Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ιαμαρτυρίες δεκάδων μηχανικών για τις αιτησεις στο «Εξοικονομώ χατ οικον»
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5189 Πέμπτη 22.03.2018
ή Email:
[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Mermeren:
Επανεξελέγη
5.000 εγκαταστάσεις
>>> Τελ.
Νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες από την
psilon HR
Ο ΔΕΔΔΙΕ διεξάγει έρευνα ικανοποίησης και δέσμευσης εργαζομένων
έλος τ
Jasna
Petrusheva
H Mermeren Kombinat AD
Prilep αναηου νωσε οτι ση
ρα Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
στις εγκαταστάσεις της εται
DE1ας έλαβε χώρα η ΕΧταχτη
Συνέλευση
Οι μέτοχοι, που είτε μετείχαν
ειτε αντιπροσ(1)πευτηχαν
ήταν 2 (δύο) και αντιπροσωπει,αν το 88,42% των
συνολικών μετοχών της Ετα
Σύμφωνα με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, επανε
ξελέγη ως μέλος του ΔιοικJasna Azhievska Petrusheva.
Η απόροοη ήταν ομόφωνη.
τη συνέ001αση
Μυτιληναίος. Αγο
πωλησία ΣΜΕ από
Το master plan του ΟΛΠ στο
επίκεντρο του ΑΣ του ΕΒΕΠ
ALPHA BANK
τον Ευάγγελο ΧρυΟι αναπτυ ιακές προοπτικές του
λιμανιού του Πειραιά και το
Master Plan της Ο.Λ.Π. Α.Ε.,
καθώς επίσης και η αναβάθμιση
της ηλεκτΟονιχής διαχυβέρνησης
στη χώρα μας, αποτέλεσαν τα
βασικά θέματα συζήτησης, στη
χθεσινή τακτική ΣυνεδΟίαση πον
μελον του Διοικητιχού Συμ13ου.
λίου του ΕΒΕ.Π. την οποια
τιυησ με την παρουσια του ο
προην Πρόεδρος της Νέας ΔημοΓενικός Διευθυντής Νομικων | οατίας, Βουλευτής Λασιθίου και
Ψηφιαχών λύσεων και πληρο400
ιακών συστημάτον σε διαδιχασίες
της δημόσιας διοίκησης. Την κατάσταση επιβαρύνουν το προβληματικό θεσμιχόχου νομικό πλα(σιο,
αλλά και η έλλει
εκπαίδευσης και επάροειας ανθράστινου δυνα!uxou
Μάλιστα, έγινε αναφορά στα
ευρηματα της νεας έρευνας της
κουλτούρας,
MYTILINEOS
Η αξια του πακετου τον χοκχινων δανειων με εξασαλισεις
δεν θα ξεπερνα το 1 δισ ευρω, συμφωνα με τη διοιχηση της
Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛδια ΊΟιο για την ηΑΕΧΤΟονχη
διαχυβέρνηση στην Ελλάδα όπου
τουουσάζεται μία λίστα με 6
βασικές ποτε οιότητες
ποτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις.
ση Ψηφιακού δελτίου ταυτοτητας,
η θεσοθ τηση !τητοιου συναλ"
λασσομέ
απλο το
νομοθεσίας, το ενιαο HasTooνικό Σύστημα για Έναρξη
0,62% ανακοινωσε οτι ο κος
τράπεζας. Πρόοδος στο «μετώπο» τον καταθέσεων. Σε δυο
Τομεάοχης Ναυτιλίας και ΝησιωΠλακιωτοεπίπεδα αποδίδουν οι πλειστηριασμοί. Τι ειπώθηκε για το
θέμα της Bad Bank.
και Ρυθμιστικών Θεμάτων, | τικής Πολιτικής, x.T
συμφ(ονα με γνωστοποιηση
εία προ
Ότας διαπιστώθηκε, στο ζητημα
της ηλεκτοονικης διακυ ρησης,
και γενιηότερα σε θέματα
ης, η χώρα μας
είναι αρκετα πισω απο τις υπόλοιπες χώρες της Ευρασταϊκης Ένοτην 15.03.2018 σε
τωΛ ση
1.902 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της
Tr ν αισιοδοξία τους οτι οι
ενω αποκαλυψαν οτι η το
1 αλλά
νυν με το Δημόσιο, η στόχοι μείωσης τον μη πεία θα προχορησει τα
εξυπηρετούμενων δανείων τελευταία δύο 3μηνα του
Επιχει- για το 2018 είναι απολύτως έτους σε πωλήσεις δύο νέων
πακε τον μη ε5υπηρετου με
νων δανεια)ν με χαι χωρις
Ψηφιακής
τηση της
μετοχής της Εταιρειας, συνολικής αξίας 1.902.000,00
ότητας,
εφιχτοι εζεφρασαν τα στεΑΕχη της Alpha Bank ΑΛΦΑ
1.84% κατα τη διαοκεια της
Την ίδια ημέρα ο κος Ευαγ
Ειδιχοτερα υπιοχει ελλει η στο
Συνοπτικος Ηλεκτρονικος φακε
γελος Χρυσάφης επίσης ατηγικου σχεδιασμουχαιοτουσ α λος Υγείας ΣΗΦΥ) σε εθνικό
οράματος,
εξασφαλισει
μεγάλο
κενο αναμεσα σα κειμενα στατ
διαχρονικού
1.902
Μελοντικης
ρωσης επί της μετοχής
επίπεδο, το ηλεκτρονικό εισιτήριο
για χάοους τουριστικού ενδιαφέοπρο
αγορά
ενημεράσης των επενδυτών
Συμ ολοιων
ηγικής και την υλοποίηση συ
κριμένων δράσεων, ενώ την ίδια
αϊίας 1.888.686,00 ευρώ