Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΤΟ Υ Κ Ι Α Κ ΙΣ
Σάββατο 17 Μαρτίου 2018-έτος 190-αρ. φύλλου 4581-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Αναστασιάδου: Η ΔΕΥΑΚ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια ως
η επιχείρηση που προγραμματίζει και εκτελεί τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στο Κιλκίς
Νέα πρόταση στα ΠΕΠ με 3,5 εκατ. ευρώ
για την κατασκευή κέντοικού αγωγού
Η αντιμετώπιση του ποοβλή.
δίχτυο σε
ο υστιχή βάση επιλιοεί στο
ματος τον βλαβών στο
Πέραν της ασναλτόστουσης
σύντομα (τέλη Μαϊου) ενώ η διμένονται μέσα στον ΑΖΟλιο.
τριβή σε με0ods περυπτώσεις
θεί το q0εάτιο σύνδεσης με τις ου.
Ο δήμος χοηματοδοτή0pKE από
EooreQuairv με 200.000
θα αντυο τασταθεί το δίκτυο 0α
το Υπ.
Η ΔΕΥΑ αντιμετυπίζει πού.
για την αντιμετώπιση της λεινο.
χρδομές.
για την έγκπιοη Evrgt0ιση των
σελίδα 5
τελος του 2017 για επανατοο
Παιονία: 91 ωφελούμενοι
σΕ πρόγραμμα κατάρτισης
κατάλογος
ανομημάτων
σελίδα 3
τικό κλιμάκιο
..κατέγραψε,
όπως χατέ.
γραψαν χι οι
παλιότεροι,
τα αναπτυξιακά αιτιματα του
νομού
σελίδα 7
στις εγκαταστάσεις των ΕΑΗΣΕΩΝ
ΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΗ: Συγκ έργα
του ζωγράφου Χρ. Τοιλιγγερίδη
ινουν τα
Σελ. 6
Σελ. 10 |