Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 21.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5998
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρέιών Ελλάδος
ινήσεις για α
800|σουν την εμπιστοσύνη
Η νέα διοίκηση της ΕΕΤΤ ενέκρινε δύο αιτήματα παράτασης
ΜΙΧρές χαθυστέρήσεις στα δίκτυα νέας γενιάς
Η νέα διοίκηση της ΕΕΤΤ ενέκρινε δύο αιτήματα
παράτασης που υπέβαλλαν οι Vodafone και Wind οι
οποίες αναπτύσσουν δίκτυα νέας γενιάς. Ωστόσο οι
διοικήσεις των εταιρειών δεν βιάζονται, καθώς οι
υπηρεσίες με βάση τα νέα δίκτυα δεν έχουν και πλατφορμα του
λειτουογίας η
«Εξοικονόμηση
Κατ' Οίκον»
Τη μακρά παράδοση των καθυστερήσεων, εξαιτίας γρα4eloneατίας
και αδυναμίας συνεργασίας μετα ύ διαφόοον κρατικων υπηρεσιων,
συνεχίζουν και τα έργα για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς.
Προς το παρόν, όμοος, οι καθυστερήσεις είναι μικράς και δεν ξεπερνουν το ε άμηνο.Ηδη η νέα διοίκηση Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενέκρινε δύο αιτηματα παράοι Vodafone χαι wind οι οποίες αναπτύσσουν
δίκτυα νέας γενιάς με βάση τον κανονισμό για το vectoring. Οι διοικήσεις των εταιρειων δεν βιάζονται, καθώς οι υπηρεσίες με βάση τα
χαν από τον περασμένο Νοέμβριο, δεν
Εκτός λειτου!γίας βρίσκεται
από το πQOL η σελίδα Μαι η
ηλεκτ00νική πλατφώρμα του
π00TQάμματος «Εξοικονόμηση
κατοίκον», δεύτερη μέρι της
ποοθεσμίας για την υποβολη
αιτήσεων συμμετοχής των νοιxoxuQ1ων με χα τοικίες στις
Δωρέαν σεμιναρια για πρόετοιμασία ιο αφικου στις
τασης που υπέβαλλανΡο ση τον χανονισμο για πηρεσίες με βάσοτα
αιτήσεων συμμετοχης το
νέα δίκτυα, που ανακοιν
περιφέρειες
Ανατολικής
ουν χαι
Μακεδονίας-OQάκης, KevTQ1κής Μακεδονίας, Ηπεί00u
Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάους, όπως αυτή προέκυψε μετά
τις αποφασεις της προη
γούμενης εβδομαίας για υποολή αιτήσεων με
δόσεις
Χορηγία Ελληνικής
100)τοβουλίας σε δίκτυο
e>2TQ0v ική διεύθυνση
exoikonom.si.ypen.gr δεν είναι
χαν OQατή στο διαδίκτυο, με
αξιοποιησης πεουσσευουμε.
αποτέλεσμολιτών ταλαιπωρία
χιλιάδων πολιτών που θέλουν
να συμπληρ)σουν τις αιτησεις
χαι να στείλουν τα διχαιολ07
Στα πλαίσια του Job Fair Athens 2018 δι
Side Event με θέμα "CV & Interview Preparation" την
Παρασκευή 23 Μαρτίου και το Σάββατο 24 Μαρτίου στο
EGG: Enter-Grow100/ανονετου. Το
νων φαουαχων
Go , A. Συγγρού 190, Καλλιθέα.
ενισχυσεων ενεργ
Η Ελληνική Πρωτοβουλία νοτόμους οργανισμούς που
(TH) ανακοινώνει χοοηγία δουλεύουν για να λύσουν
ύψους $ 15.000 στο Τούτο σημαντικά προβλήματα τα
δίκτυο αξιοποίησης περισ- οποία έχουν ενταθεί κατά τη
άθμισης των χατοιχιών. Η
πλατφοΟμα και χθες αντι
ροβλήματ
Τα Side Events θα πραγματοποιηθ°
την Career in Progress και συγκεκριμένα από τους Νίκο
ουν σε συνε
μετώπιζε
Ιατσέλη Χαι Βάσια Γιαννακοπούλου, οι οποίοι θα
μενων φαρμάκων ποος
περίοδο της κριση
διηαιούχους που επιχει!ou σαν
να μπουν να ε?χονται αντιμεόφελος των κοινωνικά πρόσβαση σε φάρμακα αποοποίους μπορεί κανείς να αναδείξει τις δε
ταλέντα του αποτελεσματιχά σε ένα βιογραφικό σημείω
μα, καθώς και το πώς να προετοιμαστεί για μια συνέντε
ευπαθων
GIVMED
κά προ
ματα που αντιμετω
αλούμε δοκιμάστε να
Μέσω της χορηγίας, τ
κοινωνικά ε