Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9475 . ΕΤΟΣ 34ο . ΤΙΜΗ 1 € . ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 807,44 μονάδες
Πτώση 0,79%
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΕΣ
Σελ. 5
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ
Ενώσεις και
εργαζόμενοι κατά
του κλεισίματος Mega
Σελ.2
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΑΣΤΕΡΑ»
ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ 10ΕΤΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με ρεύμα από το ηπειρωτικό
δίκτυο οι Κυκλάδες
Μονίμως χαμένοι
Κρίση όχι αποδεικνύεται Πως στην
Ελλάδα είμαστε μονίμως χαμένοι. Οι
πραγματικοί μισθοί όχι μόνο μειώθηκαν στην επταετία της κρίσης αλλά
και το 2017 σε σχέση με το 2016.
Η Ολλανδική
SPAR επιστρέφει
στην Ελλάδα
Αντίθετα τα Βρετανικά εισοδήματα
αυξηθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό
από το 2009, ενισχύοντας τις πιθανότητες η BoE να αυξησει σύντομα τα
επιτόκια ξανά, σύμφωνα με έρευνα.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
H HIS Markit δηλωσε πως μια επικείμενη αύξηση του κατώτατου μι.
σθού ήταν ο πιο πιθανός λόγος για
τον οιοίο τα νοικοκυριά ανακοίνωσαν ότι τα εισοδήματά τους από τη
δουλειά αυξήθηκαν με τον ταχύτερο
ρυθμό από τον Ιούλιο του 2016, όταν
η αύξηση των εσόδων ήταν η υψηλό
τερη από τον Ιανουάριο του 2009
όταν και αρχίσαν να κατανράφο τα.
τα στοιχεια
Σελ.3
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Ο οικονομολόγος της Markit, Tim
Moore, τόνισε πως ενώ οι vynλότεροι
μισθοί θα Βοηθήσουν στην εξισορροπηση του αυξημένου κόστους ζωής
ενισχύουν και την Πιθανότητα νια Πε
ραιτέρω αυξησεις των επιτοκίων το
2018. Σύμφωνα με
Τέλος χρόνου
για τα
ανασφάλιστα
οχηματα
του Reuters σε οικονοημοσκόπηση
του Reuters σε οικονομολόγους, η
BoE είναι απίθανο να αυξησει τα επι
τόκια την Πέμπτ, αλλά πιθανώς θα
το κάνει στην επόμενη συνεδρίαση, το
Σελ. 5
Σελ. 4
ο λογικός