Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
ΑΊΡΩΊΝΗ
Μαρτίου
Αριθ-φύλλου 6985
Τμή Φύλλου 0.15
A. Μακεδονία:
Δίχασε
η ενημέρωση |
νια το ΕΣΠΑ στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας
Αλλαγες
Συνέχεια στην 6
Αλλαγές στις προϋποθέσεις
χορήγησης ασφαλιστικής
ικανότητας αλλά και
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
προβλέπει τροπολογία
που κατατέθηκε στο σχέδιο
νόμου «Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία
της Οδηγίας 2014/104/EE
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
της 26ης Νοεμβρίου 2014
|Συνέχεια στην 1
Ξεκίνησαν |Τράπεζες
Οι αιτήσεις για Τελευταία ευκαιρία για
Τις μετεγγραφές γενναίο "κούρεμα" και ευνοϊκές
αδελφών
στα πανεπιστημια
ρυθμίσεις κόκκινων δανείων
Συνέχεια στην 1811
Αφορά πάνω από 400.000 οφειλέτες με χρέη από καταναλωτικά δάνεια, κάρτες
και υπεραναλήψεις μετρητών
Ι.ΚΤΕΟ
rPEBENQNb
Κυπελλούχ0s
ο Πυρσός
Γρεβενών
50 χλμ. Γρεβενών-Μυρσίνας
Τηλ: 24620 29200
E-maik [email protected]
Συνέχεια στην 20