Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής
Ν κόλαος Καρα λάος 1951-1974 Ίδιο
τρια-Ε δό ρια Στα pfOo L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΕ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)"
AP-eMoo 6880-11.589 050€
Em πολήπρ Ερωσης Αξιωμαηκώ ΕΑΑΣ
Πρώτη αγωνιστική
auo την J1αλιά Δράμα
Τροποποίηση του διοικητικού
επιπέδου διαβάθμισης
των Προαναχωρησιακών
Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
οι πατατοπαραγωγοι
Παπαδόπουλος
oro.Ετης Δράμας 1868-1
Νευροκοπίου και παλινωδίες
Τον ποδηλατικό
Από τ Επιμελητήριο Δράμας
Ημερίδα για τη «Ρύθμιση
| Ποια είναιτα πρόστιμα που επιβάλλονται από τον αντικαπνιστικό νόμο
118 θέσεις σε ΟΤΑ
μικρών νησιωτικών
στη Δράμα για μη εφαρμογή ,2 tom
του αντικαπνιστικού νόμου
Ενημερωτική |
στους ΟργανοούςΤοπικήςΑυτοδιοίησης α'
και β' Βώμού, κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ διαφόρων
ΠΟθετηθού κατά κύριο λόγο σε νησιωτικούς
μ n o no o aerpeτικά, δυσκολίες από ελλείψεος προουηκού,
λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας τους,
Σολάκης: Η περίοδος της ενημέρωσης Τελείωσε-Έχουν ενταθεί οι έλεΥΧΟΙ
°Δράμας, την Δευτέρα 19 Map-lTou ea όση Πουμένη
EN για πρώτη φορ στην πόλητης Δράμας
της επΕ λήθη πρόστιμο για τέταρτη
μμετέχα ως κεντρικός ομιλητής ο Β-| φορά, Υια τη μη εφαρμογή του anKonnonKod
Κακά τα μαντάτα
απο το «μετωπο
της ανεργίας
δικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδωτκού
νόμου.
Οκ. Κρμούσης, θα κάνα παρουσίαση
του θομκού ηλασίου για την αντιμετώηση τωνδυτκών χρεών (t όσο για "κόκονα δάνεο-όσο και για οφειλές προς το
ep αρμογή του
προβλέπετα μετά απότη βεβαωση της τέταρτης ποράβασης από τη Δημοτική Ασυνομα Δραμας
Δεν έρχοντα και τα καλύτερα νέα από το
μέταποτης avePRg καθώς συμφωνα με τα
του 2017 ηαπασΧΡλι η μειώ ηκε κατά 2.3%.
21,2%, έναντι 20,2% του προηγούμενου Tp20μφωνα μετην οσχοουσα νομοθεοία γιατην εφαρμήνου (Υ τρίμηνο του 2017) και 23,6% ΤΟ Νθούν epumoeKanopleς τις οποίες θα
Eto, εφόσον το πρώτο πρόσημο ενα 600 ευρώ, το
δεύτερο είνα 1.200 ευρώ, το iplTo είνα 2.400 ευρώ,
wv a ήλθε σε 3.738.333 άτομακα ταν
άλληλα, σκοπός της ημερίδας εία
uq te oov on τους συμμετέχοντες α
δικά θέματα που χρήζουνετλυσης, ώστε
α ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της
1.006844 arqueryE Port 2,8%, σε
το τέταρτο 4.800 ευρώ και το πέμπτο πρόσημο
ga τς 600 euod! Η διαφορά ενα ό, στην τέταρτη ποοραση
ρ ο η υπαρχει κλε σιμοτου καταστήματος για δα α
μέρες ενύ με την πέμπτη παράβαση αφαρefra
ορισυκά rubov ηάδαα του καταστήματος
του κ
κατά 24% σε σχε
με το αν
Σε συνεχή πτώση το πρόβειο γάλα στον παραγωγό!
Σε βολιδοσκοπήσεις οι έμποροι Χθες Iorgoprtse
καιμειώθηεκατά 10,4%σεαχόση με το αντ
pep(6 anxo oro o oy oαλλογο να ομιλο ο νοκοο
αερο ή po (7,8%)
Ολλογος λογιστών-οικονομολόγων
χρόνα άνΕργο), ενώ no στό 92,7% των
o. Ny.1 στη Δράμα για το αρνάκι του Πάσχα
χρ η περΟλάη Τοίοσοστόταν ep
Ομαδηλτον Ο ΕΔαμ Χουν
Οι πρώτες Τιμές κυμαίνονται στα 4 ευρώ Το κλό!!! Το μα
Υποδοχή αιτήσεων
ΔΥΣΚΟΛΗ θοοη για άλλη
> μια χρονά Αρί κοντα οικτη.
74 ετών δεν éXe epyaστεί ποτέ στο
ις Μονάδες ΟΚΑΝΑ
έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία
τους εργασία (25,4%). Από τα άτομα που ερ
με ους για ένταξη σης Μονάδες Ολοκλ ποκρίνοντα πια στο κόστος Παρα
MOGE) στους νομούς Καβάλας και Δρ-| κλανουν με α οΟτές τιμές με τους
τηση τους τις εξής ημέρες και ώρες: ρουν μια προκαταβολή γιαναμποΤρίτη και ώρες 10:00-12:00(ηλ:25210 ναξεχεμΜάσουν
κα τελείωσε (10,5%).0. βοσκοί λάγο, nou δεν
γωγής τους. Πολλοί ενα cceivo
βρίσκονται σε σύ ταξη (38,4%) ή εΚΝαιδεύοΤο 17%τω
Beu, και το 1,6% δεν αναζητά epyooia, επειδή
20937, 25210 57110.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Τρίτη @τό 17/4/2018) κα ώρες 10:0012:00 (τηλ: 2510 244274 2510 246857)
νος, ο ατοίος επσημανυ μεταξύ
άλλων, ότι οι τιμές θα κυμανθούν
οίπεδα Yip010 στα 51 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Αγγειοχειρουρ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
βέντες, αλλά ακόμα δεν
Αξονική Στεφανιογραφία
παρόν γίνεται βολιδοοκ6Συμβεβλημένοι με τον Ε
καθημερνά 830-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα