Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 186
καδόν Μορ υνοχ κός όροο τουρκ κα 0pov
άλλα το Αιγαίο κινδυνεύει!
Επιστολές άγωνίας αν αγνωστών της Εστίας» για Καστελλόριζο-Σάμο-Σαμοθράκη
κάνουν οί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αυγά θά τσουγκρί.
τά της έπειδή δεν πάνε καλάοί
ρετουρ εις συνομιλούν μερίσκονται σε ε νδι
Διαδικασίες για την έντα
μη τον
οσμον
a er ήώρολο ποία
τόΣκοπιανό. Μέχρι τότε θάζουμε κάθε έβδομα
στον χώρο του Μαντείου τής Δοέπάνω στά
τέλος του μήνα ϊους συμβεί κάτι που πιθανόν νά
κινησεως, ίδιοκτησίας. Το μεγα
να χρησιμοποιηθηκαν πολλες φοος
γκος τον
ασματων ήλθεστό
ιάφαντασθουμε
Καλημέρα σας,
νοιε Καμίνη
3xvi, πούλετε νωρίς άπό τόν
Παρα & κ d πόκογιά τήν Ευελ πίδο ,
παλιά τότε πού γυρίζαμε δλη τήν
Αθήνα καίκαταλήγαμε στήν φο doφα(ypappm» τό pos σκληρό, μέ
κάποιες το φες Χάστου καί λοο upes,
Kad κάπου γράφει ή κλήση oorthaβατόν έν λόγω δδηγό cris 9.22 Bir
τής Άγίας Σωτήρας! Έδώ,
πού κοντά μενε ή νονά μου καί μέ
MayX λία ek μα πόλε ος pτα, ένιά θά άρχίσει τό δικαστήριο,
άναμμένα τά «άλάρμ», δΕΥμα του
πού θά γίνει προσεχώς
τω άπό TOVEp0 καί θά έχε
σο καί μού έπαιρι Ε τά καλύτερα
od τάκαλύτερα πέδιλα Τήν Λαμπρή!
κίνηση καί βρέθηΚΕ δημοτικός άστυφιξ, νά πάω μέτό τραίν κι στήν
ναπούθά πρέπει νά ήταν κάπου b
πατήσω μέχρι την Ε ελπίδων. BAt
πω ότι efveno of αρή» ή Συγγρού
σω άπό ένα &λλο σταθμευμένο δΜ_
μα, σταματώ κα κα
Δύο κυρίες Exouotpa τάσουλά
κατα5wa5εμουδιάσου» στό
αίνο γιά νά
νένα, άκόμη και γιά ά πάρει τοpayonb μού λέει μιά κυρία, άπότό
Αντιά μεινα στό πα κά a δ.
ιστοοιχα ντοχονυεντα
πίνω κα Εναν boméoo στόδοδιο καί
κος δρόμ05, βρώμικοι τοίχοι, δπλό
διάπλατά μιά κλήση τής δημοτι ής
τα μέχρι τ
ν Κυ μέλη, νά αμηθώ τά
κρο, πέτρινου κτίσματος, κο όμοομικρου «ο τάper_ δυσανάγνωστο.