Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής Νικόλας Καραθ ing 1951 1974 10Rripla Εκδόφια Στ nplon L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
lepilog B, (1974)"
A"όλλου 6880-11591 0,50€
παλιά Δράμα.
Η Παιδεία στη Δράμα και
GJ10 την
Τρίτωσε το καλό
Ο Τουριστικές ναυαρχίδες
του Δήμου για ΤΟ 2018
-Καραμηαπατης: Πρόγραμμα Interreg για
Μακεδονία ΙΙ
Κυπελλούχος 2017-2018
Του Ιωάννη
Αύριο η τελευταία
Ημερίδα γιατη«Ρύθμιση χρεών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών
παράσταση Σεσουάρ Ρύθμιση για οφειλές επιχειρηματιών
Η βία στα γήπεδα
Kakton
| Blaσταγήπεδα,
για δολοφόνους»
Από το θεατρικό εργαστήρι
της Νικολέτας Μεταξά
έως και 50.000 ευρώ στην Εφορία
.Map νότο λου
και 50.000 σε ασφαλιστικά ταμεία
χιστο το ενδιαφέρον από Δραμινούς που βρέθηκαν στο Επιμελητήριο
ec ve υοκμε με 4 ή διαδρο
θεατρόφιλο κ0wo της Δράμας, η
στική αστυνομική κωμωδία «Σεσουάρ για
δολοφόνου
στα σχολεία, στους
ή διαβάζουμε για
Bruce Jordan & Mart
arms, την οποία παρουσιάζει το θεοτρκό αργαστήρι της Νκολέτας Μεταα
Του Ονάση Που μένη
ΔΡΑΜΑ βρέθηκε x6ες το μεση.
Η παράσταση, ξΕνησε στις αρχές Μαρκα θα ολοκληρωθεί η σειρά των ποστις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Δραμινών
Κουρμούσης, προκειμένου να παραστεί
όπλα, πυρπολήσεις αυτοκινήτυν, καταστημάτυν, τραπεών, κάδων απορριμΤο θεατρικό έργο των Bruce Jordan &
Marilyn Abrams bei χαρακτηριστεί από το
Βιβλίο Γκίνες ως «η μακροβιότερη παρά
ρίου Δράας, με θέμα τη ρύαυση χρεών
επχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελμα.
τιών.
καθηΥητίν
σταση στην ιστορα του Αμερκοκού θ
Η εκδΜωση bwe
στη 1 το μεσημέρι
αρου», κα όχι άδιο, καθώς έχει
ropotei σε 37 πόλεκτης Aupo ής και σε 36
Ειμελητηρίου Δρά.
ουν στα γήπεδα ο
8500.000
Ελλάδα ανέβηκε πρώτη φορά το 1999,
ενδιαφερομένων
σπατακατά της αστυνομίας Κανείς
κανείς δεν σεβεται τους νόμους. Ο ελληνικός λαός έχει πεισθεί ότι οι νόμοι
ψηφίζονται στην Βουλή, για να έχουν
nou ζα στον επάνω όροφο, βρίσκεται δοΟφονημένη,οι α υποψεςπέφτουν στους
Κουρμούσης μεκ.roupyff
(ΔΟΥ, ΕΦΚ. Παράλληλα, σκοπός της ημερίδας
του θεσμικού πλαι
ειδκά
έματα που χρήζουν επίλυσης, ώστε ναλη
απασχόληση οι 300 και να δικαιολογεί
τόσο για
ο ανα δάνεο-όσο και για οφειλές προς το δημόσιο
σίου για την αντιμετώ υση των ιδιωτικών χρεών
η στη διαμόρ
ση της ΕΒυ
ς Στρατηγκης
γιατη Δ α e po η τοιδωτικού χρόου
Οι θεατές της πο άστα η καλού ται να
βρουν τον δολοφόνο, με αποτέλεσμα κάθε
βράδυ, το έργο να έχει διαφορετικό φη όλε.
Και τώρα που γιναμε ξεφτίλα διεθνώς
ουμπας του
αν του ιρομερου με την
Ποιοι μαθητές από τα λύκεια
ο αααλι ο βητ ΝΒολέτα ΜοKality Ελέου Ν α λαμπράμπρος do
ΠΟΙΟΙ μαθητες απο τα λυκεια
κυβέρνηση σε μιση προ δια ενη
γνωστόηουλος, Ογα Βααλαόδου, Μαρία
ASEL ότι θα λάβει οκληρά μέτρα» κατά
της πόλης μας διακρίθηκαν
τον τά
αλλάεικό νόμο
ημα, ότι θα
ής, Σχεδιασμός γραφιστικών: Video
Promotion: www.ideatam.gr- lo)άννης
σης των ΠΑΕ, ότι
στο διαγωνισμό B. Ξανθόπουλου το έβαια Δινοβία στα γήπεδαδιυ
το 10% της συνολικής βίας που διαΤην ερχόμενη Κυριακή
τη μεγαλύτερη βαθμολογία και στις Τρας τάξεις συγκέντρωσε ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής
δραμα α μέτρα ώρα
σουν και θα ppovu ατ σουν τους παρα
νομούντες. Αυτά πρέπει wa apopov
στο σώμα, στην ψυχή και στο πορτοδιαγι η μός στη μήμη του BQσίλη ,ανθόπουλου πραγματοπο
ήθημε την περασμέη Κυριακή
στο χώρο του 1ου Αυείου Δράμας. O
διαγυ Μσμός Γραματοπα ίτα κάθε
χρόΟ Ναι τον ανδιοργανώνουν ο Σύλλογος θετικών Ειστημόνυν Δράμας και ο
Δήμος Δράμας Ο εν λόγω διαγωνισμός
στη φυσιή καιτα μαθηματικ διενεργεί
ται κάθε χρό ο από το 1992, στο 1ο ΓΕΑ
Δράμας, στο αχολείο που αποφαπησε ο
Βοαλης ,ανθ πουλος, με ευθύνη του
er κών Επιστημόνων 4ά
Την τελευτια Kup0ή του Μαρτίου
αλλά α η ώρα από χειμεριν σε θερο ή
και οι δαίκτες του ρολογιού θα Yup0ουν
A α να αφέρουμε όπ τη μεγαλ -διαγωνισμό 1ος βη ε ο Αρβαν τόκης
τερη βαθμολογία και στις ις τάξεις Κυ στοίνος (1οΓΕΑ), 2η βη ε η κασυγκέντρωσε ο μαθητής Κωνσταπος Uniou Epera (Ο ΓΕΑ) και 3ος ο Φιλ4iMap0υδής της Α' ΑΚΕίου, από το Μουσκό Nicao Δράμας.
Amonkéoparo Α' Αυκείου
δης ΚωνσταΤίος (3ο ΓΕΛ).
Μετά την eEer00η των γραπτών προén ψα/ τα eEής anoTequara ava τάξη:
Από την Α Auxdou, 1ος βγήκε ο Καϊσταντίνος Μαυρουδής ΟΜΟυαιό Ν Ε ο
Apquaq, 2η βγήκε η ΜαρίαΔημητράδου
(1ο ΓΕΛ) και 3ος βγίκε ο ΠαπαδάκηςΑραούτογλου Βασίλης(3ο ΓΕΑ).
ξης Δημήτρος (2ο ΓΕΑ), Χλης Νικόλαος
(1ο ΓΕΑ), Καραγιανίδης Μίνωας (10
ΓΕΑ), Νέδιος Κωνσταντίνος (3ο ΓΕΑ),
Σαβ Κης Ευστάθος 2ο ΓΕΑ), Κυραπής
Νυόλαος(SoEy και ατοαίδης Κυνσταντ,ος Go ΓΕΑ).
να καταργηθΕί ον
προσωπιων δεδομενΛ. Μετα την ΕΤ1
βεβαίωση της παράνομης πράξης να
δημοσιεύεται η φωτογραφία και το
Η μέρα ήδη έχει αρχίσε. να μεγαλώνε
καιετομαζόμαστε σ0Ya-σιγά όλοι ναγυαμας μία ώρα
Αυτό θα συμβεί τα ξημερώματατης ep
Συλλόγου
Στις 03:00 θα Yupίσουμε το ρολόι μας
μα ώρα μπροστά (δηλαδή η ώρα θα δεf
Σο δαγυημό élaBa έροςμάητές
τυν τρών τάρων των Αυείων του
Νομού μας, στο σύνολο 105 μα τές.
Συγκε4pb a ou14ΕΤΕίχαν 44 μαθητές
οι μαθηές: Καμπούρης Χρήστος
(3ο ΓΕΑ), Σκαπέτη Δόμα-Mapla
(1οΓΕΑ), Σαβ ίδου Ολγα (1οΓΕΑ),
ΡουσοάΝ Χουάνη και ΣΤΟ ouh
Η ώρα αλλά ει πάντα την τελευταία
Kplon του Μαρτίουμα ώρα μπροστά)
από τηνΑ Αυκείου, 35μαθητές απότην
Λυκολέτα (4ο ΓΕΑ), ΔΚογλου Καλούδα και Αμαξίπουλος Αγγαλος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Β' Λυκείου κα 26 μαητές απότην
Πάτκας-Μασμανίδης
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ο μο Το τρος 20
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
Τούλης Φώτιος (Ο ΓΕΑ).
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Από τους 28 μαθητές της r
2."Καλαμιά',
48 χρόνια
Παραδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα