Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

14oC, 12.00

19oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 72%-92% - Άνεμοι: Α 3 - ΝΔ 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:24 - Δύση ηλίου: 18:38

€0.80

ËÜäé ðïëý êáé áðü ôçãáíßôá ôßðïôá

Η ελληνική τακτική στην εξωτερική πολιτική
περιγράφει τη Χώρα ως μέρος ενός τριγώνου
σταθερότητας στην υπό αναθεωρητικές πιέσεις περιοχή. Με αυτήν ως γνώμονα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, γίνονται κινήσεις, ορίζονται οι τόνοι των λόγων και των έργων. Πρόκειται για τακτική που βεβαίως και δεν αντιστοιχίζεται με τις πλέον θερμές ιστορικές περιόδους της εθνικής αφήγησης στα τέλη του 19ου αιώνα, που συχνά έκτοτε έγινε το αντικείμενο των εσωτερικών διαιρέσεων. Κι αυτές (οι
διαιρέσεις) έγιναν πολιτική παράδοση. Με την επίκληση της πιο «μπρουτάλ» εθνικής επιδίωξης και ελλειπτικές περιγραφές διαχρονικής
αντικειμενικής δήθεν ανωτερότητας, η Ελλάδα οδηγήθηκε στις πιο οδυνηρές ήττες. 3 >>

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4613

ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΕΙ

Êáèõóôåñåß ôï ÔìÞìá ôïõñéóìïý


Ñýèìéóç «ðáêÝôï»
èÝëåé ï Ãáâñüãëïõ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Η πιο πρόσφατη συνάντηση έγινε την Τρίτη (20.3.18) παρουσία του Υπουργού, Κώστα Γαβρόγλου, του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλη Χρυσικόπουλου, και του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων, Γιάννη Δραγώνα (φωτο).
Σύμφωνα με πανεπιστημιακές πηγές,
τα αγκάθια της προσέγγισης αφορούν στα Τμήματα ΤΕΙ στο Ληξούρι
και την Λευκάδα, που αντιμετωπίζονται με προβληματισμό για τη βιωσιμότητά τους, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στην έκθεση της Επιτροπής που συστάθηκε για να μελετήσει
και να εισηγηθεί το θέμα της ενοποίησης των δυο τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας.
Σελίδα 5>>

Óõí Ýíáò äçìïôéêüò
óýìâïõëïò ãéá ôç
Ìåñüðç Õäñáßïõ
7>>

×ñçìáôïäïôïýíôáé
ïé Äñüìïé ôçò ÅëéÜò

4 >>

¸ñ÷åôáé
ç ¢íïéîç,
êüøôå ôá
êëáñéÜ! >>
4

Ïé óõììåôï÷Ýò ÊÝñêõñáò - Ðáîþí
ãéá ôïí ôåëéêü ôïõ Ðáíåëëçíßïõ
Ó÷ïëéêïý ðñùôáèëÞìáôïò óêáêéïý



Τελευταία νέα από την εφημερίδα