Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΤΕ, ATTICA GROUP, ΙΚΤΙΝΟΣ. FOODLINK . 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ ΤΙ ΠΑΊΖΕΙ ΓΙΑ ΓΕΚ-TEPNA, SARANTIS, OO, EYAA11, ΚΡΙ-ΚΡΙ-24-25
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ . 11
Με το δεξί ξεκινά
η δευτερογενής ayopa
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-13
201ενει allo
εισηΥμένες!
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ . 15
Η φτώχεια
φέρνει γκρίνια
ΜΕΤΟΧΟΣ
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
EURO2day
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ένος 21ο . Ao ouvou 1043 . 16-20 Μαροου 2016 . €
FOURLIS 10
MOTOR OIL 11
AUTOHELLAS 14
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ . 15
TRASTOR 21
ΧΡΕΟΕ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΕΤΟ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΔΙ-5
Οι αποτιμήσεις των μεττα τους μετά τα IFRS9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ