Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑνάΟμοστες
σχέσεις
Μανώλη Κοττάκη
Xpuativeou καί aapeias Της Αθηναίας
Όταν Καραμανλής
γνοιζε τις βαλίτσε πίσω
prin tr
n fuo
mpontidΠοος Ωνάση και Μποδοσάκη-'Exixulgo τό ανέκδοτο κείμενο προς Λαμπ ία
τά veavusti uou χρονο, ecuρηtoni Xipoorme uvnittigitt..No r
ourontmoemon,onax; dM1ς 0ορές.mav-olc.
eroncen.
Μνημείο κατά τής 17Ν
woonge
i#x, od TOnu η τής ΝΑ ά.upuer[NE Tre TcAcu.
Ίαυτίζουν. Ελλάδα και τομορατία
Σήμερα
Της ημέρας
Κάτι πάει να γίνει, αλλά
«Ο Μπέμπης εκλαιγε!