Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Μαρτίου
Αριθ. ΦύΑ: 6408
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τρόμ0s
Ελεύθεροι επαγγελματίεs
στη ρύθμιση των 120 δόσεων και
για χρέη Πάνω από 50.000 ευρώ
η πρόωρη
μείωση
αφορολόγητου
Αναμένεται να εκδοθεί μια νέα υπουργική
οι ελεύθεροι επαγγελ
ματίες που σήμερα
έχουν εξαιρεθεί.
Ανοίγει ακόμη περισ.
σότερο η βεντάλια της
ρύθμισης των 120 δοσεων για τα χρέη που
έχουν οι ελεύθεροι
επαγγελματίες προς
την Εφορία και τα Τα"
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζ' με
τους δανειστές η ηγε
οία του υπουργείου Ο
κονομικών έβαλε την
πρόταση για ένταξ
στη ρύθμιση των 36 ή
120 δόσεων ανάλογα
με το ύψος των οφει
λών τους μισθωτούς
και συνταξιούχους.
Μπορεί η κυβερνηση να κάθεται σε
αναμμένα κάρβουνα
διαπιστώνοντας ότι
το ΔΝΤ έχει διάθεση
να βάλει μπουρλότο
στις διαπραγματεύ
σεις, ωστόσο αυτοί
Το σχέδιο της κυβέρ.
νησης προανήγγειλε
Χθες η υφυπουργός
ικονομικών Κατερίνα οποίοι αδυνατούν να
Παπανάτσιου η οποία αντεπεξέλθουν στις
aouaregelona ς επε στο επόμενο φορολογικές τους 50.000 έως 250.000 οφειλέτες θα πρέπει
να προσκομίζουν έκ
.111 να εκδοθεί μια νέα τάση αυτή απορρί. Τους ελεύθερους θ ση,βιωσιμότητας και
ένα σχέδιο αναδιάρ.
διάστημα αναμένεται υποχρεώσεις. Η πρό- ευρώ
συνέχεια στην
υπουργική απόφαση
που θα ορίζει τη διαδικασια και τους ορους
για τις οφειλές που ξε.
περνούν τα 50.000
φθηκε από την πρώτη
στιγμή από το κουαρτετο
Ουσιαστικά η νέα
ρύθμιση που προωθεί
επαγγελματίες με ληξι.
πρόθεσμες οφειλές
άνω των 250.000 ευρώ.
Για την πρώτη κατη.
θρωσης
Ότι δηλαδή ισχύει για
όσους υπάγονται στο
εξωδικαστικό μηχανι.
φορολογούνται
τααναδρομικά
που πήραν
ένα εκατομμυγορια θα λαμβάνονται
κυβέρνηση
ευρώ και δημιουργή.
|θηκαν μέχρι το τέλος
αφορά δυο κατηγορίες
οφειλετών
Όσους χρωστούν στο
Δημόσιο (Δ.Ο.Υ, Τελυυπόψη πρόσθετα κριτήρια , σε σχέση
αυτά που ισχύουν για
τους έχοντες οφειλές
έως 50.000 ευρώ ενώ
σμό ρύθμισης οφειλών
τις Τράπεζες, το
Δημοσιο και τους ιδιώτου 2016.
Δηλαδή θα ενταχ.
θούν στη ρύθμιση της
Σήμερα για να ενταχ.
ριο συνταξιούχοι ! τμηματικής εξόφλη. νεια και Ασφαλιστικά γιατην κατηγορία άνω θούν οι ελεύθεροι
σης των οφειλών τους
Ταμεία) πάνω από
των 250.000 ευρώ οι
συνέχεια στην 10
Ασφαλιστική
ικανότητα
Μια δυσάρεστη έκ
πληξη περιμένει πε
ρισσότερο ταξιούτου1 αποκτούν Πλέον
ριστικό σημείωμα των οι μη μισθωτοί
εκατ. συνταξιούχους
μόλις δουν το εκκαθαφετινών φορολογικών
δηλώσεων. Θα διαπι
στώσουν ότι θα επιβαφόρο που θα υπολογι
στεί με συντελεστές
νθούν με πρόσθετο |
11 npopnenel n σχετικη τροΠΟΠΟΥια
που κατατέθηκε στη Βουλή
συνέχεια στην 2