Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4049 . ΕΤΟΣ 15ο
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0.50
ΤΗΛ: 2441080888
Πρωταθλητές στους φορους
. Ζούμε σε μια χώρα που οι κυβερνώντες μας έχουν φορ
τώσει με ένα σωρό φόρους Που οι πολίτες Πλέον αδυνα-τουν να πληρώσουν
Όλα αυτά έρχεται να επιβεβαιώσει ο ΟΟΣΑ που αναφέ
ρει ότι οι εισφορές και φόροι που βαραίνουν τις αποδοχές
των εργαζόμενων στην Ελλάδα παραμένουν υψηλοί νενο
νός που ωθεί σε «μαύρη» εργασία
Εντύπωση Προκαλεί τογεγονός ότι ο ΟΟΣΑ Προεξοφλεί
τη μείωση του αφορολόγητου από το 2019 και όχι από το
2020, καθώς αναφορικά με τη φορολογία, η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα βελτίωσε τη φορολογική συμμόρφωση και
μείωσε, με ισχύ από το 2019, κατά το ένα τρίτο το αφορολόνητο οριο για τον φορο εισοδηματος φυσικων
προσωπων
Εκπαιδευση Κοινωνια
Σε εκπαιδευτική εκδρομή
Νέα διανομή
Προϊόντων
Στην Καστοριά και . Στους ωφελούμεΚοζάνη Πραγματοποί- νους του "Κοινωνικού
ησε το 4ο Γτημνάσιο Εισοδήματος Αλλη.
Καρδίτσας Σελ. 7 λεγγύης"
Εκπαιδευτικό σεμινάριο Χιλιάδες καπάκια μοιράζουν ελπίδα
. Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιων σε συνεργασία με την BM TRADA,
| πραγματοποίησε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Υπευθυνος
! Προστασίας εδομένων
. Συνεχιζεται εντατικά η εκστρατεία συνκέν
τρωσης πλαστικών καπακων για την υποστήριξη
! ! του Γιώργου Σακκά από την Πυροσβεστική Ym» !
Ι ρεσία Σοφάδων και την πρωτοβάθμια και δευτε
Σελ. 171 Ιροβάθμια σχολική επιτροπή του δημου
1 1 Σοφάδων
Σελ. 6