Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 20.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5997
Αχτσιόγλου:
llu0ήνας της δίκαιης ανάπτυξης η ενίσχυση της έργασίας
Τι δείχνει ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης του Διοι ητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Φ0001 χαι εισφορές φουσκωνουν το πρώτογενές πλεονασμα
Η προσαρμογή κατά 13,8% του ΑΕΠ σε όρους πΟωτογενούς πλεονάσματος τα χρόνια της κρίσης στηρίχθηχε χυοιως σε αύξηση των εσοοων απο φορους και
ασφαλιστικές εισφορές. Περιορίστηκαν και οι επενδώσεις του Δημοσίου. Τι δείχνει ειδικό κεφάλαιο της |
έκθεση του Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος.
Υπάρχει μπλο
δυνάμέων που
δεν θέλει να
γουμε απο την
επιτροπεια
Υπερτοιπλασια της υειωσης τον δαπανων ηταν η αυξηση
ΙΧών εισ4ορών προκειμένου να
παραχθεί τα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής ένα
πρωτογενές πλεόνασμα 17,4% του ΑΕΠ ή περίπου 30 δισ
Την ενίσχυση των επενδύσεων
χαι της απασχόλησης αλλά και
την επεξε07ασία της νέας Ανα
πτυξιακής ΣτQατηγικής αναφΣάλλας.
έρει στη «Νέα Σε α» ο Γιάννης ΔQαγασάκης ως τους δύο
ΗΤτΕ έδει
ευπέρβάλλοντα
χους του στο
Το μειγμου ητατέρησ οκεντρ το αποτέλ σμα οενηταν
υθμισεις καθυστέρησαν και το αποτέλεσμα δεν ηταν άλλο
πτει ηςτήσει τις ειση ήσεις
πτυξης. Πα?άλληλα, τονίζει ότι
ωτή υπουογού Οικο
βιώσει οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια
υφυπουργού Οιχονομίας, Στέρ
Χατα?τιστει ενα σχεδιο για τη
βελτίωση της υποδοχής επεν
| | Χασίας της ατηςΟχτηματα(ουΤΑΠΊΕΑ: Εστειλε ειδοποίηση
στη Deutsche Telekom για το
εση για τους ελέΤΧους που διεξάγονται.
πορίσματα της ΤτΕ παίρνει ο πρώην επικεφαλής της
Τράπεζας Πειραιώς. Τι καταλογίζει στην κεντρική του
πεζα και πώς τοποθετείται για τις πωλήσεις ναυτιλιακών
δανείων και ακινήτων.Αντιχρούει το πόρισμα της ΤτΕ
ΕΛΛ 0,00% για την τοίπεζα Πειραιώς ο πρώην επιχεφαλής της Μιχάλης Σάλλας σε συνέντευξή του στην Καθησης επενδυτιχών σχεδίων
Με την οιχνομία να μπαίνει σε
τροχιά ανάκαμψης, ο στόχος
ειναι αφενος η επιταχυνση της
ανάκαμψης, αφετέρυ, η διασφ.
άλιση μιας κατεύθυνσης που θα
οδηγεί σ' ένα νέο υπόδειγμα
τον ΟΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την
ολοκλήρωση της διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας
για τη διάθεση του 5% του
μετοχικου χεφαΛαιου του
ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00%, το οποίο
αντιστοιχεί σε 24.507.520
χοινές ονομαστικές μετοχές,
κατόπιν μη υποβολής προφάσισε, ενόψει της διάθεσης
τον ως άνω μετοχών με διαδικασία βιβλίου προσφορών
την αποστολή στη Deutsche
Telekom AG ειδοποίησης, μ
την οποια την
ασκήσει εντός 30 εργασίμων
ημερόν το δικαίωμα που,της
άρνησης, σύμφωνα με τους
όρους 8.4 και 8.6 της ΣυμφΕλληνι
Δηλώνει πιος «το πόρισμα όπως παρουσιάστηκε στον
τύπο δημιούΟΥησε μια πολύ αρνητική εικόνα για την Τρά
πεζα Πειραιώς και για τα στελέχη της. Διαβάζοντας,
όμως, οποιοσδήποτε αναγνώστης τα
ελέγχου, εύκολα διαπιστώνει ότι οι συναλλαγές που ανα
πτυξης, αναφέρει υπο70αμμίζοντας πως τον πρώτο στόχο
θα τον επιδιώξουμε με την
ενισχυση των επενδυσεων χαι
της απασχόλησης, ενώ ο δεύτερος στόχος είναι το αντικείμενο
κειμενα του
εξεΟγασία νέας Ανα
έρονται δεν ήταν ζημιογόνες για την Πειραιάς, ενώ για
τις Χρηματοδοτήσεις, όπως μαθαίνω, εκτός ότι είναι ενη
μέρες, εχουν ληφθεί χαι οι κατάλληλες εξασφαλίσεις»
αταλη-enπτυξιακής Στράτηγικης
κατά την χ
χή ημερομηνία
Μαρτίου 2018, σύμφωνα με
τους όρους του διαγωνισμού.
Ακολούθως, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ταμείου αποDeutsche Telekom AG, στην
οποία έχει προσχωρήσει το
ΤΑΙΠΕΔ
το Eurogroup
ανα4EQει ηαι ο στόχος εδώ είναι
να επιτύχουμε μια καθα
προαπαιτούμενα.