Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με αγωνία αναμένει
τις εξελίξεις
«Κόκκινο Πάθος»
στα Γιάννενα
Μίλτος Πασχαλίδης
στο Stage
ΣΕΛΙΔΑ 17
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΑΙΔΑ 10
45 θέσεις γιατρών
Κοινές οι διαΠιστύσεις για τα Προβλήματα του εθνικού Προϊόντος, Που αποτελούν πλήμα
και για την κτηνοτροφική Παραγωγή, στην εκδήλωση Που ΠραγμαΟΠοιήθηκε στα Γιάννενα
ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ
Ec torpa νοσοκομεί της Ηπεί.
ρου θα κατονεμηθού,οι 45 από
vuwrotpor tou κλάδου ΕΣΥ, για
στο σύνολο, είναι για to ΝοσοκοΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ερχονται
τα Πρόστιμα
Εις 23 Μαρτίου Eerweginnpo
Δημοσίων Εσόδων ο έλερος για
όοους από τους δοκτήτες τους δκν
έχουν ηροστρ46ει να το κάνουν
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΛΕΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Ζωντανά τα οραματα
του Θ. Γεωργιά
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
χωρίς τιμωρία
ΣΕΛΙΔΑ
Η μη κύρωση των συμφωνιών με Καναδα και Νότια Αφρική, η σύσταση ενιαίας Διεπαγγελματικής
για τη φέτα και η θέσπιση κανόνων και ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροΠή τον εξαγωγών
και τη νόθευση του Προϊόντος, an°τελούν τα ζητούμενα για το σύνολο tuv 4ηλεκόμενων
KAANOYZOE
«Τα Γιάννενα
μου ασκουν
ΣΕΛΙΔΑ 5
OPrIEMENN ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΕΑΣ KALEBI.na
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ Τ
AAN KAI EE ina
onPELBHITON ΗΠΑΤΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΔΟΑΟΑΝΗ
or PEBHE ΤΟΝ ΗΠΑΤΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ Δ
Προσφεύγουν
μυστηριακή γοητεία»
Αθλητισμος
Πανηγύρισε
μυστη
ακη γοητεια
ΣΕΛΙΔΑ 13
της αναστήλωσης
σε ένδικα μέσα
Σε νομικό enredo ea ρΚουν πλέον ο
δήμας Zh0ος και Σύνδεσμος Enorprocur Bioμηχανικής Περιοχής Ιωανν νων το βάρος για την onopon6 mc
την Παραμονη
ΣΕΛΙΔΑ 19
yokuttpo μέρος του apciautempou.
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡΕΤΡΟ
10MW, εντός tncBinE.
ΣΕΛΙΔΑ 4
η Προοδευτική
σήκα σε Κύπελλο
το 1979
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Mono non Bon ochoxekonc Αμον teon
ΣΕΛΙΔΑ 20
ΣΕΛΙΔΑ
ΕΕΑΙΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα