Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σκανδιναβική φορολογία, βαλκανικές παροχές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
0ρόλος της Cambridge Analytica
Καταγγελια
και αποχώρηση
αντιπολίτευσης
Σκανδιναβική
alled:
φορολογία,
βαλκανικές
παροχες
Tnv @natilenon σ0oouuns tas av.
Στο 55% ο ανώτατος συντελεστής
th napo rou ano tav neuod Των κατά έσον όρο στον ΟΟΣΑ Την
αλλα από την πλευρά του κονυ- 305a 60 nape, cm δόματα και Boore οψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ANEA
νικοο κράτοο και tuv κοατικαν
86ματα nou φτάνουν το πολο το
ΣΗΜΕΡΑ
με τη Eurostat, η Ελλάδα cxr1 ano
κτυ mpoatoios συρρ KvaVZT01
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΪΜΟΥ
ooo mEpinou n Σουηδία και η Δα,
στην 5ετία. Art10tuos, atnv ToeHaup oute
w oturto, o
MTTAOKO ZTE στις αλλαγες
Φαλκιδεύετα ο σκοπός avcipno nc UtIkdiongho
ο Ερντογαν στεΛνει πΛΟιο
Θρησκευτι
KOKnwur ypomn tn. ZE. 3
Yla ερευνες στην Κύπρο
ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Παραμένουν «αγκάθια»
ταυτότητα, συνταγμα
Karmyciprce Αθήνα και Λευκωσία yia rurobiaR τικές συμπερίφο
anugoannsopeo ops xpira
Εσκεμμένη
Υια Αμφίπολη
Υπό κράτηση
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ
Τα χαμένα 236.000 ευρώ
paras για τι$ συνέπε cs στην
Αυτοκινητόδρομοι:
E upuraiND Ελεγκτικ Συνέδρ.ooi
δρουυν στην Ελλόδο. EEA, 24
Inn°της ο Ρίνγκο Σταρ
Ενα κανονικό κράτος, του Τίτου Κόσμου
πείνας για να μεταφερθεί σε 4uAon
της αρΕΟ Είας του unootnocosiEVOC
μιων mou δεν θέλε' vu βΥΕ1 n xuopa
mo την Ennponcia.vr w101b00Εταχ
του(n b00 npaew npueur ou priv-oe
Ο Αλεξ Στάμος, ονυεστο στέ
OREIRE: δ.oitnsec naporovtEC inn nounoupyo au10v:
tnc κυβέ.vnonc vo BAEne' novtoi ou.
Bon6E00C.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα