Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Με Την αύξηση Του προϋπολογισμού
Των Ειδικών Αναπυξιακών Προγραμ.
μάτων για τα νησιά Β' και Ν. Αγαίου,
ja ενταχθούν περοοσότερα έργο.
ανέφερε ο ον. υπ.Οικονομίας και
Την ημέρα Του νερού θα Yop_
τάσει μαξί με διερχόμενους
ΤΟ Τες arnd δύο παλυσύχνα.
στα εμβληματικά σημεία της
πόλης, η ΕΥΑΘ, με Τον πρόε.
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ EPro
Για την προσπάθεια που καταβάλλει
η χώρα μος για Τον μετασχηματισμό
ου ενεργειακού μείΥματος, αναφ4θηκε ο um, Περιβάλλοντος και Evépγειας, ηώργος Σταθάκης, χαρακmr
ζοντάς το εμβληματικό έργο.
. Σελ. 2
, Σελ. 5
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 . Αριθμός φύλλου 891 . 0,50 ευρώ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΑΑ THE ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΕΦΙΑΛΤΕΕΤΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η επόμενη μέρα
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
HATIA
Την πορεία αναστροφής των προη.
γούμενων αιογόνων περιόδων, με
Τα καθαρά κέρδη για την χρήση του
2017 μετά από φόρους, να δια
μορφώνονται στα 0,4 εκατ. ευρώ
επιβεβαίωσε η Attica Bank, με τον
πρόεδρο Παναγιώτη Ρουμελιώτη.
λο τα 40.000 οτοκίνητα, ενώ παράλ.
ληλα πετύχαμε σημαντική βελτίωση
ς κερδοφορίας, δηλαο, ο διευ
θύνων σύμβουλος της Autohellas EUτυχος Βασιλάκης ο μευνο τας πως
Απώλειες από επλεγρένες
τραπεζικές μετοχές
va από όλες τις μιουσεκ.
.Σελ. 9
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Ηεξαγορά αυτή αποδεικνύει τη δέσμευση)μας να ενισχυσουμε την
πρώτη θέση μας στην αγορά της
Ρωσίας», δηλωσε την Παρασκευή 16
Μαρτίου, σχολιάζοντας την αγορά
ο πρόεδρος των Παγκόσμιων Enχειρήσεων καπνού του Ομίλου
Mutsuo Iwal.
Ολους τους επισκέπτες να ανακα.
λύψουν με τα Future Kids το μελ.
λον στο παιχνίδι, με τα Drones ,τα
Robots , τις λαμπάδες και τα επι
τραπέζια προτρέπουν τα κατα
στήματα Πλαίσιο με τον διευθύνο.
ντα σύμβουλο Κώστα Γεράρδο.
.Σελ, 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr