Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3715o •ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ε
Ο Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ
Ρ. ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΥ ΣΤΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

«Συνώνυμο
του ψέματος»
>> ΣΕΛ. 2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Μεγάλο το
ενδιαφέρον από
την Μεταμόρφωση
>> ΣΕΛ. 3

Ανακατασκευή της
Γέφυρας Μάκρωνα
στα Κύθηρα
Ενέκρινε το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής

γκρίθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής η δαπάνη του προγράμματος «Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» ύψους
35.416.200 ευρώ.
Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.)”, εγκρίνεται η δαπάνη για
το έργο με τίτλο: «Η μουσική και η
ιστορία των δρόμων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και
το Ε.Κ.Τ.
Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί
με την συνεργασία των Δήμων Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίμου.
Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτρης
Κάρναβος δήλωσε: «Το σχέδιο της
ΒΑΑ-ΟΧΕ αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην
ευρύτερη περιοχή με αναμφισβήτητα πολιτιστικά, γεωγραφικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα».
O Δήμαρχος Π. Φαλήρου, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους μου για την συντονισμένη και αποτελεσματική εργασία
και την Περιφερειάρχη Αττικής».
Ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης επεσήμανε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς, διαμορφώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα.».

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 35,4 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

«Αθηναϊκή

Ριβιέρα»

>>ΣΕΛIΔΑ 12

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρωταθλητές στην
ανακύκλωση χαρτιού

Παρουσίαση
του Αμερικάνικου
Μπιλιάρδου
>>ΣΕΛ. 12

Ικανοποιητική η
πορεία του Τεχνικού
Προγράμματος
Ο δήμαρχος Καισαριανής ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο

>>ΣΕΛ. 13

>> ΣΕΛ.14

25 σχεδόν τόνους
χαρτιού ανακύκλωσαν
μέσα στο 2017 τα
σχολεία του Αλίμου και
βρέθηκαν στην πρώτη
θέση ανάμεσα στους
δήμους που
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα
Ανακύκλωσης Χαρτιού,
σύμφωνα με τα στοιχεία
που εξέδωσε ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

>>ΣΕΛ.12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα