Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Νταλίκα Πήρε φωτιά
ενκινήσει στην ΕΠΟ
«2° Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού θεάτρου»
στους Μολάους > σελ.10
ιλικό με Παναθηναϊκό
στη Λεωφόρο
έκλεισε η ΑΕ Σηάρτη > σελ 15
| Σηάρτης-fepakiou» σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πορασκευη 16 Μαρτίου 2018 | Έτος 22° | Apu8poc 5361 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Βραβεύτηκε
ο Δ. Μονεμβασίας
για την εξοικονόμηση
ενεργειας
Στα "Greek Green
Awards 2018
Στόχος η μείωση κυρίως σε Σκάλα, Βλαχιώτη και Κροκεές
Στο ΣτΕ ο Δ. Ευρώτα
για τις αντικειμενικές αξίες
Στη 2η Διεθνή Έκθεση
VERDE-TEC nou Προγματοno168ηκε στις 2-4 Μαρτίου
στο εκθεσιακό κέντρο Mec
Παιανίας συμμετείχε ο Δήμος
Μονεμβασίας. Στην έκθεση
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Παναγιωτακάκος: «Εξαιρετικά άδικες και ασύμπτωτες με τα οικονομικά δεδομένα»
Το χρόνιο αίτημα της μείωσης
των αντικειμενικων α ιων στον
Δήμο Ευρώτα, κυρίως στις neριοχές Κροκεών, Σκάλας και
Βλαχιώτη, έθεσε στο Δημοτικό
ΣυμΒούλιο ο κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος. Η εισήγηση έ νε ομό
φωνα an°δεκτή από το Σώμα
και έτσι an0φασίστηκε η προσφυγή στο ΣυμΒούλιο της ΕπιΕνέργειας και της ΚΕΔΕ, oro.
νεμη η αν τα Βραβεία
«Greek Green Awards 2018»
για το Περιβάλλον και την ΑειΟηως ανέφερε ο κ. Παναγιω
τακάκος «ο Δήμος Ευρωτα από
το 2011 έχει θέσει ως ένα από
τα κεντρικά ζητήματα/προβλή.
ματα την μείωση των αντικειμενικών αξιών στις δημοτικές και
τοπικές κοινότητες κυρίως δε
στην Τ.Κ Κροκεών και τις Δ.Κ
Βλαχιώτη και Σκάλας. Ο Δήμος
Ευρώτα κατ' εξοχή αγροτοκτηνοτροφικός δημος και ηαρά το
μεγάλο μήκος του na aAaa ού
μετώπου 18 χλμ είναι ελάχιστα
αξιοηοήσιμο, λόγω της ένταξης
στην Α' ζώνη(περιοχή Βαλτακίου). Επίσης εκτός από το ιστορικό/Βυζαντινό Γεράκι δεν
υπάρχουν έως σήμερα αιοποι
ήσιμες και ενδιαφέρουσες
ιστορικά περιοχές(Λυκοβουνό.
ΑρχαιοΕλος εναλίες αρχαιότητες κλη'.
Σ αυτό το Δήμο έχουν εΠΙΒλη
θεί ε αιρετικά άδικες και ασύμ
πτωτες με τα οικονομικά
δεδομένα αντικειμενικές αξίες
τόσο στο επίπεδα της αγορ ς
ακινήτων, όσο και στο επίπεδο
ΥΕωμορφιας και γε ου ονομιας
περιοχών του Δήμου Ευρώτα.
Επισημαίνουμε το ιδιότυπο και
άλυτο θέμα των ιδιοκτησιών της
Τ.Κ Λαγίου», συνέχεια σελ.9
φορο.
Ο Δήμος Μονεμβασίας Βραθε θηκε στην κατ yop,
Προϊόντα καΥηηρεσίεςγιατη
Δράση "Εξοικονόμηση Ενέργειας με την αντικατάσταση
των λαμπτήρων δημοτικού
φωτισμού με λαμπτήρες
LED». Το Βραθείοπαρέλαθε
Στη Διεθνή Έκθεση ΒΤ συμμετείχαν η Περιφέρεια και ο Δ. Σπάρτης
Πελοπόννησος το επικεντρο
του Παγκοσμιου τουρισμου
τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
Γιώργο Πατούλη, ο αντιδμαρχος Μονεμβασίας κ
Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.
lom0ίος παρουσίασε τις περιβαλλοντολογικές δράσεις
του Δήμου για το Περιβάλλον
Τριετής συνεργασία Περιφέρειας-World Tourism Forum Lucerne
"Στόχος μας ε αι η Πελοπόννησος να αποτελέσει το παγκόσμιο Πρότυπο αειφόρος
ανάπτυξης του τουριστικού ηρο
ϊόντος» δήλωσαν από κοινού ο
περιφερειάρχης Πελ0novnoou
κ. Πέτρος Τατούλης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του World Tourism Forum
Lucerne Think Tank K. Martin
Barth κατ τη συνάντησή τους
στη διεθνή έκθεση τουρισμού
ΙΤΒ στο Βερολίνο την Πέμπτη 8
Μαρτίου
Ο κ. Barth δήλωσε ιδιαίτερα
εντυηωσιασμένος από την eλοπόννησο, όπου την Προηγούεβδομ δα
Πραγματοηουίθηκε στο Costa
Navarino το World Tourism
Forum Lucerne Think Tank, και
κυρίως από το Πολιτικό όραμα
του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη
όπως αυτόπαρουσιάστηκε κατά
τις εργασίες του ουνεδρίου
Εξήρε εηίσης τη στρατηγική της
Περιφέρειας στην αειφόρα aWmufn του τουριστικού της Προϊόντος, όπου κυρίαρχο ρόλο
διαδραματίζει ο ανθρώηνος naράγοντας, και χαρακτήρισε την
Πελοπόννησο τον ιδανικό τόη0
nou θα μπορούσε να αναδειχθεί
στο Παγκόσμιο πρότυΠΟ αειφόρος ανάπτυξης του τουριστικού
προϊντος συνέχεια σελ. 8
και την αειφορία
συνέχεια σελ.7
Ανωγειατη
Τιωργου
ίλιουυ»
ο κρίνος της Παναγίας)
γράφει ο ΑΒανάσιος Στρίκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα