ort uivra;ης ενέργε ός της Εκ
χαρακτηριστικό ότι αό τον Μάρ όλοι α
προς το δημόοο θα δενΕργούντα με ΤΟΝ ΤΕΝΚΟ δρόμο της μελετης
ηλεκτρονικό τρόπο ειώ έχουν αυτοματο- από τον κρατικό ορουσμό «Κτροmonei σε σημα τικό βαθμό κυ οι κατο- κές Εγκαταστάσεις ΑΕ» (ΚΤΥΠ Α
κής Ασφάλισης (ΕΟΚΑ) ανακοούσε ότ,
ηλε- Λύκειο Καλαμπακίου, μετά από έναν
κτροακοί πλαστηριασμοί για χρέη στο
ΔΙμόοο από ης 27 Απριλίου ενώ από την
1η Μαϊου οι πλειστηριασμοί για οφειλές
στο μόοο θα Yhovra αποκλειστικά με
ηλεκτρο κά μέσα. Έτο, για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί από ης φοκών συναλλαγών, την Παρασκευή 30
αγώνα δρόμου που έπρεπε να κάνει η
δημοτική αρκή Δοξάτου.
201 8 κατη
Η ιστορία ξεκνησε λίγο καρό πριν
από την ανάληψη καθηκό των της δ
ματικής αρκής του κ. Δημητρη Δαλα.
κάκη και σήμερα ενα Ευκής έργο, να
καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής
29/3/2018, 30/3/2018 και 2/4/2018, θα
ar°σταλουν στον ΕΦΚΑτην Τρίτη 3 Απρια εντολές Εσης χρέωσης τρα τομών
λογαριασμόν φτόγες εντολές) θα πραστε σε αρκετά καλό δρόμο
Το παλιό κηριο Γυμνάοιο-ΑΪΚΕ ο Καλαμπακίου ΤΟ ΟΠΟίΟ Πλέον
δεν λετουργεί ορισηκά από ΤΟ 2016!
ης τράταες όσο και να ξεκινήσουν οι
πλειστηριασμα του δημοσίου, eeupeta
e μαύματης προτερα ότητας γιατην κυ
β4νηση η οποία παρά τις αντιδράσας
εποημαί υ μεταξύ άλλουν, ότι μοΥάλη βοήθεια προ°épepe ο Πρό
εδρος της Δημοορατίας κ.Προκόπης
Παυλόπουλος, που να μεγάλος
κτίριο του Γυμ οσίου-KaΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
την προηγούμενη &μοτική ορκή
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
έργ ενταθο με πλήρη που
ΝΕΟΣ ΑΕΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΟΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
'Οταν όμως αυτό ete
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
μάτησε. Ο Δήμος αναγκά.
στηκε τότε να rkpoedea
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα